New Living Translation

Psalm 116

Psalm 116

I love the Lord because he hears my voice
    and my prayer for mercy.
Because he bends down to listen,
    I will pray as long as I have breath!
Death wrapped its ropes around me;
    the terrors of the grave[a] overtook me.
    I saw only trouble and sorrow.
Then I called on the name of the Lord:
    “Please, Lord, save me!”
How kind the Lord is! How good he is!
    So merciful, this God of ours!
The Lord protects those of childlike faith;
    I was facing death, and he saved me.
Let my soul be at rest again,
    for the Lord has been good to me.
He has saved me from death,
    my eyes from tears,
    my feet from stumbling.
And so I walk in the Lord’s presence
    as I live here on earth!
10 I believed in you, so I said,
    “I am deeply troubled, Lord.”
11 In my anxiety I cried out to you,
    “These people are all liars!”
12 What can I offer the Lord
    for all he has done for me?
13 I will lift up the cup of salvation
    and praise the Lord’s name for saving me.
14 I will keep my promises to the Lord
    in the presence of all his people.

15 The Lord cares deeply
    when his loved ones die.
16 O Lord, I am your servant;
    yes, I am your servant, born into your household;
    you have freed me from my chains.
17 I will offer you a sacrifice of thanksgiving
    and call on the name of the Lord.
18 I will fulfill my vows to the Lord
    in the presence of all his people—
19 in the house of the Lord
    in the heart of Jerusalem.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 116:3 Hebrew of Sheol.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 116

Psalmul 116

Îl iubesc pe Domnul, căci El ascultă
    glasul meu, cererile mele.
Pentru că Şi-a plecat urechea spre mine,
    Îl voi chema în toate zilele mele.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii
    şi mă cuprinseseră sudorile Locuinţei Morţilor;
        eram copleşit de necaz şi de durere.
Dar am chemat Numele Domnului, zicând:
    Doamne, Te rog, izbăveşte-mi sufletul!“

Domnul este îndurător şi drept,
    Dumnezeul nostru este milostiv.
Domnul păzeşte pe cei neştiutori[a];
    eram nenorocit de tot, dar El m-a izbăvit.

Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta,
    căci Domnul ţi-a făcut bine!
Da, Tu mi-ai scăpat sufletul de la moarte,
    ochii – de lacrimi,
        şi picioarele – de poticnire,
astfel că voi putea umbla înaintea Domnului
    pe pământul celor vii!
10 Am crezut, chiar dacă am continuat să spun:
    „Sunt foarte nenorocit!“
11 În neliniştea mea ziceam:
    „Orice om este mincinos!“

12 Dar cum I-aş putea răsplăti Domnului
    toate binefacerile Lui faţă de mine?
13 Voi ridica cupa izbăvirilor
    şi voi chema Numele Domnului.
14 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea poporului Său.

15 Preţioasă este în ochii Domnului
    moartea[b] credincioşilor Săi.
16 Doamne, Te-am rugat, ca rob al Tău ce sunt,
    ca rob al Tău, fiu al slujitoarei Tale[c],
        şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17 Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire
    şi voi chema mereu Numele Domnului.
18 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea întregului Său popor,
19 în curţile Casei Domnului,
    în mijlocul tău, Ierusalime!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 116:6 Vezi nota de la 19:7
  2. Psalmii 116:15 Vezi şi Ps. 72:14
  3. Psalmii 116:16 Sau: credincios fiu al Tău