New Living Translation

Psalm 13

Psalm 13

For the choir director: A psalm of David.

O Lord, how long will you forget me? Forever?
    How long will you look the other way?
How long must I struggle with anguish in my soul,
    with sorrow in my heart every day?
    How long will my enemy have the upper hand?

Turn and answer me, O Lord my God!
    Restore the sparkle to my eyes, or I will die.
Don’t let my enemies gloat, saying, “We have defeated him!”
    Don’t let them rejoice at my downfall.

But I trust in your unfailing love.
    I will rejoice because you have rescued me.
I will sing to the Lord
    because he is good to me.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 13

Psalmul 13

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Până când, Doamne? Mă vei uita pentru totdeauna?
    Până când Îţi vei ascunde faţa de mine?
Până când să mă frământ în sufletul meu
    şi să găsesc zi de zi în inima mea întristare?
        Până când să mă tot biruie duşmanul meu?

Ia aminte la necazul meu, Doamne, Dumnezeul meu!
    Luminează-mi ochii, ca să nu mă apuce somnul morţii,
ca să nu zică duşmanul meu: „L-am biruit!“
    şi să nu se bucure prigonitorii mei când sunt doborât.

Dar eu mă încred în îndurarea Ta
    şi inima mea se bucură de mântuirea Ta.
Mă voi bucura în Domnul,
    căci El mi-a făcut bine!