New Living Translation

Psalm 111

Psalm 111[a]

Praise the Lord!

I will thank the Lord with all my heart
    as I meet with his godly people.
How amazing are the deeds of the Lord!
    All who delight in him should ponder them.
Everything he does reveals his glory and majesty.
    His righteousness never fails.
He causes us to remember his wonderful works.
    How gracious and merciful is our Lord!
He gives food to those who fear him;
    he always remembers his covenant.
He has shown his great power to his people
    by giving them the lands of other nations.
All he does is just and good,
    and all his commandments are trustworthy.
They are forever true,
    to be obeyed faithfully and with integrity.
He has paid a full ransom for his people.
    He has guaranteed his covenant with them forever.
    What a holy, awe-inspiring name he has!
10 Fear of the Lord is the foundation of true wisdom.
    All who obey his commandments will grow in wisdom.

Praise him forever!

Notas al pie

  1. 111 This psalm is a Hebrew acrostic poem; after the introductory note of praise, each line begins with a successive letter of the Hebrew alphabet.

Het Boek

Psalmen 111

1Prijs de Here!
Met mijn hele hart prijs ik de Here
te midden van de gelovigen en in de samenkomsten.
Alles wat de Here heeft gemaakt,
is geweldig groot
en wie Hem liefhebben,
zullen daar voortdurend over nadenken.
Alles wat Hij doet,
beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit.
Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.
Hij wil ook dat wij altijd
zijn wonderen in herinnering houden.
De Here is vol genade en liefdevol meeleven.
Wie ontzag voor Hem hebben,
ontvangen voedsel van Hem.
Nooit zal Hij zijn verbond vergeten.
Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden,
door hun het hele land te geven
dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.
Alles wat Hij doet,
bevat waarheid en rechtvaardigheid.
Elk woord dat Hij beveelt,
is betrouwbaar.
Wat Hij zegt,
staat voor eeuwig vast.
Hij doet het ook
en het is altijd getrouw aan de waarheid
en volkomen oprecht.
Hij heeft zijn volk bevrijd,
zijn verbond ligt voor eeuwig vast.
Zijn naam is heilig
en alle ontzag waard.
10 Het diepe ontzag voor de Here
is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.
Ieder die ontzag voor de Here heeft,
krijgt van Hem verstand en inzicht.
De eer van de Here
wordt voor eeuwig hoog gehouden.