New Living Translation

Job 25

Bildad’s Third Response to Job

1Then Bildad the Shuhite replied:

“God is powerful and dreadful.
    He enforces peace in the heavens.
Who is able to count his heavenly army?
    Doesn’t his light shine on all the earth?
How can a mortal be innocent before God?
    Can anyone born of a woman be pure?
God is more glorious than the moon;
    he shines brighter than the stars.
In comparison, people are maggots;
    we mortals are mere worms.”

Bibelen på hverdagsdansk

Job 25

Bildads tredje tale til Job

1Hertil svarede Bildad:

„Gud har al magt og autoritet.
    I himlen hersker der fred.
Hvem kan tælle himlens hære?
    Hvem står udenfor hans rækkevidde?
Hvordan kan nogen hævde sin uskyld overfor Gud?
    Hvordan kan et menneske påstå at være uden synd?
Selv månen er ikke pletfri,
    og stjernerne er ikke uden fejl.
Hvad så med et ubetydeligt menneske som dig?
    Hvordan kan du hævde at være uden skyld?”