New Living Translation

Isaiah 1

1These are the visions that Isaiah son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. He saw these visions during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah.[a]

A Message for Rebellious Judah

Listen, O heavens! Pay attention, earth!
    This is what the Lord says:
“The children I raised and cared for
    have rebelled against me.
Even an ox knows its owner,
    and a donkey recognizes its master’s care—
but Israel doesn’t know its master.
    My people don’t recognize my care for them.”
Oh, what a sinful nation they are—
    loaded down with a burden of guilt.
They are evil people,
    corrupt children who have rejected the Lord.
They have despised the Holy One of Israel
    and turned their backs on him.

Why do you continue to invite punishment?
    Must you rebel forever?
Your head is injured,
    and your heart is sick.
You are battered from head to foot—
    covered with bruises, welts, and infected wounds—
    without any soothing ointments or bandages.
Your country lies in ruins,
    and your towns are burned.
Foreigners plunder your fields before your eyes
    and destroy everything they see.
Beautiful Jerusalem[b] stands abandoned
    like a watchman’s shelter in a vineyard,
like a lean-to in a cucumber field after the harvest,
    like a helpless city under siege.
If the Lord of Heaven’s Armies
    had not spared a few of us,[c]
we would have been wiped out like Sodom,
    destroyed like Gomorrah.

10 Listen to the Lord, you leaders of “Sodom.”
    Listen to the law of our God, people of “Gomorrah.”
11 “What makes you think I want all your sacrifices?”
    says the Lord.
“I am sick of your burnt offerings of rams
    and the fat of fattened cattle.
I get no pleasure from the blood
    of bulls and lambs and goats.
12 When you come to worship me,
    who asked you to parade through my courts with all your ceremony?
13 Stop bringing me your meaningless gifts;
    the incense of your offerings disgusts me!
As for your celebrations of the new moon and the Sabbath
    and your special days for fasting—
they are all sinful and false.
    I want no more of your pious meetings.
14 I hate your new moon celebrations and your annual festivals.
    They are a burden to me. I cannot stand them!
15 When you lift up your hands in prayer, I will not look.
    Though you offer many prayers, I will not listen,
    for your hands are covered with the blood of innocent victims.
16 Wash yourselves and be clean!
    Get your sins out of my sight.
    Give up your evil ways.
17 Learn to do good.
    Seek justice.
Help the oppressed.
    Defend the cause of orphans.
    Fight for the rights of widows.

18 “Come now, let’s settle this,”
    says the Lord.
“Though your sins are like scarlet,
    I will make them as white as snow.
Though they are red like crimson,
    I will make them as white as wool.
19 If you will only obey me,
    you will have plenty to eat.
20 But if you turn away and refuse to listen,
    you will be devoured by the sword of your enemies.
    I, the Lord, have spoken!”

Unfaithful Jerusalem

21 See how Jerusalem, once so faithful,
    has become a prostitute.
Once the home of justice and righteousness,
    she is now filled with murderers.
22 Once like pure silver,
    you have become like worthless slag.
Once so pure,
    you are now like watered-down wine.
23 Your leaders are rebels,
    the companions of thieves.
All of them love bribes
    and demand payoffs,
but they refuse to defend the cause of orphans
    or fight for the rights of widows.

24 Therefore, the Lord, the Lord of Heaven’s Armies,
    the Mighty One of Israel, says,
“I will take revenge on my enemies
    and pay back my foes!
25 I will raise my fist against you.
    I will melt you down and skim off your slag.
    I will remove all your impurities.
26 Then I will give you good judges again
    and wise counselors like you used to have.
Then Jerusalem will again be called the Home of Justice
    and the Faithful City.”

27 Zion will be restored by justice;
    those who repent will be revived by righteousness.
28 But rebels and sinners will be completely destroyed,
    and those who desert the Lord will be consumed.

29 You will be ashamed of your idol worship
    in groves of sacred oaks.
You will blush because you worshiped
    in gardens dedicated to idols.
30 You will be like a great tree with withered leaves,
    like a garden without water.
31 The strongest among you will disappear like straw;
    their evil deeds will be the spark that sets it on fire.
They and their evil works will burn up together,
    and no one will be able to put out the fire.

Notas al pie

  1. 1:1 These kings reigned from 792 to 686 B.c.
  2. 1:8 Hebrew The daughter of Zion.
  3. 1:9 Greek version reads a few of our children. Compare Rom 9:29.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 1

1Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim, în timpul lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda.

Un neam răzvrătit

„Ascultaţi, ceruri! Ia aminte, pământ,
    pentru că Domnul a vorbit:
«Am îngrijit copii şi i-am crescut,
    dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea.
Boul îşi cunoaşte stăpânul,
    iar măgarul ştie ieslea stăpânului său,
însă Israel nu cunoaşte,
    poporul Meu nu înţelege!»

Ah, neam păcătos,
    popor încărcat cu nedreptate,
sămânţă de nelegiuiţi,
    copii stricaţi!
Ei L-au părăsit pe Domnul,
    L-au dispreţuit pe Sfântul lui Israel
        şi I-au întors spatele!
Ce folos să mai fiţi pedepsiţi,
    de vreme ce stăruiţi în răzvrătire!?
Tot capul e bolnav
    şi toată inima suferă!

Din tălpi şi până-n creştet,
    nimic nu este sănătos,
doar vânătăi şi răni,
    răni sângerânde,
care nu s-au uscat şi care n-au fost legate
    sau alinate cu untdelemn.
Ţara voastră este pustie,
    cetăţile voastre sunt arse de foc,
câmpurile voastre sunt devorate de străini
    chiar în faţa voastră;
        ţara vă este devastată deoarece a fost răscolită de străini.
Fiica Sionului[a] este părăsită
    ca o colibă în vie,
ca un adăpost într-un ogor de castraveţi,
    ca o cetate asediată.
Dacă Domnul Oştirilor[b]
    nu ne-ar fi lăsat câţiva supravieţuitori,
am fi ajuns ca Sodoma
    şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

10 Ascultaţi Cuvântul Domnului,
    voi, conducători ai Sodomei!
Luaţi aminte la Legea Dumnezeului nostru,
    voi, popor al Gomorei!
11 «Ce este pentru Mine mulţimea jertfelor voastre?
    zice Domnul.
Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor
    şi de grăsimea viţeilor îngrăşaţi!
Nu-Mi place deloc
    sângele taurilor, al mieilor sau al ţapilor.
12 Cine v-a cerut să vă înfăţişaţi înaintea Mea,
    pângărindu-Mi curţile?
13 Nu mai aduceţi jertfe fără rost!
    Mi-e scârbă de tămâia voastră!
Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea:
    lunile noi, Sabatele şi adunările voastre.
14 Sufletul Meu urăşte
    lunile voastre noi şi sărbătorile voastre;
ele au devenit o povară pentru Mine,
    am obosit să le mai port.
15 Când vă veţi ridica mâinile,
    Îmi voi ascunde ochii de voi.
Chiar dacă veţi face multe rugăciuni,
    nu le voi asculta.
Mâinile vă sunt pline de sânge;
16     spălaţi-vă şi curăţaţi-vă!
Îndepărtaţi faptele voastre rele
    dinaintea ochilor Mei!
Nu mai faceţi rău,
17     ci învăţaţi să faceţi bine!
Căutaţi dreptatea,
    scăpaţi pe cel asuprit![c]
Faceţi dreptate orfanului
    şi vorbiţi în apărarea văduvei!

18 Veniţi acum să ne judecăm,
    zice Domnul.
Deşi păcatele voastre sunt ca o haină stacojie,
    ele se vor face albe ca zăpada;
deşi sunt roşii ca purpura,
    ele se vor face ca lâna.
19 Dacă veţi vrea şi veţi asculta,
    vă veţi hrăni cu ce are ţara mai bun,
20 dar dacă vă veţi împotrivi şi vă veţi răzvrăti,
    veţi fi devoraţi de sabie»,
        căci gura Domnului a vorbit.

O cetate necredincioasă

21 Vezi cum cetatea credincioasă
    a devenit o prostituată!
Odată era plină de dreptate;
    dreptatea locuia în ea,
        dar acum este plină de ucigaşi!
22 Argintul vostru s-a făcut zgură,
    şi vinul vostru este amestecat cu apă.
23 Prinţii voştri sunt răzvrătiţi
    şi sunt prieteni cu tâlharii;
toţi iubesc mita
    şi aleargă după daruri!
Nu-l apără pe cel orfan,
    iar cauza văduvei n-ajunge înaintea lor.
24 De aceea Domnul, Dumnezeul Oştirilor,
    Puternicul lui Israel, zice:
«Oh, Îmi voi vărsa mânia asupra duşmanilor mei,
    mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei!
25 Îmi voi întoarce mâna împotriva ta,
    voi curăţa zgura ta aşa cum o curăţă leşia
        şi voi îndepărta toate impurităţile tale.
26 Îi voi face pe judecătorii tăi cum erau odinioară,
    iar pe sfetnicii tăi ca la început.
După aceea, ţi se va zice:
    ‘Cetate a dreptăţii,
        oraş credincios!’»

27 Sionul va fi răscumpărat prin judecată dreaptă,
    la fel ca şi cei ai lui care se pocăiesc.
28 Dar răzvrătiţii şi păcătoşii vor fi nimiciţi împreună
    şi cei ce-L părăsesc pe Domnul vor fi mistuiţi.

29 «Într-adevăr, vă va fi ruşine de stejarii sacri
    în care vă găseaţi desfătarea;
veţi roşi din cauza grădinilor
    pe care le-aţi ales!
30 Căci veţi fi ca un stejar
    ale cărui frunze se ofilesc,
        ca o grădină fără apă!
31 Cel puternic va fi ca un câlţ
    şi lucrarea sa ca o scânteie;
el şi lucrarea lui vor arde împreună
    şi nimeni nu-i va stinge!»“

Notas al pie

  1. Isaia 1:8 Ierusalimul; peste tot în carte
  2. Isaia 1:9 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  3. Isaia 1:17 Sau: mustraţi-l pe asupritor