New Living Translation

Proverbs 1

The Purpose of Proverbs

1These are the proverbs of Solomon, David’s son, king of Israel.

Their purpose is to teach people wisdom and discipline,
    to help them understand the insights of the wise.
Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives,
    to help them do what is right, just, and fair.
These proverbs will give insight to the simple,
    knowledge and discernment to the young.

Let the wise listen to these proverbs and become even wiser.
    Let those with understanding receive guidance
by exploring the meaning in these proverbs and parables,
    the words of the wise and their riddles.

Fear of the Lord is the foundation of true knowledge,
    but fools despise wisdom and discipline.

A Father’s Exhortation: Acquire Wisdom

My child,[a] listen when your father corrects you.
    Don’t neglect your mother’s instruction.
What you learn from them will crown you with grace
    and be a chain of honor around your neck.

10 My child, if sinners entice you,
    turn your back on them!
11 They may say, “Come and join us.
    Let’s hide and kill someone!
    Just for fun, let’s ambush the innocent!
12 Let’s swallow them alive, like the grave[b];
    let’s swallow them whole, like those who go down to the pit of death.
13 Think of the great things we’ll get!
    We’ll fill our houses with all the stuff we take.
14 Come, throw in your lot with us;
    we’ll all share the loot.”

15 My child, don’t go along with them!
    Stay far away from their paths.
16 They rush to commit evil deeds.
    They hurry to commit murder.
17 If a bird sees a trap being set,
    it knows to stay away.
18 But these people set an ambush for themselves;
    they are trying to get themselves killed.
19 Such is the fate of all who are greedy for money;
    it robs them of life.

Wisdom Shouts in the Streets

20 Wisdom shouts in the streets.
    She cries out in the public square.
21 She calls to the crowds along the main street,
    to those gathered in front of the city gate:
22 “How long, you simpletons,
    will you insist on being simpleminded?
How long will you mockers relish your mocking?
    How long will you fools hate knowledge?
23 Come and listen to my counsel.
I’ll share my heart with you
    and make you wise.

24 “I called you so often, but you wouldn’t come.
    I reached out to you, but you paid no attention.
25 You ignored my advice
    and rejected the correction I offered.
26 So I will laugh when you are in trouble!
    I will mock you when disaster overtakes you—
27 when calamity overtakes you like a storm,
    when disaster engulfs you like a cyclone,
    and anguish and distress overwhelm you.

28 “When they cry for help, I will not answer.
    Though they anxiously search for me, they will not find me.
29 For they hated knowledge
    and chose not to fear the Lord.
30 They rejected my advice
    and paid no attention when I corrected them.
31 Therefore, they must eat the bitter fruit of living their own way,
    choking on their own schemes.
32 For simpletons turn away from me—to death.
    Fools are destroyed by their own complacency.
33 But all who listen to me will live in peace,
    untroubled by fear of harm.”

Notas al pie

  1. 1:8 Hebrew My son; also in 1:10, 15.
  2. 1:12 Hebrew like Sheol.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 1

Prolog: scopul şi tema cărţii

1Proverbele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel,

pentru a cunoaşte înţelepciunea şi învăţătura,
    pentru a înţelege cuvintele cunoaşterii,
pentru a primi îndrumare în ce priveşte chibzuinţa,
    dreptatea, judecata şi nepărtinirea
pentru a da agerime[a] celui neştiutor[b],
    iar tânărului – cunoştinţă şi prudenţă,
pentru ca cel înţelept să asculte şi să-şi sporească cunoaşterea,
    iar cel cu discernământ să primească îndrumare
pentru a înţelege un proverb sau o pildă,
    pentru a pricepe cuvintele şi ghicitorile înţelepţilor.

Frica de Domnul este începutul cunoaşterii,
    dar nebunii[c] dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplinarea.

Îndemnuri la a căuta înţelepciunea

Avertizare împotriva ispitirii

Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău
    şi nu părăsi îndrumarea mamei tale.
Căci ele vor fi o cunună graţioasă pe capul tău
    şi un colier în jurul gâtului tău.

10 Fiul meu, dacă nişte păcătoşi vor să te ademenească
    nu te lăsa înduplecat de ei.
11 Dacă-ţi vor spune: „Vino cu noi!
    Haidem să stăm la pândă ca să vărsăm sânge,
        să întindem fără motiv curse celui nevinovat!
12 Haidem să-i înghiţim de vii ca Locuinţa Morţilor[d]
    şi întregi ca pe cei ce se coboară în groapă!
13 Vom câştiga tot felul de lucruri scumpe
    şi ne vom umple casele cu pradă.
14 Pune partea ta cu noi
    şi vom avea o pungă împreună!“
15 Fiul meu, să nu mergi împreună cu ei,
    abate-ţi piciorul de pe căile lor,
16 căci picioarele lor aleargă spre rău
    şi se grăbesc să verse sânge.
17 Este însă atât de zadarnic să se arunce plasa
    în văzul tuturor păsărilor!
18 Căci aceştia îşi pândesc însăşi viaţa lor,
    îşi întind curse înseşi sufletelor lor.

19 Aceasta este soarta tuturor celor ce umblă după câştig necinstit;
    el curmă viaţa celor ce şi-l însuşesc.

Chemarea înţelepciunii şi consecinţele respingerii ei

20 Înţelepciunea strigă pe străzi,
    îşi înalţă glasul în locuri publice,
21 strigă acolo unde e zarva mai mare[e],
    la porţile cetăţii îşi rosteşte cuvintele:

22 „Nesăbuiţilor, până când veţi iubi prostia?
    Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura
        şi vor urî proştii cunoaşterea?
23 Dacă v-aţi întoarce la mustrarea mea,
    aş revărsa duhul meu peste voi
        şi v-aş dezvălui cuvintele mele.
24 Dar pentru că mă respingeţi când vă chem,
    iar când îmi întind mâna, nimeni nu ia seama,
25 pentru că ignoraţi toate sfaturile mele
    şi nu primiţi mustrările mele,
26 de aceea şi eu voi râde când vă va lovi dezastrul,
    îmi voi bate joc de voi când groaza vă va ajunge,
27 când spaima vă va cuprinde ca o furtună
    şi nenorocirea va veni ca o rafală de vânt,
        când necazul şi suferinţa vă vor copleşi.

28 Atunci mă vor chema dar nu voi răspunde,
    mă vor căuta dar nu mă vor găsi.
29 Pentru că au urât cunoştinţa
    şi n-au ales frica de Domnul,
30 pentru că n-au acceptat sfaturile mele
    şi au dispreţuit toate mustrările mele,
31 de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor
    şi se vor sătura cu roada planurilor lor.
32 Căci încăpăţânarea îi ucide pe cei nesăbuiţi
    şi mulţumirea de sine îi distruge pe cei proşti;
33 dar cel ce mă ascultă va locui în siguranţă,
    va trăi liniştit, fără să-l apuce groaza de vreun rău.“

Notas al pie

  1. Proverbe 1:4 Sau: prudenţă
  2. Proverbe 1:4 Sau: celui nesăbuit. Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă; peste tot în carte
  3. Proverbe 1:7 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
  4. Proverbe 1:12 Ebr: Şeol; peste tot în carte
  5. Proverbe 1:21 TM; LXX: strigă de pe ziduri