New Living Translation

Micah 1

1The Lord gave this message to Micah of Moresheth during the years when Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah. The visions he saw concerned both Samaria and Jerusalem.

Grief over Samaria and Jerusalem

Attention! Let all the people of the world listen!
    Let the earth and everything in it hear.
The Sovereign Lord is making accusations against you;
    the Lord speaks from his holy Temple.
Look! The Lord is coming!
    He leaves his throne in heaven
    and tramples the heights of the earth.
The mountains melt beneath his feet
    and flow into the valleys
like wax in a fire,
    like water pouring down a hill.
And why is this happening?
    Because of the rebellion of Israel[a]
    yes, the sins of the whole nation.
Who is to blame for Israel’s rebellion?
    Samaria, its capital city!
Where is the center of idolatry in Judah?
    In Jerusalem, its capital!

“So I, the Lord, will make the city of Samaria
    a heap of ruins.
Her streets will be plowed up
    for planting vineyards.
I will roll the stones of her walls into the valley below,
    exposing her foundations.
All her carved images will be smashed.
    All her sacred treasures will be burned.
These things were bought with the money
    earned by her prostitution,
and they will now be carried away
    to pay prostitutes elsewhere.”

Therefore, I will mourn and lament.
    I will walk around barefoot and naked.
I will howl like a jackal
    and moan like an owl.
For my people’s wound
    is too deep to heal.
It has reached into Judah,
    even to the gates of Jerusalem.

10 Don’t tell our enemies in Gath[b];
    don’t weep at all.
You people in Beth-leaphrah,[c]
    roll in the dust to show your despair.
11 You people in Shaphir,[d]
    go as captives into exile—naked and ashamed.
The people of Zaanan[e]
    dare not come outside their walls.
The people of Beth-ezel[f] mourn,
    for their house has no support.
12 The people of Maroth[g] anxiously wait for relief,
    but only bitterness awaits them
as the Lord’s judgment reaches
    even to the gates of Jerusalem.

13 Harness your chariot horses and flee,
    you people of Lachish.[h]
You were the first city in Judah
    to follow Israel in her rebellion,
    and you led Jerusalem[i] into sin.
14 Send farewell gifts to Moresheth-gath[j];
    there is no hope of saving it.
The town of Aczib[k]
    has deceived the kings of Israel.
15 O people of Mareshah,[l]
    I will bring a conqueror to capture your town.
And the leaders[m] of Israel
    will go to Adullam.

16 Oh, people of Judah, shave your heads in sorrow,
    for the children you love will be snatched away.
Make yourselves as bald as a vulture,
    for your little ones will be exiled to distant lands.

Notas al pie

 1. 1:5 Hebrew Jacob; also in 1:5b. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.
 2. 1:10a Gath sounds like the Hebrew term for “tell.”
 3. 1:10b Beth-leaphrah means “house of dust.”
 4. 1:11a Shaphir means “pleasant.”
 5. 1:11b Zaanan sounds like the Hebrew term for “come out.”
 6. 1:11c Beth-ezel means “adjoining house.”
 7. 1:12 Maroth sounds like the Hebrew term for “bitter.”
 8. 1:13a Lachish sounds like the Hebrew term for “team of horses.”
 9. 1:13b Hebrew the daughter of Zion.
 10. 1:14a Moresheth sounds like the Hebrew term for “gift” or “dowry.”
 11. 1:14b Aczib means “deception.”
 12. 1:15a Mareshah sounds like the Hebrew term for “conqueror.”
 13. 1:15b Hebrew the glory.

Swedish Contemporary Bible

Micah 1

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, du jord

och allt som finns där!

Herren, Herren, vittnar mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

3Se! Herren kommer!

Han stiger ner från sin boning

och träder fram över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalarna spricker upp,

som vax för elden

och som vatten störtar utför branten.

5Allt detta är för Jakobs överträdelse

och israeliternas synd.

Vad är Jakobs överträdelse?

Är det inte Samaria?

Vad är Judas offerplatser[a]?

Är de inte Jerusalem?

6”Därför ska jag göra Samaria

till en stenhög på en åker,

till en plats där vingårdar kan planteras.

Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7Alla hennes gudabilder

ska slås i stycken,

allt som hon tjänat som prostituerad

ska eldas upp,

och alla hennes avgudar

ska jag förgöra.

Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,

och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

8Över detta gråter och klagar jag.

Jag går barfota och naken,

ylar som en schakal,

klagar som en berguv.

9Hennes sår kan inte läkas.

Det har kommit till Juda

och nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10Tala inte om det i Gat,

gråt inte!

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra![b]

11Dra bort, Shafirs invånare,

i nakenhet och skam.

De som bor i Saanan

kan inte komma undan.

I Bet Haesel sörjer man,

dess beskydd har tagits ifrån er.

12Marots invånare vrider sig av smärta

och hoppas på något bättre,

för det onda som kommer från Herren

har nått Jerusalems portar.

13Spänn för stridsvagnar,

befolkningen i Lakish.

Det var början till dotter Sions synd

att man hos dig fann Israels överträdelser.

14Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.

15Jag ska åter låta erövrare komma mot er,

Mareshas invånare.

Israels härlighet ska komma

till Adullam.

16Raka ditt huvud och skär av ditt hår

för dina barns skull som var din glädje.

Gör dig skallig som gamen,

för de har förts bort från dig.

Notas al pie

 1. 1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.
 2. 1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.