New Living Translation

Leviticus 11

Ceremonially Clean and Unclean Animals

1Then the Lord said to Moses and Aaron, “Give the following instructions to the people of Israel.

“Of all the land animals, these are the ones you may use for food. You may eat any animal that has completely split hooves and chews the cud. You may not, however, eat the following animals[a] that have split hooves or that chew the cud, but not both. The camel chews the cud but does not have split hooves, so it is ceremonially unclean for you. The hyrax[b] chews the cud but does not have split hooves, so it is unclean. The hare chews the cud but does not have split hooves, so it is unclean. The pig has evenly split hooves but does not chew the cud, so it is unclean. You may not eat the meat of these animals or even touch their carcasses. They are ceremonially unclean for you.

“Of all the marine animals, these are ones you may use for food. You may eat anything from the water if it has both fins and scales, whether taken from salt water or from streams. 10 But you must never eat animals from the sea or from rivers that do not have both fins and scales. They are detestable to you. This applies both to little creatures that live in shallow water and to all creatures that live in deep water. 11 They will always be detestable to you. You must never eat their meat or even touch their dead bodies. 12 Any marine animal that does not have both fins and scales is detestable to you.

13 “These are the birds that are detestable to you. You must never eat them: the griffon vulture, the bearded vulture, the black vulture, 14 the kite, falcons of all kinds, 15 ravens of all kinds, 16 the eagle owl, the short-eared owl, the seagull, hawks of all kinds, 17 the little owl, the cormorant, the great owl, 18 the barn owl, the desert owl, the Egyptian vulture, 19 the stork, herons of all kinds, the hoopoe, and the bat.

20 “You must not eat winged insects that walk along the ground; they are detestable to you. 21 You may, however, eat winged insects that walk along the ground and have jointed legs so they can jump. 22 The insects you are permitted to eat include all kinds of locusts, bald locusts, crickets, and grasshoppers. 23 All other winged insects that walk along the ground are detestable to you.

24 “The following creatures will make you ceremonially unclean. If any of you touch their carcasses, you will be defiled until evening. 25 If you pick up their carcasses, you must wash your clothes, and you will remain defiled until evening.

26 “Any animal that has split hooves that are not evenly divided or that does not chew the cud is unclean for you. If you touch the carcass of such an animal, you will be defiled. 27 Of the animals that walk on all fours, those that have paws are unclean. If you touch the carcass of such an animal, you will be defiled until evening. 28 If you pick up its carcass, you must wash your clothes, and you will remain defiled until evening. These animals are unclean for you.

29 “Of the small animals that scurry along the ground, these are unclean for you: the mole rat, the rat, large lizards of all kinds, 30 the gecko, the monitor lizard, the common lizard, the sand lizard, and the chameleon. 31 All these small animals are unclean for you. If any of you touch the dead body of such an animal, you will be defiled until evening. 32 If such an animal dies and falls on something, that object will be unclean. This is true whether the object is made of wood, cloth, leather, or burlap. Whatever its use, you must dip it in water, and it will remain defiled until evening. After that, it will be ceremonially clean and may be used again.

33 “If such an animal falls into a clay pot, everything in the pot will be defiled, and the pot must be smashed. 34 If the water from such a container spills on any food, the food will be defiled. And any beverage in such a container will be defiled. 35 Any object on which the carcass of such an animal falls will be defiled. If it is an oven or hearth, it must be destroyed, for it is defiled, and you must treat it accordingly.

36 “However, if the carcass of such an animal falls into a spring or a cistern, the water will still be clean. But anyone who touches the carcass will be defiled. 37 If the carcass falls on seed grain to be planted in the field, the seed will still be considered clean. 38 But if the seed is wet when the carcass falls on it, the seed will be defiled.

39 “If an animal you are permitted to eat dies and you touch its carcass, you will be defiled until evening. 40 If you eat any of its meat or carry away its carcass, you must wash your clothes, and you will remain defiled until evening.

41 “All small animals that scurry along the ground are detestable, and you must never eat them. 42 This includes all animals that slither along on their bellies, as well as those with four legs and those with many feet. All such animals that scurry along the ground are detestable, and you must never eat them. 43 Do not defile yourselves by touching them. You must not make yourselves ceremonially unclean because of them. 44 For I am the Lord your God. You must consecrate yourselves and be holy, because I am holy. So do not defile yourselves with any of these small animals that scurry along the ground. 45 For I, the Lord, am the one who brought you up from the land of Egypt, that I might be your God. Therefore, you must be holy because I am holy.

46 “These are the instructions regarding land animals, birds, marine creatures, and animals that scurry along the ground. 47 By these instructions you will know what is unclean and clean, and which animals may be eaten and which may not be eaten.”

Notas al pie

  1. 11:4 The identification of some of the animals, birds, and insects in this chapter is uncertain.
  2. 11:5 Or coney, or rock badger.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 11

Animale curate şi animale necurate

1Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron: „Spuneţi-le israeliţilor: «Dintre toate animalele ţării, acestea sunt cele pe care puteţi să le mâncaţi: să mâncaţi din orice animal care rumegă şi are copita sau unghia despicată, adică despărţită în două.

Dar dintre cele care doar rumegă sau au doar copita despicată să nu mâncaţi următoarele: cămila (deşi rumegă, nu are copita despicată; s-o consideraţi necurată), viezurele[a] (deşi rumegă, nu are unghia despicată; să-l consideraţi necurat), iepurele sălbatic (deşi rumegă, nu are unghia despicată; să-l consideraţi necurat) şi porcul (deşi are copita despicată, nu rumegă; să-l consideraţi necurat). Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de hoiturile lor, ci să le consideraţi necurate.

Dintre cele care sunt în apă veţi putea mânca din următoarele: să mâncaţi din tot ce trăieşte în apă – fie în mări, fie în râuri – cu condiţia să aibă aripioare şi solzi. 10 Tot ce trăieşte în mări sau în râuri, tot ce se mişcă în apă sau orice făptură care este în apă, dar nu are aripioare şi solzi, să fie considerate necurate. 11 Să le consideraţi necurate; să nu le mâncaţi carnea şi să le consideraţi hoiturile ca fiind necurate. 12 Să consideraţi o urâciune orice trăieşte în apă şi nu are aripioare şi solzi.

13 Dintre păsări să le consideraţi necurate, adică să nu le consumaţi ca hrană pentru că sunt o urâciune, pe următoarele: vulturul, vulturul pleşuv, acvila, 14 gaia roşie, şorecarul şi toate speciile lui, 15 corbul şi toate speciile lui, 16 struţul, striga, pescăruşul, şoimul şi toate speciile lui, 17 cucuveaua, cormoranul, bufniţa, 18 ciuful de pădure, ciuşul, uliganul pescar, 19 barza, bâtlanul şi toate speciile lui, pupăza şi liliacul.[b]

20 De asemenea, să consideraţi o urâciune orice insectă care zboară şi umblă pe patru picioare. 21 Dintre creaturile care zboară şi umblă pe patru picioare, le veţi putea mânca pe acelea care au fluierul picioarelor din spate mai mare, ca să poată sări pe pământ. 22 Astfel, veţi putea mânca: lăcusta Arbe[c], lăcusta Solam[d], lăcusta Hargol[e] şi lăcusta Hagab[f], după speciile lor. 23 Însă toate celelalte insecte înaripate care au patru picioare, să le consideraţi o urâciune. 24 Ele vă vor face necuraţi; oricine se va atinge de hoiturile lor va fi necurat până seara 25 şi oricine va căra părţi ale hoiturilor lor, va trebui să-şi spele hainele şi va fi necurat până seara.

26 Orice animal care are unghia despicată, dar nu are copita despărţită sau nu rumegă, să-l consideraţi necurat; oricine îl va atinge va fi necurat. 27 Să consideraţi necurate animalele cu patru picioare care umblă pe labele lor;[g] oricine se va atinge de hoiturile lor va fi necurat până seara, 28 iar cine le va căra hoiturile va trebui să-şi spele hainele şi va fi necurat până seara. Să le consideraţi necurate.

29 Dintre creaturile care mişună pe pământ, iată care sunt acelea pe care să le consideraţi necurate: nevăstuica, şoarecele[h], şopârla mare după speciile ei, 30 şopârla cenuşie, şopârla ocelată, şopârla de ziduri, şopârla de nisip şi cameleonul. 31 Dintre toate creaturile care mişună, pe acestea să le consideraţi necurate; oricine le va atinge când sunt moarte va fi necurat până seara. 32 Orice lucru peste care va cădea vreuna din ele, când sunt moarte, va fi considerat necurat, fie vreun lucru din lemn, fie o haină sau piele sau sac, orice lucru întrebuinţat la ceva; acesta să fie pus în apă, căci va fi considerat necurat până seara; apoi va fi curat. 33 Dacă vreuna din ele va cădea într-un vas de pământ, tot ce este în el să fie considerat necurat, iar vasul să fie spart. 34 Orice lucru bun de mâncat peste care a căzut apă dintr-un astfel de vas să fie considerat necurat şi orice băutură care se află într-un astfel de vas să fie considerată necurată. 35 Orice lucru peste care va cădea ceva din hoitul vreunei astfel de creaturi, să fie considerat necurat. Dacă este vorba despre un cuptor sau o vatră, acestea să fie dărâmate; ele vor fi necurate şi va trebui să le consideraţi necurate. 36 Numai izvoarele sau fântânile în care este apă din belşug, vor rămâne curate; însă cine se va atinge de hoiturile lor să fie considerat necurat. 37 Dacă va cădea ceva din hoiturile lor pe sămânţa folosită la semănat, aceasta va rămâne curată, 38 însă dacă se pusese apă pe sămânţă, va trebui considerată necurată.

39 Dacă moare vreunul din animalele pe care le puteţi mânca şi cineva se atinge de hoitul acestuia, el va fi necurat până seara. 40 Cine va mânca din hoitul lui să-şi spele hainele şi va fi necurat până seara; cei care îi vor căra hoitul vor trebui să-şi spele hainele şi vor fi necuraţi până seara.

41 Toate creaturile care mişună pe pământ sunt o urâciune; să nu fie mâncate. 42 Din orice creatură care se târăşte pe pântece sau umblă pe patru picioare sau are mai multe picioare, din toate aceste creaturi care mişună pe pământ, să nu mâncaţi, ci să le consideraţi o urâciune. 43 Să nu deveniţi voi înşivă o urâciune, mâncând vreuna din aceste creaturi care mişună; să nu vă pângăriţi şi să nu vă spurcaţi cu ele. 44 Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt. Să nu vă pângăriţi cu vreo creatură care mişună pe pământ, 45 căci Eu sunt Domnul Care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!»

46 Aceasta este legea cu privire la animalele, păsările, făpturile care trăiesc în ape şi la creaturile care mişună pe pământ, 47 ca să puteţi face deosebire între ce este curat şi ce este necurat, între animalele care pot fi mâncate şi animalele care nu pot fi mâncate.“

Notas al pie

  1. Leviticul 11:5 Sau: bursucul
  2. Leviticul 11:19 Identificarea exactă a unora dintre păsări, insecte şi animale în acest capitol este nesigură
  3. Leviticul 11:22 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
  4. Leviticul 11:22 Termenul ebraic se referă probabil la o specie de cosaş
  5. Leviticul 11:22 Termenul ebraic derivă probabil din rădăcina hrgl (a alerga repede)
  6. Leviticul 11:22 Termenul ebraic derivă probabil din rădăcina hgb (a ascunde), cu referire la faptul că roiurile acestor lăcuste acopereau cerul. Identificarea exactă a corespondentului modern pentru fiecare dintre aceste lăcuste este nesigură
  7. Leviticul 11:27 Patruped fără copită, care calcă pe labe (de ex., câinele, pisica, ursul)
  8. Leviticul 11:29 Incluzând şi şobolanul