New Living Translation

Psalm 124

Psalm 124

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

What if the Lord had not been on our side?
    Let all Israel repeat:
What if the Lord had not been on our side
    when people attacked us?
They would have swallowed us alive
    in their burning anger.
The waters would have engulfed us;
    a torrent would have overwhelmed us.
Yes, the raging waters of their fury
    would have overwhelmed our very lives.

Praise the Lord,
    who did not let their teeth tear us apart!
We escaped like a bird from a hunter’s trap.
    The trap is broken, and we are free!
Our help is from the Lord,
    who made heaven and earth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 124

Psalmul 124

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

„De n-ar fi fost Domnul de partea noastră ...“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
    când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii,
    când li s-a aprins mânia faţă de noi;
ne-ar fi potopit apele,
    ne-ar fi înghiţit torentul;
ne-ar fi înghiţit
    apele cele năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul,
    Care nu ne-a lăsat pradă colţilor lor.
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul păsărarilor;
    laţul s-a rupt, iar noi am scăpat!

Ajutorul nostru este în Numele Domnului,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.