New Living Translation

Psalm 104

Psalm 104

Let all that I am praise the Lord.

O Lord my God, how great you are!
    You are robed with honor and majesty.
    You are dressed in a robe of light.
You stretch out the starry curtain of the heavens;
    you lay out the rafters of your home in the rain clouds.
You make the clouds your chariot;
    you ride upon the wings of the wind.
The winds are your messengers;
    flames of fire are your servants.[a]

You placed the world on its foundation
    so it would never be moved.
You clothed the earth with floods of water,
    water that covered even the mountains.
At your command, the water fled;
    at the sound of your thunder, it hurried away.
Mountains rose and valleys sank
    to the levels you decreed.
Then you set a firm boundary for the seas,
    so they would never again cover the earth.

10 You make springs pour water into the ravines,
    so streams gush down from the mountains.
11 They provide water for all the animals,
    and the wild donkeys quench their thirst.
12 The birds nest beside the streams
    and sing among the branches of the trees.
13 You send rain on the mountains from your heavenly home,
    and you fill the earth with the fruit of your labor.
14 You cause grass to grow for the livestock
    and plants for people to use.
You allow them to produce food from the earth—
15     wine to make them glad,
olive oil to soothe their skin,
    and bread to give them strength.
16 The trees of the Lord are well cared for—
    the cedars of Lebanon that he planted.
17 There the birds make their nests,
    and the storks make their homes in the cypresses.
18 High in the mountains live the wild goats,
    and the rocks form a refuge for the hyraxes.[b]

19 You made the moon to mark the seasons,
    and the sun knows when to set.
20 You send the darkness, and it becomes night,
    when all the forest animals prowl about.
21 Then the young lions roar for their prey,
    stalking the food provided by God.
22 At dawn they slink back
    into their dens to rest.
23 Then people go off to their work,
    where they labor until evening.

24 O Lord, what a variety of things you have made!
    In wisdom you have made them all.
    The earth is full of your creatures.
25 Here is the ocean, vast and wide,
    teeming with life of every kind,
    both large and small.
26 See the ships sailing along,
    and Leviathan,[c] which you made to play in the sea.

27 They all depend on you
    to give them food as they need it.
28 When you supply it, they gather it.
    You open your hand to feed them,
    and they are richly satisfied.
29 But if you turn away from them, they panic.
    When you take away their breath,
    they die and turn again to dust.
30 When you give them your breath,[d] life is created,
    and you renew the face of the earth.

31 May the glory of the Lord continue forever!
    The Lord takes pleasure in all he has made!
32 The earth trembles at his glance;
    the mountains smoke at his touch.

33 I will sing to the Lord as long as I live.
    I will praise my God to my last breath!
34 May all my thoughts be pleasing to him,
    for I rejoice in the Lord.
35 Let all sinners vanish from the face of the earth;
    let the wicked disappear forever.

Let all that I am praise the Lord.

Praise the Lord!

Notas al pie

  1. 104:4 Greek version reads He sends his angels like the winds, / his servants like flames of fire. Compare Heb 1:7.
  2. 104:18 Or coneys, or rock badgers.
  3. 104:26 The identification of Leviathan is disputed, ranging from an earthly creature to a mythical sea monster in ancient literature.
  4. 104:30 Or When you send your Spirit.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 104

Skabningens Herre

1Min sjæl, pris Herren.
    Min Gud, du er vidunderlig stor.
Du udstråler kongelig værdighed,
    du er omgivet af et strålende lys.
Du udspændte himlen som en teltdug
    og byggede din bolig på hvælvingens bue.
Du bruger en tordensky som stridsvogn
    og farer af sted på vindens vinger.
Du bruger stormvinde som dine sendebud
    og gør lynene til dine tjenere.
Du grundfæstede jorden,
    den står urokkeligt fast.
Havets vandmasser dækkede den som en klædning
    og gik hen over bjergenes tinder.
Ved din befaling kom vandene i bevægelse,
    de styrtede væk ved din tordenrøst,
de strømmede over bjerge og gennem dale,
    for at komme til det sted, du havde beredt for dem.
Havene fik en grænse at holde sig bagved,
    så de aldrig skulle dække hele jorden igen.
10 Du lod kilder risle frem i dalene
    og bække bane sig vej mellem bjergene,
11 så dyrene kan få vand at drikke,
    vildæslerne slukke deres tørst.
12 Ved bredden bygger fuglene rede,
    fra trækronerne høres deres sang.
13 Fra himlen sender du regn over bjergene,
    du velsigner jorden med væde.
14 Du får græs til at spire frem som føde for kvæget,
    du gør det muligt for mennesker at dyrke deres afgrøder.
15 Vin, som giver os glæde,
    olivenolie, som får vore ansigter til at stråle,
        brød, som giver os styrke og helse.
16 Herren passer de træer, han har plantet,
    Libanons cedre får rigeligt med regn.
17 Fuglene bygger rede i træernes grene,
    storkene bor i fyrretræernes toppe.
18 Højt på bjerget holder stenbukken til,
    mellem klipper er grævlingens skjul.
19 Du skabte månen til at markere årets gang,
    solen står op og går ned på den fastsatte tid.
20 Du skabte nattens mørke,
    hvor de vilde dyr kommer frem.
21 De unge løver brøler efter bytte,
    fanger de dyr, Gud har givet dem til føde.
22 De trækker sig tilbage, når solen står op,
    går hjem til deres huler og lægger sig.
23 Da begynder mennesket sin daglige dont,
    bliver ved med at arbejde, til dagen er forbi.

24 Oh, Gud, hvor er din visdom stor!
    Jorden er fuld af dine skabninger.
        Hvilken mangfoldighed du har skabt.

25 Foran mig ligger det mægtige hav,
    det vrimler af liv i alle former og farver.
26 Skibene pløjer sig gennem de store have,
    Livjatan, som du skabte, boltrer sig i bølgerne.
27 Hele skabningen er afhængig af dig,
    du giver dem føde i rette tid.
28 Du giver, og de tager imod,
    når du åbner din hånd, bliver de mætte.
29 Men vender du ryggen til dem,
    bliver de skrækslagne.
Tager du deres livsånde bort,
    dør de og bliver til støv.
30 Din livgivende Ånd har skabende kraft,
    du fornyer alt liv på jorden.

31 Gid Herrens herlighed må vare for evigt!
    Gid han altid må glæde sig over sit skaberværk!
32 Når han ser på jorden, skælver den.
    Når han rører ved bjergene, bryder de i brand.
33 Jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever,
    prise Gud til mit sidste åndedrag.
34 Må han finde behag i min lovsang,
    for han er kilden til al min glæde.

35 Gid der ingen syndere var tilbage,
    ingen gudløse på hele jorden.
Min sjæl, pris Herren!
    Halleluja!