New Living Translation

Micah 1

1The Lord gave this message to Micah of Moresheth during the years when Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah. The visions he saw concerned both Samaria and Jerusalem.

Grief over Samaria and Jerusalem

Attention! Let all the people of the world listen!
    Let the earth and everything in it hear.
The Sovereign Lord is making accusations against you;
    the Lord speaks from his holy Temple.
Look! The Lord is coming!
    He leaves his throne in heaven
    and tramples the heights of the earth.
The mountains melt beneath his feet
    and flow into the valleys
like wax in a fire,
    like water pouring down a hill.
And why is this happening?
    Because of the rebellion of Israel[a]
    yes, the sins of the whole nation.
Who is to blame for Israel’s rebellion?
    Samaria, its capital city!
Where is the center of idolatry in Judah?
    In Jerusalem, its capital!

“So I, the Lord, will make the city of Samaria
    a heap of ruins.
Her streets will be plowed up
    for planting vineyards.
I will roll the stones of her walls into the valley below,
    exposing her foundations.
All her carved images will be smashed.
    All her sacred treasures will be burned.
These things were bought with the money
    earned by her prostitution,
and they will now be carried away
    to pay prostitutes elsewhere.”

Therefore, I will mourn and lament.
    I will walk around barefoot and naked.
I will howl like a jackal
    and moan like an owl.
For my people’s wound
    is too deep to heal.
It has reached into Judah,
    even to the gates of Jerusalem.

10 Don’t tell our enemies in Gath[b];
    don’t weep at all.
You people in Beth-leaphrah,[c]
    roll in the dust to show your despair.
11 You people in Shaphir,[d]
    go as captives into exile—naked and ashamed.
The people of Zaanan[e]
    dare not come outside their walls.
The people of Beth-ezel[f] mourn,
    for their house has no support.
12 The people of Maroth[g] anxiously wait for relief,
    but only bitterness awaits them
as the Lord’s judgment reaches
    even to the gates of Jerusalem.

13 Harness your chariot horses and flee,
    you people of Lachish.[h]
You were the first city in Judah
    to follow Israel in her rebellion,
    and you led Jerusalem[i] into sin.
14 Send farewell gifts to Moresheth-gath[j];
    there is no hope of saving it.
The town of Aczib[k]
    has deceived the kings of Israel.
15 O people of Mareshah,[l]
    I will bring a conqueror to capture your town.
And the leaders[m] of Israel
    will go to Adullam.

16 Oh, people of Judah, shave your heads in sorrow,
    for the children you love will be snatched away.
Make yourselves as bald as a vulture,
    for your little ones will be exiled to distant lands.

Notas al pie

 1. 1:5 Hebrew Jacob; also in 1:5b. The names “Jacob” and “Israel” are often interchanged throughout the Old Testament, referring sometimes to the individual patriarch and sometimes to the nation.
 2. 1:10a Gath sounds like the Hebrew term for “tell.”
 3. 1:10b Beth-leaphrah means “house of dust.”
 4. 1:11a Shaphir means “pleasant.”
 5. 1:11b Zaanan sounds like the Hebrew term for “come out.”
 6. 1:11c Beth-ezel means “adjoining house.”
 7. 1:12 Maroth sounds like the Hebrew term for “bitter.”
 8. 1:13a Lachish sounds like the Hebrew term for “team of horses.”
 9. 1:13b Hebrew the daughter of Zion.
 10. 1:14a Moresheth sounds like the Hebrew term for “gift” or “dowry.”
 11. 1:14b Aczib means “deception.”
 12. 1:15a Mareshah sounds like the Hebrew term for “conqueror.”
 13. 1:15b Hebrew the glory.

Bibelen på hverdagsdansk

Mikas 1

1Mika fra byen Moreshet modtog en række profetiske budskaber fra Herren på den tid, hvor henholdsvis Jotam, Ahaz og Hizkija regerede i Juda. Gud viste ham, hvad der skulle ske med Samaria og Jerusalem.

Dom over Nordriget og Sydriget

Hør godt efter, alle folkeslag.
    Lyt til mig, alle jordens beboere.

Herren, den Almægtige, dømmer sit folk,
    tordner mod dem fra sin trone i Himlen.
Han forlader sin himmelske bolig,
    træder ned på bjergenes tinder.
De smelter som voks under hans vrede,
    som ved en syndflod skylles højene væk.
For Israels folk har vendt sig fra Herren,
    Judas folk har syndet mod deres Gud.
Hvem gik forrest i Israels frafald?
    Var det ikke Samaria?
Hvem førte an i Judas afgudsdyrkelse?
    Var det ikke Jerusalem?
Derfor bliver Samaria til en ruinhob,
    et sted, hvor der plantes vinstokke.
Herren smider husenes sten ned i dalen,
    så fundamenterne ligger blottede tilbage.
Alle stenstøtter skal smadres,
    alle afgudsbilleder brændes.
De afskyelige afguder
    skal blive til affald.
Byens rigdom kom fra gaver til dens afguder,
    nu bliver rigdommen givet til andre folks guder.

Derfor vil jeg sørge og klage,
    gå barfodet omkring uden kjortel.
Jeg vil hyle som en sjakal
    og skrige som en struds.
For Samaria er dødeligt såret,
    og Juda vil få samme skæbne.
Ulykken banker på mit eget folks port,
    snart når den frem til Jerusalem.
10 Fortæl det ikke til filistrene i Gat,
    vis dem ikke jeres sorg.
Kast støv på hovedet,
    Bet-Leafras borgere.[a]
11 Shafirs folk bliver ydmyget,
    i laser bliver de ført i eksil.
Za’anan bliver belejret,
    så ingen kan komme ud.
Bet-Etzel er klædt i sorg,
    for ulykken standsede ikke der.
12 Marots indbyggere håber på det bedste,
    men det er forgæves.
Herrens straf er på vej,
    den nærmer sig Jerusalems port.
13 Spænd hestene for vognen og flygt,
    I folk fra Lakish.
Det var jer, der indførte Israels afguder,
    og derved førte I Jerusalem til fald.
14 Tag afsked med Moreshet-Gat,
    for den bliver overtaget af nye ejere.
Akzib har intet haft af værdi,
    som Judas[b] konger kunne bruge.
15 Maresha bliver erobret af fjenden,
    Judas ledere søger tilflugt i Adullams hule.
16 Judas land, græd over dine indbyggere,
    klip dig skaldet som en grib,
for de bliver taget fra dig
    og ført bort som fanger.

Notas al pie

 1. 1,10 At kaste støv eller aske i hovedet på sig selv var et tegn på dyb sorg. Navnene på de ti byer danner ordspil. Bet-Leafra betyder „støvets hus”. Sandsynligvis er der tale om fem byer nord for Jerusalem i v. 10-12 og fem byer syd for i v. 13-15. Tallet 10 betyder herredømme eller kongerige, og det antyder, at Judas kongedømme snart er forbi.
 2. 1,14 Ordret: „Israels konger”, men der tænkes sandsynligvis på den del af Israel, som normalt kaldes Juda.