New Living Translation

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord!

Praise the name of the Lord!
    Praise him, you who serve the Lord,
you who serve in the house of the Lord,
    in the courts of the house of our God.

Praise the Lord, for the Lord is good;
    celebrate his lovely name with music.
For the Lord has chosen Jacob for himself,
    Israel for his own special treasure.

I know the greatness of the Lord
    that our Lord is greater than any other god.
The Lord does whatever pleases him
    throughout all heaven and earth,
    and on the seas and in their depths.
He causes the clouds to rise over the whole earth.
    He sends the lightning with the rain
    and releases the wind from his storehouses.

He destroyed the firstborn in each Egyptian home,
    both people and animals.
He performed miraculous signs and wonders in Egypt
    against Pharaoh and all his people.
10 He struck down great nations
    and slaughtered mighty kings—
11 Sihon king of the Amorites,
    Og king of Bashan,
    and all the kings of Canaan.
12 He gave their land as an inheritance,
    a special possession to his people Israel.

13 Your name, O Lord, endures forever;
    your fame, O Lord, is known to every generation.
14 For the Lord will give justice to his people
    and have compassion on his servants.

15 The idols of the nations are merely things of silver and gold,
    shaped by human hands.
16 They have mouths but cannot speak,
    and eyes but cannot see.
17 They have ears but cannot hear,
    and mouths but cannot breathe.
18 And those who make idols are just like them,
    as are all who trust in them.

19 O Israel, praise the Lord!
    O priests—descendants of Aaron—praise the Lord!
20 O Levites, praise the Lord!
    All you who fear the Lord, praise the Lord!
21 The Lord be praised from Zion,
    for he lives here in Jerusalem.

Praise the Lord!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 135

Herren er stor

1Halleluja!
    Lovpris Herren, I hans tjenere,
I, som tjener i Guds hus,
    I, som arbejder i templets forgård.
Pris Herren, for han er god.
    Lovsyng hans herlighed og nåde,
for Herren har udvalgt Israel.
    Jakobs efterkommere er hans ejendomsfolk.

Jeg ved, at Herren er stor,
    større end alle de andre folks guder.
Han gør alt, hvad han vil,
    på jorden, i himlen og i havets dyb.
Han kalder uvejrsskyer sammen,
    sender lynene af sted,
slipper stormen løs
    og lader regnen styrte ned.
Alle de førstefødte i Egypten slog han ihjel,
    både blandt mennesker og dyr.
Han udførte vældige tegn og undere
    for øjnene af Farao og hele hans folk.
10 Han tilintetgjorde stærke nationer,
    besejrede mægtige herskere,
11 amoritterkongen Sihon, kong Og af Bashan
    og alle kongerne i Kana’ans land.
12 Han gav deres lande til sit eget folk,
    Israel fik det som sin arvelod.
13 Herre, dit ry vil altid bestå,
    din berømmelse kender ingen grænser.
14 For Herren fører sit folks sag,
    han er barmhjertig mod sine tjenere.
15 Andre folkeslag dyrker afguder,
    som de selv har lavet af sølv og guld.
16 Afguderne har mund, men kan ikke tale.
    De har øjne, men kan ikke se.
17 De har ører, men kan ikke høre,
    for der er ingen livsånde i dem.
18 De mennesker, der formede afgudsbillederne,
    er lige så tåbelige som deres guder.

19 Pris Herren, Israels folk!
    Pris Herren, Arons slægt!
20 Pris Herren, alle I levitter!
    Pris Herren, alle I, som kender ham!
21 Lovet være Herren, som bor på Zion,
    han som har sin bolig i Jerusalem.
Halleluja!