New Living Translation

Psalm 120

Psalm 120

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

I took my troubles to the Lord;
    I cried out to him, and he answered my prayer.
Rescue me, O Lord, from liars
    and from all deceitful people.
O deceptive tongue, what will God do to you?
    How will he increase your punishment?
You will be pierced with sharp arrows
    and burned with glowing coals.

How I suffer in far-off Meshech.
    It pains me to live in distant Kedar.
I am tired of living
    among people who hate peace.
I search for peace;
    but when I speak of peace, they want war!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 120

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Ndimafuwulira kwa Yehova mʼmasautso anga,
    ndipo Iye amandiyankha.
Pulumutseni Yehova ku milomo yabodza,
    ndi kwa anthu achinyengo.

Kodi adzakuchitani chiyani,
    ndipo adzawonjezerapo zotani, inu anthu achinyengo?
Adzakulangani ndi mivi yakuthwa ya munthu wankhondo,
    ndi makala oyaka a mtengo wa tsanya.

Tsoka ine kuti ndimakhala ku Mesaki,
    kuti ndimakhala pakati pa matenti a ku Kedara!
Kwa nthawi yayitali ndakhala pakati
    pa iwo amene amadana ndi mtendere.
Ine ndine munthu wamtendere;
    koma ndikamayankhula, iwo amafuna nkhondo.