New Living Translation

Psalm 116

Psalm 116

I love the Lord because he hears my voice
    and my prayer for mercy.
Because he bends down to listen,
    I will pray as long as I have breath!
Death wrapped its ropes around me;
    the terrors of the grave[a] overtook me.
    I saw only trouble and sorrow.
Then I called on the name of the Lord:
    “Please, Lord, save me!”
How kind the Lord is! How good he is!
    So merciful, this God of ours!
The Lord protects those of childlike faith;
    I was facing death, and he saved me.
Let my soul be at rest again,
    for the Lord has been good to me.
He has saved me from death,
    my eyes from tears,
    my feet from stumbling.
And so I walk in the Lord’s presence
    as I live here on earth!
10 I believed in you, so I said,
    “I am deeply troubled, Lord.”
11 In my anxiety I cried out to you,
    “These people are all liars!”
12 What can I offer the Lord
    for all he has done for me?
13 I will lift up the cup of salvation
    and praise the Lord’s name for saving me.
14 I will keep my promises to the Lord
    in the presence of all his people.

15 The Lord cares deeply
    when his loved ones die.
16 O Lord, I am your servant;
    yes, I am your servant, born into your household;
    you have freed me from my chains.
17 I will offer you a sacrifice of thanksgiving
    and call on the name of the Lord.
18 I will fulfill my vows to the Lord
    in the presence of all his people—
19 in the house of the Lord
    in the heart of Jerusalem.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 116:3 Hebrew of Sheol.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 116

Ang Dios Nagaluwas sa Tawo sa Kamatayon

1Ginahigugma ko ang Ginoo,
kay ginapamatian niya ang akon pagpangayo sang bulig sa iya.
Tungod kay ginapamatian niya ako, indi ako mag-untat sa pagpanawag sa iya samtang nagakabuhi ako.

Nahadlok ako kay nabatyagan ko nga daw dali na lang ako mapatay;
ang kamatayon daw sa lubid nga nagaburambod sa akon.
Natublag gid ako kag nabalaka,
gani nagpanawag ako sa Ginoo, “Ginoo, luwasa ako!”

Ang Ginoo nga aton Dios maluluy-on, matarong, kag mabinalak-on.
Ginaprotektaran niya ang mga wala sing alam.
Sang wala ako sing may mahimo ginluwas niya ako.

Dapat magpakalig-on ako tungod kay maayo gid ang Ginoo sa akon,
kay ginluwas niya ako sa kamatayon, sa kasubo[a] kag sa kalaglagan.[b]
Gani magakabuhi ako nga malapit sa Ginoo diri sa kalibutan sang mga buhi.
10 Nagatuo gihapon ako, bisan pa nga nagsiling ako,[c] “Puwerte gid ang akon pag-antos.”
11 Sa akon kahadlok nagsiling ako, “Wala gid sing tawo nga masaligan.”
12 Ano bala ang maibalos ko sa Ginoo sa tanan niya nga kaayo sa akon?
13 Magasimba ako sa Ginoo kag magadala ako sang halad nga ilimnon sa pagpasalamat sa iya sa pagluwas niya sa akon.
14 Tumanon ko ang akon mga promisa sa iya sa presensya sang tanan niya nga katawhan.

15 Nasakitan ang Ginoo kon may mapatay sa iya matutom nga katawhan.[d]

16 Ginoo, matuod nga alagad mo ako.[e]
Ginhilway mo ako sa pagkabihag.
17 Magasimba ako sa imo
kag magahalad ako sang halad nga bilang pagpasalamat sa imo.
18 Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo sa presensya sang tanan mo nga katawhan
19 didto sa lagwerta sang imo templo sa Jerusalem.

Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 116:8 kasubo: ukon, kasakit. Sa literal, paghibi.
  2. 116:8 kalaglagan: sa literal, pagkasandad.
  3. 116:10 Nagatuo… nagsiling ako: ukon, Nagtuo ako, gani nagsiling ako.
  4. 116:15 Nasakitan… katawhan: ukon, Bilidhon sa panulok sang Ginoo ang kamatayon sang iya matutom nga katawhan.
  5. 116:16 matuod nga alagad mo ako: ukon, matuod nga alagad mo ako pareho sa akon iloy nga alagad mo man.