New Living Translation

Matthew 2

Visitors from the East

1Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the reign of King Herod. About that time some wise men[a] from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose,[b] and we have come to worship him.”

King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, “Where is the Messiah supposed to be born?”

“In Bethlehem in Judea,” they said, “for this is what the prophet wrote:

‘And you, O Bethlehem in the land of Judah,
    are not least among the ruling cities[c] of Judah,
for a ruler will come from you
    who will be the shepherd for my people Israel.’[d]

Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, “Go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him, too!”

After this interview the wise men went their way. And the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. 10 When they saw the star, they were filled with joy! 11 They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

12 When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod.

The Escape to Egypt

13 After the wise men were gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. “Get up! Flee to Egypt with the child and his mother,” the angel said. “Stay there until I tell you to return, because Herod is going to search for the child to kill him.”

14 That night Joseph left for Egypt with the child and Mary, his mother, 15 and they stayed there until Herod’s death. This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet: “I called my Son out of Egypt.”[e]

16 Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him. He sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were two years old and under, based on the wise men’s report of the star’s first appearance. 17 Herod’s brutal action fulfilled what God had spoken through the prophet Jeremiah:

18 “A cry was heard in Ramah—
    weeping and great mourning.
Rachel weeps for her children,
    refusing to be comforted,
    for they are dead.”[f]

The Return to Nazareth

19 When Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. 20 “Get up!” the angel said. “Take the child and his mother back to the land of Israel, because those who were trying to kill the child are dead.”

21 So Joseph got up and returned to the land of Israel with Jesus and his mother. 22 But when he learned that the new ruler of Judea was Herod’s son Archelaus, he was afraid to go there. Then, after being warned in a dream, he left for the region of Galilee. 23 So the family went and lived in a town called Nazareth. This fulfilled what the prophets had said: “He will be called a Nazarene.”

Notas al pie

  1. 2:1 Or royal astrologers; Greek reads magi; also in 2:7, 16.
  2. 2:2 Or star in the east.
  3. 2:6a Greek the rulers.
  4. 2:6b Mic 5:2; 2 Sam 5:2.
  5. 2:15 Hos 11:1.
  6. 2:18 Jer 31:15.

Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 2

Odwiedziny mędrców

1Jezus urodził się w miasteczku Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Właśnie w tym czasie przybyli do Jerozolimy mędrcy ze Wschodu.

—Gdzie znajduje się nowo narodzony Król Żydów?—pytali. —Ujrzeliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd.

Wiadomość o tym bardzo zaniepokoiła Heroda i całą Jerozolimę. Zwołał więc wszystkich najwyższych kapłanów oraz przywódców religijnych i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

—W Betlejem w Judei—odpowiedzieli mu. —Bo tak napisał prorok

„A ty, Betlejem w Judzie,
    wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy,
gdyż z ciebie pochodzić będzie Władca,
    który będzie pasterzem mojego ludu—Izraela”.

Wtedy Herod potajemnie wezwał do siebie mędrców i dowiedział się, kiedy ujrzeli gwiazdę. Następnie skierował ich do Betlejem mówiąc:

—Idźcie i dokładnie wypytujcie o dziecko. Gdy je znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja mógł złożyć mu hołd.

Po rozmowie z królem mędrcy wyruszyli w drogę. Znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się Dziecko. 10 Widok gwiazdy napełnił ich ogromną radością. 11 Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Pokłonili Mu się nisko, otworzyli szkatułki z kosztownościami i ofiarowali Mu w darze złoto, kadzidło oraz mirrę. 12 Później we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swojego kraju.

Ucieczka do Egiptu

13 Gdy oddalili się, również Józefowi we śnie ukazał się anioł Pana:

—Wstawaj, Józefie!—powiedział. —Weź Dziecko oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Czekaj tam, aż dam ci znać. Herod bowiem szuka Jezusa i chce Go zabić.

14 Jeszcze tej nocy Józef wstał i wyruszył razem z Marią i Dzieckiem do Egiptu. 15 Pozostał tam aż do śmierci króla Heroda—w ten sposób miały się spełnić słowa Pana wypowiedziane przez proroka: „Z Egiptu wezwałem mojego Syna”.

16 Herod zorientował się, że mędrcy go zawiedli, i wpadł w gniew. Wysłał żołnierzy, którzy w Betlejem i całej okolicy pozabijali wszystkich chłopców do drugiego roku życia—od mędrców bowiem wiedział, w jakim wieku jest dziecko. 17 Tak spełniło się proroctwo Jeremiasza:

18 „Krzyk rozlega się w Rama,
    słychać tam płacz i rozpacz.
To Rachel opłakuje swoje dzieci
    i nie daje się pocieszyć,
    bo już ich nie ma”.

Powrót do Nazaretu

19 Po śmierci Heroda anioł Pana ponownie ukazał się we śnie Józefowi, przebywającemu w Egipcie.

20 —Wstawaj, Józefie!—powiedział. —Weź Dziecko i Jego matkę i ruszajcie do Izraela, bo umarli już ci, którzy chcieli Je zabić.

21 Józef wstał, wziął Dziecko oraz Jego matkę i wyruszył do ziemi izraelskiej. 22 W drodze dowiedział się, że w Judei panuje Archelaos, syn Heroda. Bał się więc tam wracać. Otrzymał jednak we śnie kolejne polecenie i udał się do Galilei. 23 Tam osiedlił się w Nazarecie. I znowu spełniła się zapowiedź proroków, mówiąca, że Mesjasz będzie nazwany Nazarejczykiem.