New Living Translation

Psalm 111

Psalm 111[a]

Praise the Lord!

I will thank the Lord with all my heart
    as I meet with his godly people.
How amazing are the deeds of the Lord!
    All who delight in him should ponder them.
Everything he does reveals his glory and majesty.
    His righteousness never fails.
He causes us to remember his wonderful works.
    How gracious and merciful is our Lord!
He gives food to those who fear him;
    he always remembers his covenant.
He has shown his great power to his people
    by giving them the lands of other nations.
All he does is just and good,
    and all his commandments are trustworthy.
They are forever true,
    to be obeyed faithfully and with integrity.
He has paid a full ransom for his people.
    He has guaranteed his covenant with them forever.
    What a holy, awe-inspiring name he has!
10 Fear of the Lord is the foundation of true wisdom.
    All who obey his commandments will grow in wisdom.

Praise him forever!

Notas al pie

  1. 111 This psalm is a Hebrew acrostic poem; after the introductory note of praise, each line begins with a successive letter of the Hebrew alphabet.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 111

1Tamandani Yehova.

Ndidzathokoza Yehova ndi mtima wanga wonse
    mʼbwalo la anthu olungama mtima ndi pa msonkhano.

Ntchito za Yehova nʼzazikulu;
    onse amene amakondwera nazo amazilingalira.
Zochita zake ndi za ulemerero ndi zaufumu,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Iye wachititsa kuti zodabwitsa zake zikumbukirike;
    Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo.
Amapereka chakudya kwa amene amamuopa Iye;
    amakumbukira pangano lake kwamuyaya.
Waonetsa anthu ake mphamvu ya ntchito zake,
    kuwapatsa mayiko a anthu a mitundu ina.
Ntchito za manja ake ndi zokhulupirika ndi zolungama;
    malangizo ake onse ndi odalirika.
Malamulo ndi okhazikika ku nthawi za nthawi,
    ochitidwa mokhulupirika ndi molungama.
Iyeyo amawombola anthu ake;
    anakhazikitsa pangano lake kwamuyaya
    dzina lake ndi loyera ndi loopsa.

10 Kuopa Yehova ndicho chiyambi cha nzeru;
    onse amene amatsatira malangizo ake amamvetsa bwino zinthu.
    Iye ndi wotamandika mpaka muyaya.