New Living Translation

Isaiah 1

1These are the visions that Isaiah son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. He saw these visions during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah.[a]

A Message for Rebellious Judah

Listen, O heavens! Pay attention, earth!
    This is what the Lord says:
“The children I raised and cared for
    have rebelled against me.
Even an ox knows its owner,
    and a donkey recognizes its master’s care—
but Israel doesn’t know its master.
    My people don’t recognize my care for them.”
Oh, what a sinful nation they are—
    loaded down with a burden of guilt.
They are evil people,
    corrupt children who have rejected the Lord.
They have despised the Holy One of Israel
    and turned their backs on him.

Why do you continue to invite punishment?
    Must you rebel forever?
Your head is injured,
    and your heart is sick.
You are battered from head to foot—
    covered with bruises, welts, and infected wounds—
    without any soothing ointments or bandages.
Your country lies in ruins,
    and your towns are burned.
Foreigners plunder your fields before your eyes
    and destroy everything they see.
Beautiful Jerusalem[b] stands abandoned
    like a watchman’s shelter in a vineyard,
like a lean-to in a cucumber field after the harvest,
    like a helpless city under siege.
If the Lord of Heaven’s Armies
    had not spared a few of us,[c]
we would have been wiped out like Sodom,
    destroyed like Gomorrah.

10 Listen to the Lord, you leaders of “Sodom.”
    Listen to the law of our God, people of “Gomorrah.”
11 “What makes you think I want all your sacrifices?”
    says the Lord.
“I am sick of your burnt offerings of rams
    and the fat of fattened cattle.
I get no pleasure from the blood
    of bulls and lambs and goats.
12 When you come to worship me,
    who asked you to parade through my courts with all your ceremony?
13 Stop bringing me your meaningless gifts;
    the incense of your offerings disgusts me!
As for your celebrations of the new moon and the Sabbath
    and your special days for fasting—
they are all sinful and false.
    I want no more of your pious meetings.
14 I hate your new moon celebrations and your annual festivals.
    They are a burden to me. I cannot stand them!
15 When you lift up your hands in prayer, I will not look.
    Though you offer many prayers, I will not listen,
    for your hands are covered with the blood of innocent victims.
16 Wash yourselves and be clean!
    Get your sins out of my sight.
    Give up your evil ways.
17 Learn to do good.
    Seek justice.
Help the oppressed.
    Defend the cause of orphans.
    Fight for the rights of widows.

18 “Come now, let’s settle this,”
    says the Lord.
“Though your sins are like scarlet,
    I will make them as white as snow.
Though they are red like crimson,
    I will make them as white as wool.
19 If you will only obey me,
    you will have plenty to eat.
20 But if you turn away and refuse to listen,
    you will be devoured by the sword of your enemies.
    I, the Lord, have spoken!”

Unfaithful Jerusalem

21 See how Jerusalem, once so faithful,
    has become a prostitute.
Once the home of justice and righteousness,
    she is now filled with murderers.
22 Once like pure silver,
    you have become like worthless slag.
Once so pure,
    you are now like watered-down wine.
23 Your leaders are rebels,
    the companions of thieves.
All of them love bribes
    and demand payoffs,
but they refuse to defend the cause of orphans
    or fight for the rights of widows.

24 Therefore, the Lord, the Lord of Heaven’s Armies,
    the Mighty One of Israel, says,
“I will take revenge on my enemies
    and pay back my foes!
25 I will raise my fist against you.
    I will melt you down and skim off your slag.
    I will remove all your impurities.
26 Then I will give you good judges again
    and wise counselors like you used to have.
Then Jerusalem will again be called the Home of Justice
    and the Faithful City.”

27 Zion will be restored by justice;
    those who repent will be revived by righteousness.
28 But rebels and sinners will be completely destroyed,
    and those who desert the Lord will be consumed.

29 You will be ashamed of your idol worship
    in groves of sacred oaks.
You will blush because you worshiped
    in gardens dedicated to idols.
30 You will be like a great tree with withered leaves,
    like a garden without water.
31 The strongest among you will disappear like straw;
    their evil deeds will be the spark that sets it on fire.
They and their evil works will burn up together,
    and no one will be able to put out the fire.

Notas al pie

  1. 1:1 These kings reigned from 792 to 686 B.c.
  2. 1:8 Hebrew The daughter of Zion.
  3. 1:9 Greek version reads a few of our children. Compare Rom 9:29.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 1

1I løbet af den periode, hvor henholdsvis kong Uzzija, kong Jotam, kong Ahaz og kong Hizkija regerede i Judariget, modtog Esajas, Amotzʼ søn, en række profetiske syner om Judarigets og Jerusalems fremtid:

Et budskab til det oprørske Judas rige

Himmel og jord, hør, hvad Herren siger:

„De børn, jeg kærligt har opdraget og haft omsorg for, har gjort oprør imod mig. En okse kender sin ejer, et æsel ved, hvor det hører hjemme, men Israel vil ikke kendes ved mig, mit folk fatter ingenting!”

Ja, Israels folk er fulde af synd. De er tynget af skyld. Som ondskabsfulde børn, der ødelægger alt, har de vendt Herren ryggen. De har hånet Israels hellige Gud. De har afskåret sig fra hans hjælp.

Hør, Israel, er du ikke blevet straffet nok? Hvor længe vil du blive ved med at gøre oprør? Dit hoved er forslået, og dit livsmod forsvundet. Fra top til tå er du fuld af mærker efter slag. Der er store rifter og ubehandlede, åbne sår, der hverken er lindret med olie eller forbundet. Jeres land er ødelagt og byerne brændt ned. Jeres marker blev plyndret for øjnene af jer, gjort til en gold ødemark. Jerusalem står som et forladt vagttårn i en gammel vinmark, som et læskur i en forladt melonmark, som en by, der har været belejret.

Hvis ikke den almægtige Gud havde reddet en rest, var vi blevet udslettet som Sodoma, gjort til intet som Gomorra. 10 Hør Herrens ord, I Sodoma-ledere, lyt til, hvad vores Gud siger, I Gomorra-folk:

11 „Jeg er dødtræt af jeres ofre. Hold op med at bringe flere! Jeg bryder mig ikke om jeres fede væddere og blodet fra alle jeres offerdyr. 12 Hvorfor kommer I og tramper rundt i min helligdom med jeres nytteløse ofre? 13 Jeres røgelsesofre er en stank i næsen på mig. Jeres nymåne- og sabbatsfester, ja, alle jeres højtider, er forurenet af jeres ondskab. 14 Jeg hader jeres fester! Jeg kan ikke udstå synet af dem! 15 Når I rækker hænderne ud imod mig i bøn, vender jeg ryggen til. Jeg nægter at høre jeres bønner, uanset hvor meget I beder, for jeres hænder er plettet af det blod, I har udgydt.

16 Rens jer, så I bliver skyldfri! Lad mig ikke mere se nogen form for ondskab iblandt jer! Hold op med alt det onde! 17 Gør det gode, kæmp for retfærdigheden og hjælp de undertrykte, de faderløse og enkerne.”

18 „Kom, lad mig tale jer til fornuft,” siger Herren. „For selv om jeres synder er som røde blodpletter på jer, kan I blive uskyldsrene som nyfalden sne. Selv hvis I er røde som skarlagen over det hele, kan jeg gøre jer rene som den hvideste uld. 19 Hvis I er villige til at adlyde mig, skal I få lov til selv at høste og nyde, hvad I har sået i landet, 20 men hvis I er trodsige og egenrådige, bliver I udryddet af fjenden! Jeg, Herren, har talt!”

Jerusalems utroskab

21 Jerusalem, du, som engang var så trofast imod Herren, er blevet ham utro. Før i tiden var du fuld af retsindige og retskafne mennesker, nu huser du mordere. 22 Engang var du som det rene sølv, nu er du som slagger. Engang var du en udsøgt vin, nu er du helt udvandet. 23 Dine ledere er oprørske og står i ledtog med forbrydere. De tager alle imod bestikkelse og er altid på udkig efter gaver. De tager sig ikke af de forældreløse, taler ikke enkers sag i retten. 24 Derfor siger Herren, Israels Gud, den Almægtige: „Ve jer, for nu vil jeg hævne mig på jer. I er blevet mine fjender! 25 Jeg vil vende mig imod jer og smelte jer om. Jeg vil rense alle urenheder bort. 26 Bagefter vil jeg genoprette jer og give jer gode ledere og kloge rådgivere som dem, I havde før. Jerusalem skal igen kaldes ‚Retfærdighedens og troskabens by’.”

27 Jerusalem bliver frit igen, når dets indbyggere begynder at handle ret. Byen kan ånde lettet op, når retfærdigheden igen begynder at råde. 28 Men alle, som er ulydige og vender sig fra Herren, bliver udryddet.

29 En dag vil I skamme jer over at tænke på, hvordan I ofrede til afguderne under egetræerne. I vil rødme, når I tænker på alle de synder, I begik i jeres offerlunde. 30 I bliver som visne egetræer, som en have, der ikke får vand. 31 De stærkeste iblandt jer bliver som hø, og deres onde handlinger vil være de gnister, der antænder høet. Ingen vil kunne slukke ilden.