New Living Translation

Nahum 1

1This message concerning Nineveh came as a vision to Nahum, who lived in Elkosh.

The Lord’s Anger against Nineveh

The Lord is a jealous God,
    filled with vengeance and rage.
He takes revenge on all who oppose him
    and continues to rage against his enemies!
The Lord is slow to get angry, but his power is great,
    and he never lets the guilty go unpunished.
He displays his power in the whirlwind and the storm.
    The billowing clouds are the dust beneath his feet.
At his command the oceans dry up,
    and the rivers disappear.
The lush pastures of Bashan and Carmel fade,
    and the green forests of Lebanon wither.
In his presence the mountains quake,
    and the hills melt away;
the earth trembles,
    and its people are destroyed.
Who can stand before his fierce anger?
    Who can survive his burning fury?
His rage blazes forth like fire,
    and the mountains crumble to dust in his presence.

The Lord is good,
    a strong refuge when trouble comes.
    He is close to those who trust in him.
But he will sweep away his enemies[a]
    in an overwhelming flood.
He will pursue his foes
    into the darkness of night.

Why are you scheming against the Lord?
    He will destroy you with one blow;
    he won’t need to strike twice!
10 His enemies, tangled like thornbushes
    and staggering like drunks,
    will be burned up like dry stubble in a field.
11 Who is this wicked counselor of yours
    who plots evil against the Lord?

12 This is what the Lord says:
“Though the Assyrians have many allies,
    they will be destroyed and disappear.
O my people, I have punished you before,
    but I will not punish you again.
13 Now I will break the yoke of bondage from your neck
    and tear off the chains of Assyrian oppression.”

14 And this is what the Lord says concerning the Assyrians in Nineveh:
“You will have no more children to carry on your name.
    I will destroy all the idols in the temples of your gods.
I am preparing a grave for you
    because you are despicable!”

15 [b]Look! A messenger is coming over the mountains with good news!
    He is bringing a message of peace.
Celebrate your festivals, O people of Judah,
    and fulfill all your vows,
for your wicked enemies will never invade your land again.
    They will be completely destroyed!

Notas al pie

  1. 1:8 As in Greek version; Hebrew reads sweep away her place.
  2. 1:15 Verse 1:15 is numbered 2:1 in Hebrew text.

Het Boek

Nahum 1

Profetie over Ninevé

1Dit is de profetie over Ninevé die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven.

God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen die tegen Hem in opstand komen. De Here vernietigt al zijn tegenstanders. De Here is erg geduldig, maar ook heel sterk en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. Op zijn bevel drogen de zee en de rivieren op. De malse weiden van Basan en Karmel verdorren, evenals de groene bossen van de Libanon. Bergen beven voor Hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht, haar bewoners worden vernietigd. Wie kan standhouden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn, die is als vuur, rotsen springen erdoor aan stukken.

De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen. Maar zijn vijanden vaagt Hij weg met een reusachtige watervloed, hij jaagt hen de dood, de duisternis in. Wat voor plannen bent u tegen de Here aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken, Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden! 10 Hij gooit zijn vijanden, die zich gedragen als een stel dronkemannen, in het vuur als een verwarde bos dorens. Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. 11 Wat is die koning van u die een complot smeedde tegen de Here? Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt? 12 ‘Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten,’ zegt de Here, ‘toch zal dat volledig worden vernietigd.’ Maar tegen zijn volk zegt Hij: ‘Ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen. 13 Ik zal uw boeien aan stukken breken en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning u heeft opgelegd, van u afnemen.’ 14 En tegen die koning zegt de Here: ‘Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. Ikzelf zal uw graf delven, want u bent het leven niet waard!’

15 Kijk, daar komen de boodschappers langs de berghellingen naar beneden rennen met goed nieuws: ‘Het is weer vrede!’ Juda, vier vandaag feest en aanbid alleen de Here zoals u hebt beloofd! Want uw vijand uit Ninevé zal nooit meer een voet in uw land zetten, hij is volkomen vernietigd.