New Living Translation

Job 8

Bildad’s First Response to Job

1Then Bildad the Shuhite replied to Job:

“How long will you go on like this?
    You sound like a blustering wind.
Does God twist justice?
    Does the Almighty twist what is right?
Your children must have sinned against him,
    so their punishment was well deserved.
But if you pray to God
    and seek the favor of the Almighty,
and if you are pure and live with integrity,
    he will surely rise up and restore your happy home.
And though you started with little,
    you will end with much.

“Just ask the previous generation.
    Pay attention to the experience of our ancestors.
For we were born but yesterday and know nothing.
    Our days on earth are as fleeting as a shadow.
10 But those who came before us will teach you.
    They will teach you the wisdom of old.

11 “Can papyrus reeds grow tall without a marsh?
    Can marsh grass flourish without water?
12 While they are still flowering, not ready to be cut,
    they begin to wither more quickly than grass.
13 The same happens to all who forget God.
    The hopes of the godless evaporate.
14 Their confidence hangs by a thread.
    They are leaning on a spider’s web.
15 They cling to their home for security, but it won’t last.
    They try to hold it tight, but it will not endure.
16 The godless seem like a lush plant growing in the sunshine,
    its branches spreading across the garden.
17 Its roots grow down through a pile of stones;
    it takes hold on a bed of rocks.
18 But when it is uprooted,
    it’s as though it never existed!
19 That’s the end of its life,
    and others spring up from the earth to replace it.

20 “But look, God will not reject a person of integrity,
    nor will he lend a hand to the wicked.
21 He will once again fill your mouth with laughter
    and your lips with shouts of joy.
22 Those who hate you will be clothed with shame,
    and the home of the wicked will be destroyed.”

Het Boek

Job 8

De reactie van Bildad

1Toen zei Bildad uit Suach tegen Job:

‘Hoe lang ga je zo nog door, Job, en blaas je woorden uit als een stormwind?
Wil je zeggen dat God onrechtvaardig is?
Als jouw kinderen tegen Hem gezondigd hebben, heeft Hij hen terecht gestraft.
Maar als je God oprecht zoekt en de Almachtige om genade smeekt,
als jij rein en oprecht bent, zal Hij opstaan, opnieuw voor je zorgen en jou je eigen plaats en woning teruggeven.
Dan zal het verleden maar klein en gering schijnen, maar je toekomst zal groots zijn.
Kijk eens naar de geschiedenis, leer toch van wat eerder heeft plaatsgehad.
Wij werden gisteren geboren en weten haast niets, onze tijd op aarde glijdt als een schaduw voorbij.
10 Van de wijsheid van vroegere generaties kun je veel leren. Luister naar hun ervaringen.
11-13 Papyrus zal zonder moeras niet kunnen groeien, net zomin als riet zonder water. Als het groen op het veld staat, verdort het sneller dan gras, nog voordat het gemaaid is. Zo gaat het ook met hen die God vergeten, de hoop van de goddeloze wordt teniet gedaan.
14 Een mens zonder God vertrouwt op een spinnenweb. Alles waarop hij steunt, stort onder hem ineen.
15 Als hij veilig denkt te zijn in zijn huis, stort het in.
16 In het zonlicht lijkt hij krachtig en vruchtbaar als een groene plant, zijn takken spreiden zich uit over de hele tuin.
17 Zijn wortels houden zich stevig vast aan een hoop stenen en wringen zich tussen die stenen door.
18 Maar als de plant van zijn plaats wordt weggerukt, wordt hij daar niet eens gemist.
19 Dat is alles wat hem te wachten staat. Een andere plant groeit op en neemt zijn plaats in.
20 Begrijp het dan toch! God verwerpt een oprechte man niet en evenmin geeft Hij voorspoed aan boosdoeners.
21 Eens zal Hij jouw mond weer laten lachen en je lippen zullen weer van vreugde juichen.
22 De mensen die jou haten, zullen met schaamte worden vervuld en de goddelozen zullen worden vernietigd.’