New Living Translation

Joshua 1

The Lord’s Charge to Joshua

1After the death of Moses the Lord’s servant, the Lord spoke to Joshua son of Nun, Moses’ assistant. He said, “Moses my servant is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. I promise you what I promised Moses: ‘Wherever you set foot, you will be on land I have given you— from the Negev wilderness in the south to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea[a] in the west, including all the land of the Hittites.’ No one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you.

“Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this Book of Instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. This is my command—be strong and courageous! Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go.”

Joshua’s Charge to the Israelites

10 Joshua then commanded the officers of Israel, 11 “Go through the camp and tell the people to get their provisions ready. In three days you will cross the Jordan River and take possession of the land the Lord your God is giving you.”

12 Then Joshua called together the tribes of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. He told them, 13 “Remember what Moses, the servant of the Lord, commanded you: ‘The Lord your God is giving you a place of rest. He has given you this land.’ 14 Your wives, children, and livestock may remain here in the land Moses assigned to you on the east side of the Jordan River. But your strong warriors, fully armed, must lead the other tribes across the Jordan to help them conquer their territory. Stay with them 15 until the Lord gives them rest, as he has given you rest, and until they, too, possess the land the Lord your God is giving them. Only then may you return and settle here on the east side of the Jordan River in the land that Moses, the servant of the Lord, assigned to you.”

16 They answered Joshua, “We will do whatever you command us, and we will go wherever you send us. 17 We will obey you just as we obeyed Moses. And may the Lord your God be with you as he was with Moses. 18 Anyone who rebels against your orders and does not obey your words and everything you command will be put to death. So be strong and courageous!”

Notas al pie

  1. 1:4 Hebrew the Great Sea.

Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 1

Iosua – noul conducător al lui Israel

1După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, astfel:

„Moise, robul Meu, a murit. Acum dar traversează de îndată Iordanul, împreună cu tot poporul acesta, spre ţara pe care o dau israeliţilor. Vă voi da orice teritoriu peste care va trece talpa piciorului vostru, întocmai cum i-am promis lui Moise. Teritoriul vostru se va întinde de la pustie până la Liban şi de la Râul cel Mare, râul Eufrat, cuprinzând toată ţara hitiţilor, până la Marea cea Mare[a], în apus. Nici un om nu-ţi va putea sta împotrivă cât vei trăi. Cum am fost cu Moise, tot aşa voi fi şi cu tine! Nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi!

Fii tare şi curajos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor ţara pe care am jurat că le-o voi da părinţilor lor. Fii deci tare şi foarte curajos, veghind să împlineşti toată Legea pe care ţi-a poruncit-o robul Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge şi vei prospera! Oare nu Eu te-am împuternicit? Fii tare şi curajos! Nu te teme şi nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge!“

10 Iosua le-a poruncit conducătorilor poporului următoarele:

11 – Treceţi prin tabără şi porunciţi poporului să-şi pregătească provizii, căci peste trei zile veţi traversa Iordanul ca să intraţi şi să cuceriţi ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o dă în stăpânire.

12 Rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii seminţiei lui Manase, Iosua le-a zis:

13 – Aduceţi-vă aminte de însărcinarea pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, când a zis că Domnul, Dumnezeul vostru, vă dă odihnă şi vă dă ţara aceasta. 14 Prin urmare, soţiile voastre, copiii voştri şi vitele voastre vor trebui să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise în partea aceasta a Iordanului. Însă toţi războinicii voştri vor trebui să traverseze înarmaţi înaintea fraţilor voştri ca să-i ajute, 15 până când Domnul, Dumnezeul vostru, le va da şi lor odihnă asemenea vouă şi până când şi ei vor lua în stăpânire ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, le-o dă. După aceea vă veţi întoarce să stăpâniţi ţara care v-a fost dată ca moştenire de către Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.“

16 – Vom face tot ceea ce ne-ai poruncit şi vom merge oriunde ne vei trimite! i-au răspuns ei lui Iosua. 17 Te vom asculta tot aşa cum l-am ascultat şi pe Moise! Numai să fie acum Domnul, Dumnezeul tău, şi cu tine la fel cum a fost cu Moise. 18 Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi care nu va asculta de toate cuvintele pe care ni le porunceşti, va fi omorât. Tu însă fii tare şi curajos!

Notas al pie

  1. Iosua 1:4 Marea Mediterană