New Living Translation

Nehemiah 1

1These are the memoirs of Nehemiah son of Hacaliah.

Nehemiah’s Concern for Jerusalem

In late autumn, in the month of Kislev, in the twentieth year of King Artaxerxes’ reign,[a] I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem.

They said to me, “Things are not going well for those who returned to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down, and the gates have been destroyed by fire.”

When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Then I said,

“O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of unfailing love with those who love him and obey his commands, listen to my prayer! Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned! We have sinned terribly by not obeying the commands, decrees, and regulations that you gave us through your servant Moses.

“Please remember what you told your servant Moses: ‘If you are unfaithful to me, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth,[b] I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored.’

10 “The people you rescued by your great power and strong hand are your servants. 11 O Lord, please hear my prayer! Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me.[c] Put it into his heart to be kind to me.”

In those days I was the king’s cup-bearer.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew In the month of Kislev of the twentieth year. A number of dates in the book of Nehemiah can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This month of the ancient Hebrew lunar calendar occurred within the months of November and December 446 B.c. The twentieth year probably refers to the reign of King Artaxerxes I; compare 2:1; 5:14.
  2. 1:9 Hebrew of the heavens.
  3. 1:11 Hebrew today in the sight of this man.

Swedish Contemporary Bible

Nehemiah 1

Muren byggs upp

(1:1—7:3)

Nehemja återvänder till Jerusalem

Dåliga nyheter från Jerusalem

1Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse.

I månaden kislev, under det tjugonde året[a], var jag i Susans borg. 2Då kom Hanani, en av mina bröder, dit tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem om judarna som var kvar efter fångenskapen och hur det stod till i Jerusalem.

3De svarade mig: ”De som är kvar efter fångenskapen och befinner sig i provinsen är i nöd och vanära. Jerusalems mur är nedriven, och dess portar uppbrända.”

Nehemja ber för Israel

4När jag fick höra detta, satte jag mig ner och grät. Under flera dagar sörjde och fastade jag och bad till himlens Gud.

5Jag sa:

Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du håller förbundet och är nådig mot dem som älskar dig och håller dina bud. 6Låt ditt öra och dina ögon vara öppna för din tjänares bön, som din tjänare natt och dag ber för dina tjänare israeliterna. Jag bekänner de synder som vi israeliter har begått mot dig. Även jag och min fars familj har syndat mot dig. 7Vi har gjort mycket ont gentemot dig. Vi har inte lytt dina bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose.

8Kom ihåg vad du sa till din tjänare Mose: ’Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken, 9men om ni vänder tillbaka till mig och håller mina bud och följer dem, ska jag samla er igen, även om ni blivit förvisade bort till de mest avlägsna delar av världen. Jag ska samla dem och föra dem tillbaka till den plats jag har utvalt, där mitt namn ska bo.’

10De är ju dina tjänare och ditt folk som du befriat genom din stora makt och styrka. 11Herre, hör din tjänares bön och dina tjänares böner, deras som gläder sig i att frukta ditt namn. Ge nu mig, din tjänare, framgång och låt mig få möta välvilja inför denne man.”

Jag var vid den tiden kungens munskänk.

Notas al pie

  1. 1:1 Syftar troligen på den persiske kungen Artaxerxes I:s tjugonde regeringsår.