New Living Translation

Nahum 1

1This message concerning Nineveh came as a vision to Nahum, who lived in Elkosh.

The Lord’s Anger against Nineveh

The Lord is a jealous God,
    filled with vengeance and rage.
He takes revenge on all who oppose him
    and continues to rage against his enemies!
The Lord is slow to get angry, but his power is great,
    and he never lets the guilty go unpunished.
He displays his power in the whirlwind and the storm.
    The billowing clouds are the dust beneath his feet.
At his command the oceans dry up,
    and the rivers disappear.
The lush pastures of Bashan and Carmel fade,
    and the green forests of Lebanon wither.
In his presence the mountains quake,
    and the hills melt away;
the earth trembles,
    and its people are destroyed.
Who can stand before his fierce anger?
    Who can survive his burning fury?
His rage blazes forth like fire,
    and the mountains crumble to dust in his presence.

The Lord is good,
    a strong refuge when trouble comes.
    He is close to those who trust in him.
But he will sweep away his enemies[a]
    in an overwhelming flood.
He will pursue his foes
    into the darkness of night.

Why are you scheming against the Lord?
    He will destroy you with one blow;
    he won’t need to strike twice!
10 His enemies, tangled like thornbushes
    and staggering like drunks,
    will be burned up like dry stubble in a field.
11 Who is this wicked counselor of yours
    who plots evil against the Lord?

12 This is what the Lord says:
“Though the Assyrians have many allies,
    they will be destroyed and disappear.
O my people, I have punished you before,
    but I will not punish you again.
13 Now I will break the yoke of bondage from your neck
    and tear off the chains of Assyrian oppression.”

14 And this is what the Lord says concerning the Assyrians in Nineveh:
“You will have no more children to carry on your name.
    I will destroy all the idols in the temples of your gods.
I am preparing a grave for you
    because you are despicable!”

15 [b]Look! A messenger is coming over the mountains with good news!
    He is bringing a message of peace.
Celebrate your festivals, O people of Judah,
    and fulfill all your vows,
for your wicked enemies will never invade your land again.
    They will be completely destroyed!

Notas al pie

  1. 1:8 As in Greek version; Hebrew reads sweep away her place.
  2. 1:15 Verse 1:15 is numbered 2:1 in Hebrew text.

Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

  1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
  2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
  3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
  4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)