New Living Translation

Psalm 121

Psalm 121

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

I look up to the mountains—
    does my help come from there?
My help comes from the Lord,
    who made heaven and earth!

He will not let you stumble;
    the one who watches over you will not slumber.
Indeed, he who watches over Israel
    never slumbers or sleeps.

The Lord himself watches over you!
    The Lord stands beside you as your protective shade.
The sun will not harm you by day,
    nor the moon at night.

The Lord keeps you from all harm
    and watches over your life.
The Lord keeps watch over you as you come and go,
    both now and forever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121

Psalmul 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munţi:
    de unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul meu vine de la Domnul,
    Care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul,
    Păzitorul tău nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme,
    Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău,
    Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Soarele nu te va bate în timpul zilei,
    nici luna – în timpul nopţii.

Domnul te va păzi de tot ce este rău;
    El îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
    de acum şi până în veac!