New Living Translation

Psalm 101

Psalm 101

A psalm of David.

I will sing of your love and justice, Lord.
    I will praise you with songs.
I will be careful to live a blameless life—
    when will you come to help me?
I will lead a life of integrity
    in my own home.
I will refuse to look at
    anything vile and vulgar.
I hate all who deal crookedly;
    I will have nothing to do with them.
I will reject perverse ideas
    and stay away from every evil.
I will not tolerate people who slander their neighbors.
    I will not endure conceit and pride.

I will search for faithful people
    to be my companions.
Only those who are above reproach
    will be allowed to serve me.
I will not allow deceivers to serve in my house,
    and liars will not stay in my presence.
My daily task will be to ferret out the wicked
    and free the city of the Lord from their grip.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 101

Psalmul 101

Al lui David. Un psalm.

Voi cânta îndurarea şi judecata,
    Ţie Îţi voi cânta, Doamne!
Voi fi cu luare aminte la calea integrităţii.
    Când vei veni la mine?
Voi umbla în integritatea inimii mele,
    în mijlocul casei mele.
Nu voi pune nici o nelegiuire
    înaintea ochilor mei!
Urăsc pe cei ce s-au abătut;
    el nu se va lipi de mine!
Inima pervertită se va îndepărta de mine.
    Nu vreau să cunosc răul!
Pe cel ce-şi bârfeşte semenul în ascuns
    îl voi reduce la tăcere;
pe cel cu ochii trufaşi şi cu inima îngâmfată
    nu-l voi suferi.

Ochii mei vor fi asupra credincioşilor din ţară,
    ca ei să locuiască cu mine;
cel ce umblă pe calea integrităţii
    îmi va sluji.
Cel ce săvârşeşte înşelăciunea
    nu va locui în casa mea;
cel ce spune minciuni
    nu va sta în preajma mea.
În fiecare dimineaţă îi voi nimici
    pe toţi cei răi din ţară,
ca să stârpesc din cetatea Domnului
    pe toţi aceia care săvârşesc nelegiuirea.