New Living Translation

Job 25

Bildad’s Third Response to Job

1Then Bildad the Shuhite replied:

“God is powerful and dreadful.
    He enforces peace in the heavens.
Who is able to count his heavenly army?
    Doesn’t his light shine on all the earth?
How can a mortal be innocent before God?
    Can anyone born of a woman be pure?
God is more glorious than the moon;
    he shines brighter than the stars.
In comparison, people are maggots;
    we mortals are mere worms.”

Het Boek

Job 25

Bildads reactie

1Bildad uit Suach antwoordde Job:

‘God is machtig en ontzagwekkend. Hij handhaaft de vrede in de hemel.
Wie kan zijn legers tellen? Er is geen plek waar zijn licht niet schijnt.
Hoe kan een gewone sterveling voor God gaan staan en beweren dat hij rechtvaardig is? Wie op aarde kan in ernst zeggen dat hij rein is?
De heerlijkheid van God is zo groot dat zelfs de maan en de sterren vergeleken bij Hem in het niet vallen.
Hoeveel minder is dan de mens! Die is immers slechts een worm in zijn ogen!’