New Living Translation

Psalm 110

Psalm 110

A psalm of David.

The Lord said to my Lord,[a]
    “Sit in the place of honor at my right hand
until I humble your enemies,
    making them a footstool under your feet.”

The Lord will extend your powerful kingdom from Jerusalem[b];
    you will rule over your enemies.
When you go to war,
    your people will serve you willingly.
You are arrayed in holy garments,
    and your strength will be renewed each day like the morning dew.

The Lord has taken an oath and will not break his vow:
    “You are a priest forever in the order of Melchizedek.”

The Lord stands at your right hand to protect you.
    He will strike down many kings when his anger erupts.
He will punish the nations
    and fill their lands with corpses;
    he will shatter heads over the whole earth.
But he himself will be refreshed from brooks along the way.
    He will be victorious.

Notas al pie

  1. 110:1 Or my lord.
  2. 110:2 Hebrew Zion.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 110

Psalmul 110[a]

Al lui David. Un psalm.

Domnul i-a zis Stăpânului meu:[b]
    „Şezi la dreapta Mea,
până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut[c] al picioarelor Tale!

Domnul va întinde toiagul puterii Tale din Sion.
    Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor Tăi!
Poporul Tău este dornic de luptă,
    când se adună oştirea Ta.
Cu podoabe sfinte
    din tainiţa zorilor
        vei primi roua tineretului Tău. “[d]

Domnul a jurat
    şi nu-I va părea rău:
„Tu eşti preot în veci
    potrivit rânduielii lui Melhisedek.

Stăpânul este la dreapta Ta.
    El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale.
El va judeca neamurile, va umple pământul de leşuri
    şi va zdrobi căpeteniile întregului pământ.
El va bea dintr-un pârâu de lângă drum;
    de aceea Îşi va înălţa fruntea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 110:1 Psalmul cel mai des citat în NT, cu referire clară la Isus Hristos (Mt. 22:43-45), fiind deci un psalm mesianic. În contextul său imediat, Ps. 110, ca şi Ps. 2, era rostit la încoronarea unui nou rege din dinastia lui David
  2. Psalmii 110:1 Ebr.: YHWH i-a zis lui adoni; în NT: kurios i-a zis lui kurios
  3. Psalmii 110:1 Vezi nota de la 99:5
  4. Psalmii 110:3 Sau: tinerii tăi vor veni la tine ca roua.