New Living Translation

Psalm 127

Psalm 127

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of Solomon.

Unless the Lord builds a house,
    the work of the builders is wasted.
Unless the Lord protects a city,
    guarding it with sentries will do no good.
It is useless for you to work so hard
    from early morning until late at night,
anxiously working for food to eat;
    for God gives rest to his loved ones.

Children are a gift from the Lord;
    they are a reward from him.
Children born to a young man
    are like arrows in a warrior’s hands.
How joyful is the man whose quiver is full of them!
    He will not be put to shame when he confronts his accusers at the city gates.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 127

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu. Salimo la Solomoni.

1Yehova akapanda kumanga nyumba,
    omanga nyumbayo agwira ntchito pachabe.
Yehova akapanda kulondera mzinda,
    mlonda akanangolondera pachabe.
Mumangodzivuta nʼkulawirira mmamawa
    ndi kusagona msanga madzulo,
kuvutikira chakudya choti mudye,
    pakuti Iye amapereka tulo kwa amene amawakonda.

Ana ndiye cholowa chochokera kwa Yehova,
    ana ndi mphotho yochokera kwa Iye.
Ana a pa unyamata ali ngati mivi mʼmanja
    mwa munthu wankhondo.
Wodala munthu
    amene motengera mivi mwake mwadzaza.
Iwo sadzachititsidwa manyazi
    pamene alimbana ndi adani awo pa zipata.