New Living Translation

Obadiah

This is the vision that the Sovereign Lord revealed to Obadiah concerning the land of Edom.

Edom’s Judgment Announced

We have heard a message from the Lord
    that an ambassador was sent to the nations to say,
“Get ready, everyone!
    Let’s assemble our armies and attack Edom!”

The Lord says to Edom,
“I will cut you down to size among the nations;
    you will be greatly despised.
You have been deceived by your own pride
    because you live in a rock fortress
    and make your home high in the mountains.
‘Who can ever reach us way up here?’
    you ask boastfully.
But even if you soar as high as eagles
    and build your nest among the stars,
I will bring you crashing down,”
    says the Lord.

“If thieves came at night and robbed you
    (what a disaster awaits you!),
    they would not take everything.
Those who harvest grapes
    always leave a few for the poor.
    But your enemies will wipe you out completely!
Every nook and cranny of Edom[a]
    will be searched and looted.
    Every treasure will be found and taken.

“All your allies will turn against you.
    They will help to chase you from your land.
They will promise you peace
    while plotting to deceive and destroy you.
Your trusted friends will set traps for you,
    and you won’t even know about it.
At that time not a single wise person
    will be left in the whole land of Edom,”
    says the Lord.
“For on the mountains of Edom
    I will destroy everyone who has understanding.
The mightiest warriors of Teman
    will be terrified,
and everyone on the mountains of Edom
    will be cut down in the slaughter.

Reasons for Edom’s Punishment

10 “Because of the violence you did
    to your close relatives in Israel,[b]
you will be filled with shame
    and destroyed forever.
11 When they were invaded,
    you stood aloof, refusing to help them.
Foreign invaders carried off their wealth
    and cast lots to divide up Jerusalem,
    but you acted like one of Israel’s enemies.

12 “You should not have gloated
    when they exiled your relatives to distant lands.
You should not have rejoiced
    when the people of Judah suffered such misfortune.
You should not have spoken arrogantly
    in that terrible time of trouble.
13 You should not have plundered the land of Israel
    when they were suffering such calamity.
You should not have gloated over their destruction
    when they were suffering such calamity.
You should not have seized their wealth
    when they were suffering such calamity.
14 You should not have stood at the crossroads,
    killing those who tried to escape.
You should not have captured the survivors
    and handed them over in their terrible time of trouble.

Edom Destroyed, Israel Restored

15 “The day is near when I, the Lord,
    will judge all godless nations!
As you have done to Israel,
    so it will be done to you.
All your evil deeds
    will fall back on your own heads.
16 Just as you swallowed up my people
    on my holy mountain,
so you and the surrounding nations
    will swallow the punishment I pour out on you.
Yes, all you nations will drink and stagger
    and disappear from history.

17 “But Jerusalem[c] will become a refuge for those who escape;
    it will be a holy place.
And the people of Israel[d] will come back
    to reclaim their inheritance.
18 The people of Israel will be a raging fire,
    and Edom a field of dry stubble.
The descendants of Joseph will be a flame
    roaring across the field, devouring everything.
There will be no survivors in Edom.
    I, the Lord, have spoken!

19 “Then my people living in the Negev
    will occupy the mountains of Edom.
Those living in the foothills of Judah[e]
    will possess the Philistine plains
    and take over the fields of Ephraim and Samaria.
And the people of Benjamin
    will occupy the land of Gilead.
20 The exiles of Israel will return to their land
    and occupy the Phoenician coast as far north as Zarephath.
The captives from Jerusalem exiled in the north[f]
    will return home and resettle the towns of the Negev.
21 Those who have been rescued[g] will go up to[h] Mount Zion in Jerusalem
    to rule over the mountains of Edom.
And the Lord himself will be king!”

Notas al pie

 1. 6 Hebrew Esau; also in 8b, 9, 18, 19, 21.
 2. 10 Hebrew your brother Jacob. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.
 3. 17a Hebrew Mount Zion.
 4. 17b Hebrew house of Jacob; also in 18. See note on 10.
 5. 19 Hebrew the Shephelah.
 6. 20 Hebrew in Sepharad.
 7. 21a As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads Rescuers.
 8. 21b Or from.

Bibelen på hverdagsdansk

Obadias

Gud, den Almægtige, viste Obadias, hvad der i fremtiden vil ske med Edoms land.

Vi har hørt fra Herren, at han har sendt en budbringer til folkeslagene for at sige: „Gør jer klar til krig imod Edoms land!”

Og til Edom siger Herren: „Jeg vil gøre dig til et lille og svagt land i de andre nationers øjne. Du vil blive foragtet af alle. Dit hovmodige hjerte har vildledt dig. ‚Hvem kan nå mig her?’ siger du selvbevidst, fordi du bor i klippefæstninger højt oppe i bjergene. Men om du så svævede så højt oppe som ørnen eller byggede din rede blandt stjernerne, ville du ikke være uden for min rækkevidde.

5-6 Når tyve og røvere kommer om natten for at stjæle, nøjes de med at tage det, de kan bruge. Og når man høster druer, levner man lidt til de fattige. Men jeres fjender vil udrydde jer fuldstændigt, Esaus efterkommere. De vil ribbe landet for alt af værdi.

Jeres allierede vil svigte jer og drive jer ud af landet. De folk, I troede, var jeres venner, vil lægge fælder for jer, uden at I opdager det. Til den tid vil jeg straffe Edom og udrydde alle de dygtige og kloge blandt Esaus efterkommere. Temans[a] krigere bliver slået ned. Alle som bor i Edoms bjerge bliver dræbt.

10 Det er straffen for jeres voldshandlinger mod jeres broderfolk, Israel. I skal udryddes for jeres skammelige handlinger. 11 I svigtede Israel og gjorde intet, da fjenderne erobrede landet. Da de delte Jerusalem imellem sig ved lodkastning og drog af sted med deres krigsbytte, skulle man tro I holdt med fjenden. 12 I nød jeres broderfolks nederlag, glædede jer over deres ulykke. 13 I var med til at udplyndre dem og blev rige på deres bekostning. 14 I stillede jer op ved passene og dræbte dem, der prøvede at flygte. I tog de overlevende til fange og udleverede dem til deres fjender.

15 Dommen over alle folkeslag er nær. I vil få løn som forskyldt. Hvad I har gjort mod andre, vil blive gjort mod jer. 16 I drak af voldens bæger på mit hellige bjerg, og det samme vil andre folkeslag gøre fremover. Derfor skal I også drikke af straffens bæger, ja tømme det til bunds, så I bliver helt udslettet.

17 Men en rest af mit folk skal overleve, og Zions bjerg skal være et helligt sted. Jakobs efterkommere vil genindtage det land, som blev taget fra dem. 18 Da vil Jakobs og Josefs efterkommere blive som en fortærende ild, mens Edom bliver som en stubmark. Alt bliver brændt. Ikke en eneste af Esaus efterkommere vil undslippe! Jeg, Herren, har talt.

19 Den del af mit folk, som bor i Negev, skal indtage Edoms bjergland. De, som bor på Judas vestlige bakkeskråninger, skal erobre filistrenes sletter, og resten af judæerne skal overtage Efraims og Samarias agerland. Benjamins folk skal erobre Gilead. 20 De soldater af Jakobs efterkommere, som blev taget til fange, vil vende hjem og overtage kyststrækningen helt op til Zarepta, og de indbyggere fra Jerusalem, som blev ført til Lilleasien,[b] skal vende hjem og overtage Negevs landsbyer. 21 De befriede[c] vil tage til Zions bjerg for at regere over Esaus bjerge. Og så skal Herren være konge.”

Notas al pie

 1. 9 Teman er navnet på en af store klaner i Edom, der nedstammer fra en sønnesøn af Esau. Her er det et synonym for Edom.
 2. 20 Teksten har stednavnet Sefarad, og det vides ikke med sikkerhed, hvor det er.
 3. 21 Oversat ud fra LXX, som giver bedre mening end den hebraiske tekst, der siger „befrierne”.