New Living Translation

Isaiah 32

Israel’s Ultimate Deliverance

1Look, a righteous king is coming!
    And honest princes will rule under him.
Each one will be like a shelter from the wind
    and a refuge from the storm,
like streams of water in the desert
    and the shadow of a great rock in a parched land.

Then everyone who has eyes will be able to see the truth,
    and everyone who has ears will be able to hear it.
Even the hotheads will be full of sense and understanding.
    Those who stammer will speak out plainly.
In that day ungodly fools will not be heroes.
    Scoundrels will not be respected.
For fools speak foolishness
    and make evil plans.
They practice ungodliness
    and spread false teachings about the Lord.
They deprive the hungry of food
    and give no water to the thirsty.
The smooth tricks of scoundrels are evil.
    They plot crooked schemes.
They lie to convict the poor,
    even when the cause of the poor is just.
But generous people plan to do what is generous,
    and they stand firm in their generosity.

Listen, you women who lie around in ease.
    Listen to me, you who are so smug.
10 In a short time—just a little more than a year—
    you careless ones will suddenly begin to care.
For your fruit crops will fail,
    and the harvest will never take place.
11 Tremble, you women of ease;
    throw off your complacency.
Strip off your pretty clothes,
    and put on burlap to show your grief.
12 Beat your breasts in sorrow for your bountiful farms
    and your fruitful grapevines.
13 For your land will be overgrown with thorns and briers.
    Your joyful homes and happy towns will be gone.
14 The palace and the city will be deserted,
    and busy towns will be empty.
Wild donkeys will frolic and flocks will graze
    in the empty forts[a] and watchtowers
15 until at last the Spirit is poured out
    on us from heaven.
Then the wilderness will become a fertile field,
    and the fertile field will yield bountiful crops.

16 Justice will rule in the wilderness
    and righteousness in the fertile field.
17 And this righteousness will bring peace.
    Yes, it will bring quietness and confidence forever.
18 My people will live in safety, quietly at home.
    They will be at rest.
19 Even if the forest should be destroyed
    and the city torn down,
20 the Lord will greatly bless his people.
    Wherever they plant seed, bountiful crops will spring up.
    Their cattle and donkeys will graze freely.

Notas al pie

  1. 32:14 Hebrew the Ophel.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 32

Împărăţia dreptăţii

1Iată, un rege va domni cu dreptate
    şi nişte prinţi vor stăpâni drept.
Fiecare om va fi atunci ca un adăpost împotriva vântului
    şi ca un refugiu în faţa furtunii,
ca nişte pâraie de apă într-un loc uscat
    şi ca umbra unei stânci mari într-un ţinut însetat.

Atunci ochii celor ce văd nu vor mai fi închişi,
    iar urechile celor ce aud vor lua aminte.
Mintea celor nesăbuiţi va judeca sănătos,
    iar limba celor bâlbâiţi va vorbi repede şi clar.
Nebunul nu va mai fi numit ales la suflet
    şi ticălosului nu i se va mai spune că este distins.
Căci nebunul spune numai nebunii
    şi mintea lui se gândeşte numai la rău:
este lipsit de evlavie
    şi spune neadevăruri cu privire la Domnul;
îl lasă fără hrană pe cel flămând
    şi fără apă pe cel însetat.
Mijloacele celui ticălos sunt rele;
    el face planuri mişeleşti
pentru a-l distruge pe cel sărac cu minciuni,
    chiar şi atunci când cauza nevoiaşului este dreaptă.
Dar cel ales la suflet face planuri alese
    şi rămâne statornic în ele[a].

Femei fără grijă, sculaţi-vă
    şi ascultaţi glasul meu!
Fiice încrezătoare,
    luaţi aminte la vorbirea mea!
10 Într-un an şi câteva zile
    vă veţi înfiora, încrezătoarelor!
Căci via nu va mai fi culeasă,
    nici secerişul nu va mai veni.
11 Tremuraţi, femei pline de linişte!
    Înfioraţi-vă, fiice încrezătoare!
Dezbrăcaţi-vă! Aruncaţi-vă hainele
    şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale!
12 Bateţi-vă în piept şi plângeţi
    pentru câmpurile frumoase,
        pentru viţa plină de rod
13 şi pentru pământul poporului meu
    pe care cresc acum spini şi mărăcini!
Plângeţi pentru toate casele de petrecere
    şi pentru această cetate plină de veselie!
14 Căci fortăreaţa va fi abandonată,
    cetatea zgomotoasă va fi părăsită,
citadela şi turnul de veghe
    vor deveni vizuini pe vecie,
o bucurie pentru măgarii sălbatici
    şi o păşune pentru turme,
15 până va fi turnat peste noi Duhul de sus
    şi pustia va deveni o grădină,
        iar grădina va fi privită ca o pădure.
16 Atunci judecata dreaptă va locui în pustie.
    Da, dreptatea va locui în grădina roditoare.
17 Rodul dreptăţii va fi pacea,
    iar urmările dreptăţii vor fi liniştea şi încrederea pe vecie.
18 Poporul Meu va trăi într-o locuinţă paşnică,
    într-un lăcaş sigur,
        în locuri de odihnă liniştite.
19 Chiar dacă pădurea va cădea sub grindină
    şi cetatea va fi făcută una cu pământul,
20 fericiţi veţi fi,
    semănând de-a lungul oricărei ape
        şi lăsând boul şi măgarul să pască liberi.

Notas al pie

  1. Isaia 32:8 Sau: şi prin ele va sta drept