New Living Translation

Isaiah 2

The Lord’s Future Reign

1This is a vision that Isaiah son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem:

In the last days, the mountain of the Lord’s house
    will be the highest of all—
    the most important place on earth.
It will be raised above the other hills,
    and people from all over the world will stream there to worship.
People from many nations will come and say,
“Come, let us go up to the mountain of the Lord,
    to the house of Jacob’s God.
There he will teach us his ways,
    and we will walk in his paths.”
For the Lord’s teaching will go out from Zion;
    his word will go out from Jerusalem.
The Lord will mediate between nations
    and will settle international disputes.
They will hammer their swords into plowshares
    and their spears into pruning hooks.
Nation will no longer fight against nation,
    nor train for war anymore.

A Warning of Judgment

Come, descendants of Jacob,
    let us walk in the light of the Lord!
For the Lord has rejected his people,
    the descendants of Jacob,
because they have filled their land with practices from the East
    and with sorcerers, as the Philistines do.
    They have made alliances with pagans.
Israel is full of silver and gold;
    there is no end to its treasures.
Their land is full of warhorses;
    there is no end to its chariots.
Their land is full of idols;
    the people worship things they have made
    with their own hands.
So now they will be humbled,
    and all will be brought low—
    do not forgive them.
10 Crawl into caves in the rocks.
    Hide in the dust
from the terror of the Lord
    and the glory of his majesty.
11 Human pride will be brought down,
    and human arrogance will be humbled.
Only the Lord will be exalted
    on that day of judgment.

12 For the Lord of Heaven’s Armies
    has a day of reckoning.
He will punish the proud and mighty
    and bring down everything that is exalted.
13 He will cut down the tall cedars of Lebanon
    and all the mighty oaks of Bashan.
14 He will level all the high mountains
    and all the lofty hills.
15 He will break down every high tower
    and every fortified wall.
16 He will destroy all the great trading ships[a]
    and every magnificent vessel.
17 Human pride will be humbled,
    and human arrogance will be brought down.
Only the Lord will be exalted
    on that day of judgment.

18 Idols will completely disappear.
19 When the Lord rises to shake the earth,
    his enemies will crawl into holes in the ground.
They will hide in caves in the rocks
    from the terror of the Lord
    and the glory of his majesty.
20 On that day of judgment they will abandon the gold and silver idols
    they made for themselves to worship.
They will leave their gods to the rodents and bats,
21     while they crawl away into caverns
    and hide among the jagged rocks in the cliffs.
They will try to escape the terror of the Lord
    and the glory of his majesty
    as he rises to shake the earth.
22 Don’t put your trust in mere humans.
    They are as frail as breath.
    What good are they?

Notas al pie

  1. 2:16 Hebrew every ship of Tarshish.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 2

Om det fremtidige fredsrige

1Her er endnu et budskab, som Herren gav Esajas om Judas folk og Jerusalems fremtid:

Det skal ske i de sidste dage,
    at Herrens tempelbjerg bliver verdens knudepunkt.
        Folk fra alverdens lande vil strømme derhen.
„Lad os rejse til Herrens bjerg,” vil de sige.
    „Lad os tage hen til Israels Guds bolig,
så vi kan lære hans vilje at kende
    og følge hans vejledninger,
for den sande lære kommer fra Zion,
    Herrens ord udgår fra Jerusalem.”
Herren vil afgøre folkenes stridigheder
    og være dommer for fjerne stormagter.
Da vil de smede deres sværd om til plovskær
    og omdanne deres spyd til vingårdsknive.
Landene vil holde op med at bekrige hinanden,
    og alt militær bliver overflødigt.

Kom, Israels folk, lad os leve i lyset af Herrens ord!

En advarsel om fremtidig dom

Herre, du har forladt dit folk, Jakobs efterkommere, for de har overtaget Østens mystik og filistrenes trolddomskunst. De er gået i forbund med de fremmede. 7-8 Landet er fyldt med afguder, som de tilbeder, skønt de selv har lavet dem. De har overflod af sølv og guld, utrolige skatte og utallige heste og stridsvogne. Men de skal ydmyges og bøjes i støvet. Du kan ikke acceptere den slags utroskab.

10 Flygt ind i klippehuler, Israels folk, skjul jer i kløfter af skræk for Herren, af angst for hans vældige magt og herlighed. 11 De stolte må slå blikket ned, de hovmodige bøje deres hoveder. Herren alene tilkommer al ære. 12 En dag vil Herren, den Almægtige, straffe alle, der er stolte og overlegne, han vil ydmyge alt, hvad der knejser. 13 Libanons cedertræer skal segne, Bashans ege skal styrte om. 14 Herren vil udjævne de høje fjelde og knejsende bjergtoppe, 15 vælte de høje tårne og stejle mure, 16 ødelægge de store handelsskibe og prægtige fartøjer. 17 Stolte mennesker skal bøjes, de hovmodige skal ydmyges. Herren alene skal stå oprejst på den dag. 18 Alle afguder skal tilintetgøres.

19-21 Den dag Herren rejser sig fra sin trone for at ryste jorden, vil folk flygte ind i klippehuler og skjule sig i kløfter af skræk for Herren, for hans vældige magt og herlighed. Og deres afguder, som de lavede af guld og sølv, og som de tilbad, må de overlade til muldvarpe og flagermus.

22 Sæt ikke jeres lid til mennesker. Deres liv er så kort som et åndedrag. Hvad kan de hjælpe?