New Living Translation

Isaiah 21

A Message about Babylon

1This message came to me concerning Babylon—the desert by the sea[a]:

Disaster is roaring down on you from the desert,
    like a whirlwind sweeping in from the Negev.
I see a terrifying vision:
    I see the betrayer betraying,
    the destroyer destroying.
Go ahead, you Elamites and Medes,
    attack and lay siege.
I will make an end
    to all the groaning Babylon caused.
My stomach aches and burns with pain.
    Sharp pangs of anguish are upon me,
    like those of a woman in labor.
I grow faint when I hear what God is planning;
    I am too afraid to look.
My mind reels and my heart races.
    I longed for evening to come,
    but now I am terrified of the dark.

Look! They are preparing a great feast.
    They are spreading rugs for people to sit on.
    Everyone is eating and drinking.
But quick! Grab your shields and prepare for battle.
    You are being attacked!

Meanwhile, the Lord said to me,
“Put a watchman on the city wall.
    Let him shout out what he sees.
He should look for chariots
    drawn by pairs of horses,
and for riders on donkeys and camels.
    Let the watchman be fully alert.”

Then the watchman[b] called out,
“Day after day I have stood on the watchtower, my lord.
    Night after night I have remained at my post.
Now at last—look!
Here comes a man in a chariot
    with a pair of horses!”
Then the watchman said,
    “Babylon is fallen, fallen!
All the idols of Babylon
    lie broken on the ground!”
10 O my people, threshed and winnowed,
    I have told you everything the Lord of Heaven’s Armies has said,
    everything the God of Israel has told me.

A Message about Edom

11 This message came to me concerning Edom[c]:

Someone from Edom[d] keeps calling to me,
“Watchman, how much longer until morning?
    When will the night be over?”
12 The watchman replies,
“Morning is coming, but night will soon return.
    If you wish to ask again, then come back and ask.”

A Message about Arabia

13 This message came to me concerning Arabia:

O caravans from Dedan,
    hide in the deserts of Arabia.
14 O people of Tema,
    bring water to these thirsty people,
    food to these weary refugees.
15 They have fled from the sword,
    from the drawn sword,
from the bent bow
    and the terrors of battle.

16 The Lord said to me, “Within a year, counting each day,[e] all the glory of Kedar will come to an end. 17 Only a few of its courageous archers will survive. I, the Lord, the God of Israel, have spoken!”

Notas al pie

 1. 21:1 Hebrew concerning the desert by the sea.
 2. 21:8 As in Dead Sea Scrolls and Syriac version; Masoretic Text reads a lion.
 3. 21:11a Hebrew Dumah, which means “silence” or “stillness.” It is a wordplay on the word Edom.
 4. 21:11b Hebrew Seir, another name for Edom.
 5. 21:16 Hebrew Within a year, as a servant bound by contract would count it. Some ancient manuscripts read Within three years, as in 16:14.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 21

Babylonien skal angribes

1Et budskab om ørkenlandet ved havet:

Som en hvirvelvind, der fejer hen over Negevs ørken, kommer katastrofen fejende fra et grusomt ørkenland. Jeg har set et forfærdeligt syn om forræderi og vold. Elam[a] og Medien går til angreb. Babylonien falder, og det er slut med klage og gråd fra de folk, som de undertrykte. Jeg ryster over hele kroppen, har mavekrampe af rædsel og føler mig som en kvinde, der skal føde. Jeg bliver fortumlet, når jeg hører, hvad Herren har bestemt. Jeg er skrækslagen og blindet af frygt. Jeg er ør i hovedet og lammet af skræk. Jeg plejede at se frem til morgendagen, nu gruer jeg for den.

Jeg ser, at der dækkes op til fest, hynderne lægges ud, og folk sætter sig til bords. Men pludselig lyder råbet: „Grib jeres våben og gør jer klar til kamp!”

I synet sagde Herren til mig: „Anbring en vagtpost på muren, så han kan melde, hvad han ser. Når han i det fjerne ser nogle ryttere komme i par[b] eller en karavane af æsler eller kameler, skal han holde ekstra skarpt udkig.”

Vagtposten råber: „Herre, jeg har trofast stået på min post dag efter dag og nat efter nat. Nu ser jeg rytterne komme i par!” Så lød et råb: „Nu er Babylon faldet! Alle afgudsbillederne ligger knust på jorden!”

10 Åh, mit folk, som blev tærsket og sigtet, nu har jeg fortalt jer, hvad Herren, den Almægtige, Israels Gud, har sagt.

Profetier om Edom og det arabiske ørkenområde

11 Guds budskab om Edom:[c]

Der er nogen der råber til mig fra Seir[d]: „Hør, vægter, hvornår er natten forbi? Sig mig, hvor længe det varer, før dagen gryr.” 12 Vægteren svarer: „Morgenen kommer, men det bliver nat igen. Kom tilbage og spørg mig på et senere tidspunkt.”

13 Guds budskab om de arabiske stammer:

I bliver nødt til at slå lejr for natten i Arabiens[e] buskads, I, som rejser med karavane fra Dedan.[f] 14 Kom de flygtende i møde med vand og mad, I, der bor i Temas oase. 15 Med nød og næppe undgik de sværd og pile i krigens terror. 16 Om et år, siger Herren, er Kedars land besejret, 17 og der vil kun være nogle få af deres heltemodige bueskytter tilbage. Det er Herrens egne ord. Israels Gud har talt.

Notas al pie

 1. 21,2 Elam var et rige øst for Assyrien og Babylonien ud til den Persiske Bugt og syd for Medien, som er det persiske rige.
 2. 21,7 Teksten her og i vers 9 er uklar. Måske er der tale om stridsvogne trukket af to heste, men i alle tilfælde er det en henvisning til en hær, der nærmer sig.
 3. 21,11 Efter LXX. Den hebraiske tekst siger „Duma”, som betyder stilhed.
 4. 21,11 Edoms område er også kendt som Seirs bjerge. Det ligger umiddelbart syd for Det Døde Hav.
 5. 21,13 Der henvises til Kedars land, et stort ørkenområde sydøst for Det Døde Hav.
 6. 21,13 Dedan og Tema var store oaser og bosættelser på Den Arabiske Halvø, ca. 600 km sydøst for Jerusalem.