New Living Translation

Isaiah 24

Destruction of the Earth

1Look! The Lord is about to destroy the earth
    and make it a vast wasteland.
He devastates the surface of the earth
    and scatters the people.
Priests and laypeople,
    servants and masters,
    maids and mistresses,
    buyers and sellers,
    lenders and borrowers,
    bankers and debtors—none will be spared.
The earth will be completely emptied and looted.
    The Lord has spoken!

The earth mourns and dries up,
    and the land wastes away and withers.
    Even the greatest people on earth waste away.
The earth suffers for the sins of its people,
    for they have twisted God’s instructions,
violated his laws,
    and broken his everlasting covenant.
Therefore, a curse consumes the earth.
    Its people must pay the price for their sin.
They are destroyed by fire,
    and only a few are left alive.
The grapevines waste away,
    and there is no new wine.
    All the merrymakers sigh and mourn.
The cheerful sound of tambourines is stilled;
    the happy cries of celebration are heard no more.
    The melodious chords of the harp are silent.
Gone are the joys of wine and song;
    alcoholic drink turns bitter in the mouth.
10 The city writhes in chaos;
    every home is locked to keep out intruders.
11 Mobs gather in the streets, crying out for wine.
    Joy has turned to gloom.
    Gladness has been banished from the land.
12 The city is left in ruins,
    its gates battered down.
13 Throughout the earth the story is the same—
    only a remnant is left,
like the stray olives left on the tree
    or the few grapes left on the vine after harvest.

14 But all who are left shout and sing for joy.
    Those in the west praise the Lord’s majesty.
15 In eastern lands, give glory to the Lord.
    In the lands beyond the sea, praise the name of the Lord, the God of Israel.
16 We hear songs of praise from the ends of the earth,
    songs that give glory to the Righteous One!

But my heart is heavy with grief.
    Weep for me, for I wither away.
Deceit still prevails,
    and treachery is everywhere.
17 Terror and traps and snares will be your lot,
    you people of the earth.
18 Those who flee in terror will fall into a trap,
    and those who escape the trap will be caught in a snare.

Destruction falls like rain from the heavens;
    the foundations of the earth shake.
19 The earth has broken up.
    It has utterly collapsed;
    it is violently shaken.
20 The earth staggers like a drunk.
    It trembles like a tent in a storm.
It falls and will not rise again,
    for the guilt of its rebellion is very heavy.

21 In that day the Lord will punish the gods in the heavens
    and the proud rulers of the nations on earth.
22 They will be rounded up and put in prison.
    They will be shut up in prison
    and will finally be punished.
23 Then the glory of the moon will wane,
    and the brightness of the sun will fade,
for the Lord of Heaven’s Armies will rule on Mount Zion.
    He will rule in great glory in Jerusalem,
    in the sight of all the leaders of his people.

Swedish Contemporary Bible

Isaiah 24

Guds dom över jorden

1Se! Herren ödelägger jorden

och förstör den.

Han härjar dess yta

och skingrar dess inbyggare.

2Då går det prästen som folket,

herren som tjänaren,

husmodern som slavflickan,

köparen som säljaren,

långivaren som låntagaren,

borgenären som den skuldsatte.

3Jorden blir fullkomligt ödelagd och utplundrad. Herren har talat.

4Jorden sörjer och vissnar,

världen tynar bort och vissnar,

jordens stolta tynar bort.

5Jorden har blivit oren

under sina invånare.

De har överträtt lagarna,

våldfört sig på buden

och brutit det eviga förbundet.

6Därför förtär en förbannelse jorden,

och dess invånare måste ta sitt straff.

Därför tynar jordens invånare bort,

och endast några blir kvar.

7Vinet sörjer,

vinrankan tynar bort,

alla som tidigare gladde sig så suckar.

8Det hörs inte längre några sorgfria melodier från harpor,

det är slut med de glädjandes sorl,

och den glada lyran har tystnat.

9Man dricker inte vin och sjunger längre,

och de starka dryckerna ger sina drickare en bitter eftersmak.

10Den ödelagda staden är övergiven.

Varje husport är låst,

ingen kan komma in.

11Klagorop hörs på gatorna,

man ropar efter vin.

All glädje har förvandlats till mörker,

och all lycka har försvunnit från jorden.

12Staden har lämnats i ruiner,

och stadsportarna är sönderslagna.

13Så ska det vara på jorden, bland folken,

som när man slår ner oliverna från ett träd

och som en efterskörd av vinbärgningen.

14De ropar av glädje

och jublar i väster

över Herrens majestät.

15Ära därför Herren i öster,

ära i kustländerna Herrens, Israels Guds namn.

16Från jordens ände hör vi sånger:

”Ära till den Rättfärdige!”

Men jag sa:

”Jag, arma människa, förgås! Ve mig!

Förrädare förräder!

Med förräderi förräder de!”

17Skräck, fallgrop och snara

är er lott, ni jordens människor!

18Den som flyr för skräckens rop

ramlar i fallgropen,

och den som klättrar upp ur gropen

fastnar i snaran.

Himlens dammluckor öppnas,

och jordens grundvalar skakar.

19Jorden brister och rämnar.

Den slits itu,

den skakar och skälver.

20Jorden raglar som en drucken

och svajar som en hydda i storm.

Den faller under bördan av sin skuld,

och den reser sig aldrig mer igen.

21På den dagen ska Herren straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. 22De ska samlas ihop som fångar i en fängelsehåla och låsas in i ett fängelse. Efter en lång tid ska de straffas. 23Då ska månen blygas och solen skämmas, för härskarornas Herre är kung på Sions berg och i Jerusalem, och de äldste får möta hans härlighet.