New Living Translation

Psalm 129

Psalm 129

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

From my earliest youth my enemies have persecuted me.
    Let all Israel repeat this:
From my earliest youth my enemies have persecuted me,
    but they have never defeated me.
My back is covered with cuts,
    as if a farmer had plowed long furrows.
But the Lord is good;
    he has cut me free from the ropes of the ungodly.

May all who hate Jerusalem[a]
    be turned back in shameful defeat.
May they be as useless as grass on a rooftop,
    turning yellow when only half grown,
ignored by the harvester,
    despised by the binder.
And may those who pass by
    refuse to give them this blessing:
“The Lord bless you;
    we bless you in the Lord’s name.”

Notas al pie

  1. 129:5 Hebrew Zion.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 129

Psalmul 129

Un cântec de pelerinaj

„Mult m-au mai duşmănit încă din tinereţea mea“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
„Mult m-au mai duşmănit încă din tinereţea mea,
    dar nu m-au biruit.
Pe spatele meu au arat plugarii
    şi au tras brazde lungi.
Însă Domnul este drept;
    El a tăiat funiile celor răi.“

Să se ruşineze şi să dea înapoi
    toţi cei ce urăsc Sionul.
Să fie ca iarba de pe acoperişuri,
    care se usucă înainte de a fi smulsă.
Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea
    şi cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea.
Trecătorii să nu zică:
    „Fie binecuvântarea Domnului cu voi!“
        sau „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!“[a]

Notas al pie

  1. Psalmii 129:8 Saluturi întâlnite în sezonul seceratului (vezi Rut 2:4)