New Living Translation

Matthew 18

The Greatest in the Kingdom

1About that time the disciples came to Jesus and asked, “Who is greatest in the Kingdom of Heaven?”

Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, “I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the Kingdom of Heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the Kingdom of Heaven.

“And anyone who welcomes a little child like this on my behalf[a] is welcoming me. But if you cause one of these little ones who trusts in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depths of the sea.

“What sorrow awaits the world, because it tempts people to sin. Temptations are inevitable, but what sorrow awaits the person who does the tempting. So if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It’s better to enter eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into eternal fire with both of your hands and feet. And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It’s better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.[b]

10 “Beware that you don’t look down on any of these little ones. For I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father.[c]

Parable of the Lost Sheep

12 “If a man has a hundred sheep and one of them wanders away, what will he do? Won’t he leave the ninety-nine others on the hills and go out to search for the one that is lost? 13 And if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away! 14 In the same way, it is not my heavenly Father’s will that even one of these little ones should perish.

Correcting Another Believer

15 “If another believer[d] sins against you,[e] go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. 16 But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses. 17 If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won’t accept the church’s decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector.

18 “I tell you the truth, whatever you forbid[f] on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit[g] on earth will be permitted in heaven.

19 “I also tell you this: If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. 20 For where two or three gather together as my followers,[h] I am there among them.”

Parable of the Unforgiving Debtor

21 Then Peter came to him and asked, “Lord, how often should I forgive someone[i] who sins against me? Seven times?”

22 “No, not seven times,” Jesus replied, “but seventy times seven![j]

23 “Therefore, the Kingdom of Heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. 24 In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars.[k] 25 He couldn’t pay, so his master ordered that he be sold—along with his wife, his children, and everything he owned—to pay the debt.

26 “But the man fell down before his master and begged him, ‘Please, be patient with me, and I will pay it all.’ 27 Then his master was filled with pity for him, and he released him and forgave his debt.

28 “But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few thousand dollars.[l] He grabbed him by the throat and demanded instant payment.

29 “His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. ‘Be patient with me, and I will pay it,’ he pleaded. 30 But his creditor wouldn’t wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full.

31 “When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. 32 Then the king called in the man he had forgiven and said, ‘You evil servant! I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. 33 Shouldn’t you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?’ 34 Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt.

35 “That’s what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters[m] from your heart.”

Notas al pie

 1. 18:5 Greek in my name.
 2. 18:9 Greek the Gehenna of fire.
 3. 18:10 Some manuscripts add verse 11, And the Son of Man came to save those who are lost. Compare Luke 19:10.
 4. 18:15a Greek If your brother.
 5. 18:15b Some manuscripts do not include against you.
 6. 18:18a Or bind, or lock.
 7. 18:18b Or loose, or open.
 8. 18:20 Greek gather together in my name.
 9. 18:21 Greek my brother.
 10. 18:22 Or seventy-seven times.
 11. 18:24 Greek 10,000 talents [375 tons or 340 metric tons of silver].
 12. 18:28 Greek 100 denarii. A denarius was equivalent to a laborer’s full day’s wage.
 13. 18:35 Greek your brother.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 18

Tko je najveći u kraljevstvu

1U taj čas dođu k Isusu učenici te ga zapitaju: 'Tko je najveći u nebeskom kraljevstvu?'

Isus pozove malo dijete pa ga postavi među njih

i reče: 'Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne postanete poput male djece, nećete ući u nebesko kraljevstvo.

U nebeskome je kraljevstvu, dakle, najveći onaj tko se ponizi kao ovo malo dijete.

Tko zaradi mene[a] primi ovakvo dijete, mene prima.

Ali tko jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene navede da posrne u vjeri, bilo bi mu bolje da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu.

Teško svijetu jer navodi ljude na grijeh! Napast na zlo je neizbježna, ali teško čovjeku kroz kojega dolazi napast.

Navodi li te na grijeh vlastita ruka ili noga, odsijeci ju i baci. Bolje da u nebo[b] uđeš kljast ili hrom nego da s objema rukama i s objema nogama budeš bačen u vječni oganj.

Navodi li te na grijeh vlastito oko, iskopaj ga i baci. Bolje da jednook uđeš u nebo nego da s oba oka budeš bačen u ognjeni pakao.

10 Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih malenih. Jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu neprestano gledaju lice mojega Oca, koji je na nebesima. (

11 A ja, Sin Čovječji, došao sam spasiti izgubljene.)'[c]

Prispodoba o izgubljenoj ovci

12 'Što mislite, da netko ima sto ovaca i da jedna od njih zaluta, neće li ostaviti onih devedeset devet u gorama i poći potražiti zalutalu?

13 Zaista vam kažem, ako ju uspije naći, više će se radovati što je pronašao tu jednu ovcu nego što ih devedeset devet nije zalutalo.

14 Tako ni vaš nebeski Otac ne želi da se izgubi i propadne ijedan od ovih malenih.'

Opomena drugim vjernicima

15 'Ako ti brat zgriješi, ukori ga nasamo. Posluša li te, zadobio si brata.

16 Ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednoga ili dvojicu braće da se svaka tvrdnja temelji na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[d]

17 Ne posluša li ni njih, reci Crkvi. Ako ne posluša ni Crkvu, smatraj ga poganinom i pokvarenim.[e]

18 Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

19 Također vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole bilo što, moj će im nebeski Otac to dati.

20 Jer gdje se dvojica ili trojica sastanu zaradi mene,[f] tu sam i ja s njima.'

Priča o okrutnom dužniku

21 Tada mu priđe Petar i upita: 'Gospodine, koliko puta da oprostim bratu koji je zgriješio protiv mene? Sedam puta?'

22 'Ne sedam puta,' odgovori mu Isus, 'već sedamdeset puta sedam![g]

23 Nebesko je kraljevstvo kao kad kralj odluči izravnati račune sa slugama.

24 Kad su počeli obračunavati, dovedu mu jednoga koji mu je dugovao tristo tona zlata[h].

25 Kako nije mogao vratiti, kralj zapovjedi da se prodaju on, žena, djeca i sve što imaju te da se tako podmiri dug.

26 Sluga nato padne ničice pred njim i zamoli: "Imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti!'

27 Kralj se sažali nad njim, oslobodi ga i oprosti mu dug.

28 Ali kad taj sluga iziđe, susretne prijatelja koji je njemu dugovao malo novca.[i] Ščepa ga za vrat i počne ga daviti govoreći: "Vrati što si dužan!'

29 Prijatelj klekne pred njega i zamoli: "Imaj sa mnom strpljenja i vratit ću ti!'

30 Ali njegov vjerovnik nije htio pričekati, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug.

31 Kad su njegovi prijatelji vidjeli što se dogodilo, silno se ražaloste te odu sve ispričati kralju.

32 Nato ga kralj pozove i reče mu: "Zli slugo! Ja sam tebi oprostio sav dug jer si me zamolio!

33 Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu prijatelju kao što sam se ja tebi smilovao?

34 I gnjevni ga kralj preda mučiteljima dok ne vrati sav dug.

35 Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama ne oprostite li svojemu bratu od sveg srca.'

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 18:5 U grčkome: u moje ime.
 2. Evanđelje po Mateju 18:8 i 9 U grčkome: u život.
 3. Evanđelje po Mateju 18:11 Neki rukopisi ne sadrže taj stih.
 4. Evanđelje po Mateju 18:16 Vidjeti: Ponovljeni zakon 19:15.
 5. Evanđelje po Mateju 18:17 U grčkome: ubiračem poreza. Oni su u to doba bili omraženi jer su surađivali s okupatorskim rimskim vlastima i iznuđivali novac od stanovništva.
 6. Evanđelje po Mateju 18:20 U grčkome: u moje ime.
 7. Evanđelje po Mateju 18:22 Ili: sedamdeset sedam puta.
 8. Evanđelje po Mateju 18:24 U grčkome: deset tisuća talenata. Talenat iznosi otprilike 34 kilograma.
 9. Evanđelje po Mateju 18:28 U grčkome: sto denara.