New Living Translation

Psalm 11

Psalm 11

For the choir director: A psalm of David.

I trust in the Lord for protection.
So why do you say to me,
    “Fly like a bird to the mountains for safety!
The wicked are stringing their bows
    and fitting their arrows on the bowstrings.
They shoot from the shadows
    at those whose hearts are right.
The foundations of law and order have collapsed.
    What can the righteous do?”

But the Lord is in his holy Temple;
    the Lord still rules from heaven.
He watches everyone closely,
    examining every person on earth.
The Lord examines both the righteous and the wicked.
    He hates those who love violence.
He will rain down blazing coals and burning sulfur on the wicked,
    punishing them with scorching winds.
For the righteous Lord loves justice.
    The virtuous will see his face.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 11

Psalmul 11

Pentru dirijor. Al lui David.

La Domnul găsesc adăpost! Cum puteţi să-mi spuneţi:
    „Fugi în munţii voştri ca o pasăre“?
Cei răi îşi încordează arcul,
    îşi potrivesc săgeata pe coardă,
ca să-l ţintească pe întuneric
    pe cel cu inima cinstită.
Când temeliile se surpă,
    ce mai poate face cel drept?

Domnul este în Templul Său cel sfânt,
    Domnul este pe tronul Lui din ceruri.
Ochii Lui privesc
    şi pleoapele Lui îi cercetează pe fiii oamenilor.
Domnul îl cercetează pe cel drept,
    dar pe cel rău şi pe cel ce iubeşte violenţa,
        sufletul Lui îi urăşte.[a]
Peste cei răi va face să plouă cărbuni aprinşi şi pucioasă,
    un vânt dogoritor este cupa de care au parte,
căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea,
    iar cei drepţi privesc faţa Lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 11:5 Sau: Domnul îl cercetează pe cel drept şi pe cel rău / iar pe cel ce iubeşte violenţa, sufletul Lui îl urăşte.