New Living Translation

Psalm 111

Psalm 111[a]

Praise the Lord!

I will thank the Lord with all my heart
    as I meet with his godly people.
How amazing are the deeds of the Lord!
    All who delight in him should ponder them.
Everything he does reveals his glory and majesty.
    His righteousness never fails.
He causes us to remember his wonderful works.
    How gracious and merciful is our Lord!
He gives food to those who fear him;
    he always remembers his covenant.
He has shown his great power to his people
    by giving them the lands of other nations.
All he does is just and good,
    and all his commandments are trustworthy.
They are forever true,
    to be obeyed faithfully and with integrity.
He has paid a full ransom for his people.
    He has guaranteed his covenant with them forever.
    What a holy, awe-inspiring name he has!
10 Fear of the Lord is the foundation of true wisdom.
    All who obey his commandments will grow in wisdom.

Praise him forever!

Notas al pie

  1. 111 This psalm is a Hebrew acrostic poem; after the introductory note of praise, each line begins with a successive letter of the Hebrew alphabet.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte