New Living Translation

Isaiah 34

A Message for the Nations

1Come here and listen, O nations of the earth.
    Let the world and everything in it hear my words.
For the Lord is enraged against the nations.
    His fury is against all their armies.
He will completely destroy[a] them,
    dooming them to slaughter.
Their dead will be left unburied,
    and the stench of rotting bodies will fill the land.
    The mountains will flow with their blood.
The heavens above will melt away
    and disappear like a rolled-up scroll.
The stars will fall from the sky
    like withered leaves from a grapevine,
    or shriveled figs from a fig tree.

And when my sword has finished its work in the heavens,
    it will fall upon Edom,
    the nation I have marked for destruction.
The sword of the Lord is drenched with blood
    and covered with fat—
with the blood of lambs and goats,
    with the fat of rams prepared for sacrifice.
Yes, the Lord will offer a sacrifice in the city of Bozrah.
    He will make a mighty slaughter in Edom.
Even men as strong as wild oxen will die—
    the young men alongside the veterans.
The land will be soaked with blood
    and the soil enriched with fat.

For it is the day of the Lord’s revenge,
    the year when Edom will be paid back for all it did to Israel.[b]
The streams of Edom will be filled with burning pitch,
    and the ground will be covered with fire.
10 This judgment on Edom will never end;
    the smoke of its burning will rise forever.
The land will lie deserted from generation to generation.
    No one will live there anymore.
11 It will be haunted by the desert owl and the screech owl,
    the great owl and the raven.[c]
For God will measure that land carefully;
    he will measure it for chaos and destruction.
12 It will be called the Land of Nothing,
    and all its nobles will soon be gone.[d]
13 Thorns will overrun its palaces;
    nettles and thistles will grow in its forts.
The ruins will become a haunt for jackals
    and a home for owls.
14 Desert animals will mingle there with hyenas,
    their howls filling the night.
Wild goats will bleat at one another among the ruins,
    and night creatures[e] will come there to rest.
15 There the owl will make her nest and lay her eggs.
    She will hatch her young and cover them with her wings.
And the buzzards will come,
    each one with its mate.

16 Search the book of the Lord,
    and see what he will do.
Not one of these birds and animals will be missing,
    and none will lack a mate,
for the Lord has promised this.
    His Spirit will make it all come true.
17 He has surveyed and divided the land
    and deeded it over to those creatures.
They will possess it forever,
    from generation to generation.

Notas al pie

  1. 34:2 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering; similarly in 34:5.
  2. 34:8 Hebrew to Zion.
  3. 34:11 The identification of some of these birds is uncertain.
  4. 34:12 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  5. 34:14 Hebrew Lilith, possibly a reference to a mythical demon of the night.

Het Boek

Jesaja 34

Gods oordeel over zijn vijanden

1Kom hier en luister, volken van de aarde, laat de hele wereld en alles wat erop leeft, mijn woorden horen. Want de Here is toornig tegen de volken. Hij keert zijn toorn tegen hun legers. Hij zal hen volledig vernietigen en blootstellen aan een slachting. Hun doden zullen niet worden begraven en de stank van rottende lichamen zal het land vullen en hun bloed zal langs de berghellingen naar beneden vloeien. In die tijd wordt de hemel als een boekrol opgerold. De sterren zullen als bladeren vallen, net als het verwelkte blad van de wijnstok en het dorre gebladerte van de vijgenboom.

In de hemel wordt het zwaard van de Here scherp gemaakt. Kijk, nu daalt het op Edom neer, het volk dat ik heb vervloekt. Het zwaard van de Here is bevlekt met bloed en druipt van vet, alsof het gebruikt is voor het slachten van lammeren en geiten voor de offerdienst. Want de Here zal een grote slachting aanrichten in Edom. Hun leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels. Het land zal worden doordrenkt met het bloed en de aarde zal glimmen van vet. Want het is de dag van de wraak, het jaar van vergelding voor wat Edom Israël heeft aangedaan. De rivieren van Edom zullen gevuld zijn met brandende pek en de grond zal met vuur zijn bedekt. 10 Deze berechting van Edom zal nooit eindigen. De rook zal blijven opstijgen. Het land zal van generatie op generatie verlaten blijven liggen, nooit zal zich daar meer iemand vestigen. 11 De pelikanen en roerdompen, uilen en raven zullen er voortaan leven. Want God zal de verwoesting breed uitmeten en de leegheid van het land vaststellen. Hij zal zijn edelen op de proef stellen en vaststellen dat niemand van hen het koningschap waard is. 12 Het zal ‘Niemandsland’ worden genoemd en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn. 13 Dorens zullen de paleizen overwoekeren en in de burchten zullen netels en distels groeien. Alleen jakhalzen en struisvogels zullen zich daar nog op hun gemak voelen. 14 Er zullen wolven en hyenaʼs zijn. Hun gehuil zal klinken in de stilte van de nacht. De nachtmonsters zullen daar elkaars schreeuw beantwoorden en de boze geesten zullen daar komen rusten. 15 De pijlslang zal haar eieren leggen, ze uitbroeden en haar jongen koesteren. Gieren zullen er komen, in paren. 16 Zoek het op in het Boek van de Here en ontdek alles wat Hij zal gaan doen, Hij zal geen enkel detail vergeten, want de Here heeft het gezegd en zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt. 17 Hij heeft het land verkend en verdeeld onder die wezens, zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie.