New Living Translation

Nahum 1

1This message concerning Nineveh came as a vision to Nahum, who lived in Elkosh.

The Lord’s Anger against Nineveh

The Lord is a jealous God,
    filled with vengeance and rage.
He takes revenge on all who oppose him
    and continues to rage against his enemies!
The Lord is slow to get angry, but his power is great,
    and he never lets the guilty go unpunished.
He displays his power in the whirlwind and the storm.
    The billowing clouds are the dust beneath his feet.
At his command the oceans dry up,
    and the rivers disappear.
The lush pastures of Bashan and Carmel fade,
    and the green forests of Lebanon wither.
In his presence the mountains quake,
    and the hills melt away;
the earth trembles,
    and its people are destroyed.
Who can stand before his fierce anger?
    Who can survive his burning fury?
His rage blazes forth like fire,
    and the mountains crumble to dust in his presence.

The Lord is good,
    a strong refuge when trouble comes.
    He is close to those who trust in him.
But he will sweep away his enemies[a]
    in an overwhelming flood.
He will pursue his foes
    into the darkness of night.

Why are you scheming against the Lord?
    He will destroy you with one blow;
    he won’t need to strike twice!
10 His enemies, tangled like thornbushes
    and staggering like drunks,
    will be burned up like dry stubble in a field.
11 Who is this wicked counselor of yours
    who plots evil against the Lord?

12 This is what the Lord says:
“Though the Assyrians have many allies,
    they will be destroyed and disappear.
O my people, I have punished you before,
    but I will not punish you again.
13 Now I will break the yoke of bondage from your neck
    and tear off the chains of Assyrian oppression.”

14 And this is what the Lord says concerning the Assyrians in Nineveh:
“You will have no more children to carry on your name.
    I will destroy all the idols in the temples of your gods.
I am preparing a grave for you
    because you are despicable!”

15 [b]Look! A messenger is coming over the mountains with good news!
    He is bringing a message of peace.
Celebrate your festivals, O people of Judah,
    and fulfill all your vows,
for your wicked enemies will never invade your land again.
    They will be completely destroyed!

Notas al pie

  1. 1:8 As in Greek version; Hebrew reads sweep away her place.
  2. 1:15 Verse 1:15 is numbered 2:1 in Hebrew text.

Bibelen på hverdagsdansk

Nahum 1

Herrens dom over Nineve og trøst til Juda

1Nahum fra Elkosh modtog følgende budskab fra Herren om Nineves undergang:

Herren er en nidkær Gud,
    som straffer fjendens ondskab.
Han er ikke bange for at vise sin vrede
    og afsige en hård dom over sine modstandere.
Der skal meget til, før han bliver vred,
    men hans magt er stor, og han straffer de skyldige.
Når han går til angreb, er det med orkanagtig styrke,
    stormskyerne er som støv fra hans fødder.
Når han truer ad havet, tørrer det ud,
    han tørlægger alle floder.
Bashans og Karmels frodige marker svides af,
    og blomsterne visner i Libanons bjerge.
Når Herren rykker frem, skælver bjergene,
    og højene dukker sig,
hele jorden bæver,
    og alle dens indbyggere gyser.
Hvem kan holde stand mod hans vrede?
    Hvem kan standse hans harme?
Hans glødende vrede vælder frem som ild.
    Selv bjergene splintres i småstykker.

Men Herren er god mod dem, der søger ham,
    han værner dem mod deres fjender.
Han beskytter alle,
    der søger ly hos ham.
Men de, der sætter sig op imod ham,
    skyller han bort som med en flodbølge,
han driver sine fjender ind i dødens mørke.
    Tvivler I på Herrens magt?[a]
Han vil gøre fuldstændig ende på dem,
    så I ikke kommer i samme nødsituation igen.
10 De er som et sammenfiltret tjørnekrat,
    som drankere, der kun tænker på deres vin.
De bliver fuldstændigt tilintetgjort
    som en stubmark, der brændes af.
11 Fra dig, Nineve,[b] kom der en,
    der satte sig op mod Herren selv.
Han havde lagt onde planer,
12     men Herren siger til Juda:
„Selv om de har en stor og stærk hær,
    vil de blive klippet som får,
    og gå helt til grunde.
Jeg har før brugt dem til at ydmyge jer,
    men det gør jeg ikke igen.
13 Nu vil jeg fjerne det åg, de lagde på jeres skuldre,
    og sprænge de lænker, I sidder i.”
14 Og til Nineves konge siger Herren:
„Din kongeslægt skal uddø.
    Jeg gør det af med gudebillederne i dit afgudstempel.
Jeg gør graven klar til dig,
    for du er ikke bedre værd.”

Notas al pie

  1. 1,9 Ordret: „Hvad tænker I om Herren?” Nahum taler til Judas folk, når han bruger „I”. Assyrerne omtales i tredje person. Herren slog 185.000 assyrere ihjel, da de tidligere havde belejret Jerusalem, jf. 2.Kong. 18–19. Assyrien vil snart blive helt tilintetgjort, så de ikke igen udgør en trussel mod Jerusalem.
  2. 1,11 Ordret: „Fra dig”. Her taler Nahum til Nineve, hovedstaden i Assyrien. Sandsynligvis tænkes på Sankerib, der i sin tid var lige ved at erobre Jerusalem.