New Living Translation

Psalm 113

Psalm 113

Praise the Lord!

Yes, give praise, O servants of the Lord.
    Praise the name of the Lord!
Blessed be the name of the Lord
    now and forever.
Everywhere—from east to west—
    praise the name of the Lord.
For the Lord is high above the nations;
    his glory is higher than the heavens.

Who can be compared with the Lord our God,
    who is enthroned on high?
He stoops to look down
    on heaven and on earth.
He lifts the poor from the dust
    and the needy from the garbage dump.
He sets them among princes,
    even the princes of his own people!
He gives the childless woman a family,
    making her a happy mother.

Praise the Lord!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 113

Psalmul 113

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
    lăudaţi Numele Domnului!

Numele Domnului să fie binecuvântat,
    de acum şi până-n veci!
De la răsăritul soarelui şi până la apusul lui,
    binecuvântat fie Numele Domnului!

Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile,
    mai presus de ceruri este slava Lui.
Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru,
    Cel Ce tronează din înălţime
şi totuşi Se apleacă privind
    spre ceruri şi spre pământ?

El îl ridică din pulbere pe cel sărman
    şi îl înalţă din gunoi pe cel nevoiaş,
ca să-l aşeze la un loc cu cei de neam ales,
    cu cei de neam ales din poporul Său.
El îi dă celei sterpe o familie,
    face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

Lăudaţi-L pe Domnul!