New Living Translation

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.

Let all Israel repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let Aaron’s descendants, the priests, repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let all who fear the Lord repeat:
    “His faithful love endures forever.”

In my distress I prayed to the Lord,
    and the Lord answered me and set me free.
The Lord is for me, so I will have no fear.
    What can mere people do to me?
Yes, the Lord is for me; he will help me.
    I will look in triumph at those who hate me.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in people.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.

10 Though hostile nations surrounded me,
    I destroyed them all with the authority of the Lord.
11 Yes, they surrounded and attacked me,
    but I destroyed them all with the authority of the Lord.
12 They swarmed around me like bees;
    they blazed against me like a crackling fire.
    But I destroyed them all with the authority of the Lord.
13 My enemies did their best to kill me,
    but the Lord rescued me.
14 The Lord is my strength and my song;
    he has given me victory.
15 Songs of joy and victory are sung in the camp of the godly.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
16 The strong right arm of the Lord is raised in triumph.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
17 I will not die; instead, I will live
    to tell what the Lord has done.
18 The Lord has punished me severely,
    but he did not let me die.

19 Open for me the gates where the righteous enter,
    and I will go in and thank the Lord.
20 These gates lead to the presence of the Lord,
    and the godly enter there.
21 I thank you for answering my prayer
    and giving me victory!

22 The stone that the builders rejected
    has now become the cornerstone.
23 This is the Lord’s doing,
    and it is wonderful to see.
24 This is the day the Lord has made.
    We will rejoice and be glad in it.
25 Please, Lord, please save us.
    Please, Lord, please give us success.
26 Bless the one who comes in the name of the Lord.
    We bless you from the house of the Lord.
27 The Lord is God, shining upon us.
    Take the sacrifice and bind it with cords on the altar.
28 You are my God, and I will praise you!
    You are my God, and I will exalt you!

29 Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118

Psalmul 118

Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Israel să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Casa lui Aaron să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Cei ce se tem de Domnul să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“

În mijlocul necazului L-am chemat pe Domnul
    şi Domnul mi-a răspuns şi m-a scos la loc larg.
Domnul este de partea mea;[a] de aceea nu mă voi teme.
    Ce-mi poate face un om?!
Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu.
    De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în om.
Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în cei mari.

10 Toate neamurile mă înconjurau,
    dar le-am nimicit în Numele Domnului.
11 Mă încercuiau, da, mă împresurau,
    dar le-am respins în Numele Domnului.
12 Mă împresurau ca nişte albine,
    dar au fost stinse ca un foc de paie:
        le-am respins în Numele Domnului.

13 Eram împins cu putere, ca să cad,
    dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria şi cântarea mea;
    El a devenit mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de izbăvire
    se înalţă din corturile celor drepţi;
dreapta Domnului aduce izbânda.
16     Dreapta Domnului este înălţată;
        dreapta Domnului aduce izbânda.

17 Nu voi muri, ci voi trăi
    şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a disciplinat aspru,
    dar nu m-a dat morţii.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii,
    ca să intru să-L laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului;
    cei drepţi intră pe ea.
21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns
    şi mi-ai dat izbăvire.

22 Piatra pe care au respins-o zidarii,
    a devenit piatra din capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru.
    El este o minune în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o,
    pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea.

25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne!
    Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă!
26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului !
    Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu
    şi El ne luminează.
Legaţi cu funii jertfa
    şi aduceţi-o până la coarnele altarului![b]

28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda!
    Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa!

29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Notas al pie

  1. Psalmii 118:6 TM; LXX: Domnul este ajutorul meu
  2. Psalmii 118:27 Sau: Alăturaţi-vă sărbătorii cu ramuri / şi veniţi până la coarnele altarului!