New Living Translation

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord!

Praise the name of the Lord!
    Praise him, you who serve the Lord,
you who serve in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    celebrate his lovely name with music.
For the Lord has chosen Jacob for himself,
    Israel for his own special treasure.

I know the greatness of the Lord
    that our Lord is greater than any other god.
The Lord does whatever pleases him
    throughout all heaven and earth,
    and on the seas and in their depths.
He causes the clouds to rise over the whole earth.
    He sends the lightning with the rain
    and releases the wind from his storehouses.

He destroyed the firstborn in each Egyptian home,
    both people and animals.
He performed miraculous signs and wonders in Egypt
    against Pharaoh and all his people.
10 He struck down great nations
    and slaughtered mighty kings—
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan.
12 He gave their land as an inheritance,
    a special possession to his people Israel.

13 Your name, O Lord, endures forever;
    your fame, O Lord, is known to every generation.
14 For the Lord will give justice to his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
16 They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
17 They have ears but cannot hear,
    and mouths but cannot breathe.
18 And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

19 O Israel, praise the Lord!
    O priests—descendants of Aaron—praise the Lord!
20 O Levites, praise the Lord!
    All you who fear the Lord, praise the Lord!
21 The Lord be praised from Zion,
    for he lives here in Jerusalem.

Praise the Lord!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 135

Kanta sa Pagdayaw

1Dayawa ang Ginoo! Dayawa ninyo siya, kamo nga iya mga alagad
nga nagaalagad sa templo sang Ginoo nga aton Dios.
Dayawa ang Ginoo kay maayo siya.
Magkanta kamo sang pagdayaw sa iya kay maayo ina nga himuon.
Dayawa ninyo siya kay ginpili niya ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob, nga mangin iya espesyal nga katawhan.

Nakahibalo ako nga ang Ginoo gamhanan,
kag labaw sa tanan nga dios.
Ginahimo sang Ginoo ang bisan ano nga naluyagan niya sa langit, sa duta, sa mga dagat kag sa mga kadadalman sini.
Ginadala niya paibabaw ang mga panganod halin sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan,
kag nagapadala siya sang mga kilat upod sa ulan.
Ginapaguwa niya ang hangin halin sa ila talaguan.
Ginpamatay niya ang mga kamagulangan nga lalaki sang mga Egiptohanon kag pati ang mga kamagulangan sang ila mga sapat.
Didto sa Egipto, naghimo siya sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa pagsilot sa hari sang Egipto[a] kag sa tanan niya nga opisyal.
10 Ginpanglaglag niya ang madamo nga mga nasyon
kag ginpamatay niya ang gamhanan nga mga hari
11 pareho kay Sihon nga hari sang mga Amornon, kay Og nga hari sang Bashan, kag ang tanan nga hari sang Canaan.
12 Kag ginhatag niya ang ila duta sa iya katawhan nga mga Israelinhon agod ila panag-iyahan.

13 Ginoo, ang imo ngalan kag pagkabantog dumdumon hasta san-o.
14 Kay pamatud-an mo, Ginoo, nga wala sing sala ang imo katawhan nga imo mga alagad,
kag kaluoyan mo sila.
15 Ang mga dios-dios sang iban nga mga nasyon hinimo man lang sang tawo halin sa pilak kag bulawan.
16 May mga baba ini, pero indi makahambal;
may mga mata, pero indi makakita,
17 may mga dulunggan, pero indi makabati,
kag wala ini nagaginhawa.
18 Ang mga nagahimo sang sini nga mga dios-dios kag ang tanan nga nagasalig sa ila mangin pareho man sa ila nga wala sing pulos.

19-20 Kamo nga katawhan sang Israel, pati kamo nga mga kaliwat ni Aaron kag iban pa nga mga kaliwat ni Levi, dayawa ninyo ang Ginoo!
Kamo nga nagatahod sa Ginoo, dayawa ninyo siya!
21 Dayawa ang Ginoo nga ara sa Zion, ang siyudad sang Jerusalem nga iya puluy-an.
Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 135:9 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.