New Living Translation

Nahum 1

1This message concerning Nineveh came as a vision to Nahum, who lived in Elkosh.

The Lord’s Anger against Nineveh

The Lord is a jealous God,
    filled with vengeance and rage.
He takes revenge on all who oppose him
    and continues to rage against his enemies!
The Lord is slow to get angry, but his power is great,
    and he never lets the guilty go unpunished.
He displays his power in the whirlwind and the storm.
    The billowing clouds are the dust beneath his feet.
At his command the oceans dry up,
    and the rivers disappear.
The lush pastures of Bashan and Carmel fade,
    and the green forests of Lebanon wither.
In his presence the mountains quake,
    and the hills melt away;
the earth trembles,
    and its people are destroyed.
Who can stand before his fierce anger?
    Who can survive his burning fury?
His rage blazes forth like fire,
    and the mountains crumble to dust in his presence.

The Lord is good,
    a strong refuge when trouble comes.
    He is close to those who trust in him.
But he will sweep away his enemies[a]
    in an overwhelming flood.
He will pursue his foes
    into the darkness of night.

Why are you scheming against the Lord?
    He will destroy you with one blow;
    he won’t need to strike twice!
10 His enemies, tangled like thornbushes
    and staggering like drunks,
    will be burned up like dry stubble in a field.
11 Who is this wicked counselor of yours
    who plots evil against the Lord?

12 This is what the Lord says:
“Though the Assyrians have many allies,
    they will be destroyed and disappear.
O my people, I have punished you before,
    but I will not punish you again.
13 Now I will break the yoke of bondage from your neck
    and tear off the chains of Assyrian oppression.”

14 And this is what the Lord says concerning the Assyrians in Nineveh:
“You will have no more children to carry on your name.
    I will destroy all the idols in the temples of your gods.
I am preparing a grave for you
    because you are despicable!”

15 [b]Look! A messenger is coming over the mountains with good news!
    He is bringing a message of peace.
Celebrate your festivals, O people of Judah,
    and fulfill all your vows,
for your wicked enemies will never invade your land again.
    They will be completely destroyed!

Notas al pie

  1. 1:8 As in Greek version; Hebrew reads sweep away her place.
  2. 1:15 Verse 1:15 is numbered 2:1 in Hebrew text.

Ang Pulong Sang Dios

Nahum 1

1Ang mensahi sang sini nga libro parte sa Nineve.[a] Ginpahayag ini sang Ginoo kay Nahum nga taga-Elkosh.

Ang Kaakig sang Dios sa Nineve

Indi gusto sang Ginoong Dios nga magsimba ang mga tawo sa iban nga mga dios. Akig siya sa iya mga kaaway kag ginabalusan niya sila. Indi siya tuod dali maakig, pero puwerte siya kagamhanan kag silutan gid niya ang nakasala. Kon mag-agi siya nagahagunos ang hangin kag nagabagyo. Ang mga panganod daw sa yab-ok nga nagatap-ok sa iya mga tiil. Sa iya nga pagmando nagamala ang mga dagat kag ang mga suba, nagakalaya ang mga tanom sa Bashan, sa Bukid sang Carmel, kag sa Lebanon.[b] Tungod sang iya presensya nagauyog ang kalibutan, pati na ang mga bukid, kag pati ang mga tawo sa kalibutan nagakurog. Sin-o bala ang makaagwanta sang iya puwerte nga kaakig? Kon mangakig siya daw nagabuga siya sang kalayo, kag ang mga bato nagakalabuka sa iya atubangan.

Maayo ang Ginoo; mabakod siya nga dalangpan sa tion sang kalisod, kag ginatatap niya ang nagadangop sa iya. Pareho siya sa mabaskog nga baha nga magaubos laglag sang iya mga kaaway. Lagson niya ang iya mga kaaway hasta nga mapatay niya sila.[c] Mga taga-Asiria, kon ano man ang inyo malain nga ginaplano kontra sa katawhan sang Ginoo, dulaon ina sang Ginoo, kag indi na ina maliwat pa. 10 Daw pareho kamo sa tawo nga hubog nga nasalawid sa tunukon nga mga kahoy-kahoy. Laglagon gid kamo pareho sang pagsunog sang dagami.[d] 11 Ang isa sang inyo mga pangulo nagplano sing malain kontra sa katawhan sang Ginoo. Ang iya ginalaygay malaot.

12 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa mga taga-Juda: “Bisan madamo kag makusog ang inyo kaaway nga mga taga-Asiria, pagalaglagon ko sila hasta nga mawala sila. Bisan tuod nga ginpaantos ko kamo indi ko na ina paghimuon pa liwat. 13 Kay karon hilwayon ko na kamo sa gahom sang mga taga-Asiria.”

14 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa mga taga-Asiria: “Dulaon ko ang inyo mga kaliwat kag gub-on ko ang mga imahen nga kahoy ukon metal sa templo sang inyo mga dios-dios. Ipreparar ko na ang inyo mga lulubngan kay indi kamo dapat mabuhi.”

15 Tan-awa bala ninyo nga mga taga-Juda! May mensahero nga nagalatas sa mga kabukiran sa pagdala sa inyo sang maayong balita nga may kalinong na sa inyo nga lugar. Gani sauluga ninyo ang inyo mga piesta kag tumana ninyo ang inyo mga panaad sa Ginoo. Kay ang malaot nga nasyon sang Asiria indi na gid magsalakay sa inyo, kay pagalaglagon sila sing bug-os.

Notas al pie

  1. 1:1 Nineve: Amo ini ang kapital sang Asiria kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Asiria.
  2. 1:4 Bashan… Bukid sang Carmel… Lebanon: Kilala ang ini nga mga duta sa ila nga pagkamapatubason.
  3. 1:8 hasta nga mapatay niya sila: sa literal, hasta sa kadadalman, nga ang buot silingon ang lugar sang mga patay.
  4. 1:10 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.