New Living Translation

Psalm 113

Psalm 113

Praise the Lord!

Yes, give praise, O servants of the Lord.
    Praise the name of the Lord!
Blessed be the name of the Lord
    now and forever.
Everywhere—from east to west—
    praise the name of the Lord.
For the Lord is high above the nations;
    his glory is higher than the heavens.

Who can be compared with the Lord our God,
    who is enthroned on high?
He stoops to look down
    on heaven and on earth.
He lifts the poor from the dust
    and the needy from the garbage dump.
He sets them among princes,
    even the princes of his own people!
He gives the childless woman a family,
    making her a happy mother.

Praise the Lord!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 113

1Tamandani Yehova.

Mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
    tamandani dzina la Yehova.
Yehova atamandidwe,
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.
Kuyambira ku matulukiro a dzuwa mpaka ku malowero ake,
    dzina la Yehova liyenera kutamandidwa.

Yehova wakwezeka pa anthu a mitundu yonse,
    ulemerero wake ndi woposa mayiko akumwamba.
Ndani wofanana ndi Yehova Mulungu wathu,
    Iye amene amakhala mwaufumu mmwamba?
amene amawerama pansi kuyangʼana
    miyamba ndi dziko lapansi?

Iye amakweza munthu wosauka kuchoka pa fumbi
    ndi kutukula munthu wosowa kuchoka pa dzala;
amawakhazika pamodzi ndi mafumu,
    pamodzi ndi mafumu a anthu ake.
Amakhazikitsa mayi wosabereka mʼnyumba yake
    monga mayi wa ana wosangalala.

Tamandani Yehova.