New Living Translation

Hosea 14

Healing for the Repentant

1[a]Return, O Israel, to the Lord your God,
    for your sins have brought you down.
Bring your confessions, and return to the Lord.
    Say to him,
“Forgive all our sins and graciously receive us,
    so that we may offer you our praises.[b]
Assyria cannot save us,
    nor can our warhorses.
Never again will we say to the idols we have made,
    ‘You are our gods.’
No, in you alone
    do the orphans find mercy.”

The Lord says,
“Then I will heal you of your faithlessness;
    my love will know no bounds,
    for my anger will be gone forever.
I will be to Israel
    like a refreshing dew from heaven.
Israel will blossom like the lily;
    it will send roots deep into the soil
    like the cedars in Lebanon.
Its branches will spread out like beautiful olive trees,
    as fragrant as the cedars of Lebanon.
My people will again live under my shade.
    They will flourish like grain and blossom like grapevines.
    They will be as fragrant as the wines of Lebanon.

“O Israel,[c] stay away from idols!
    I am the one who answers your prayers and cares for you.
I am like a tree that is always green;
    all your fruit comes from me.”

Let those who are wise understand these things.
    Let those with discernment listen carefully.
The paths of the Lord are true and right,
    and righteous people live by walking in them.
    But in those paths sinners stumble and fall.

Notas al pie

  1. 14:1 Verses 14:1-9 are numbered 14:2-10 in Hebrew text.
  2. 14:2 As in Greek and Syriac versions, which read may repay the fruit of our lips; Hebrew reads may repay the bulls of our lips.
  3. 14:8 Hebrew Ephraim, referring to the northern kingdom of Israel.

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 14

Pocăinţă şi binecuvântare

1„Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău,
    căci ai căzut din pricina fărădelegii tale.
Aduceţi cu voi[a] cuvinte de căinţă
    şi întoarceţi-vă la Domnul!
Spuneţi-I:
    «Iartă-ne toate fărădelegile,
primeşte-ne cu bunăvoinţă,
    şi noi Îţi vom aduce jertfa buzelor noastre[b]!
Asiria nu ne poate scăpa!
    Nu vom mai încăleca pe cai!
Nu vom mai numi ‘dumnezeul nostru!’
    lucrarea mâinilor noastre,
        căci numai la Tine găseşte orfanul milă.»

Atunci îi voi vindeca de rătăcirea lor
    şi îi voi iubi fără limite,
        căci mânia Mea s-a abătut de la ei.
Voi fi ca roua pentru Israel,
    iar el va înflori ca floarea de crin;
va da rădăcini adânci
    ca un cedru din Liban,
iar ramurile lui se vor întinde.
Splendoarea lui va fi ca a măslinului,
    iar aroma lui ca a cedrului din Liban.
Vor fi din nou locuitori la umbra lui,
    iar aceştia vor da viaţă grânelor[c].
Ei vor înflori ca via
    şi vor fi renumiţi ca vinul de Liban.
Efraime, ce mai am Eu[d] de-a face cu idolii?
    Eu îi voi răspunde şi îi voi purta de grijă.
Sunt ca un chiparos verde;
    din Mine vine rodul tău!“

Cine este înţelept? Acela va înţelege aceste lucruri!
    Cine este priceput? Acela le va cunoaşte!
Căci căile Domnului sunt drepte!
    Cei drepţi umblă pe ele,
        însă răzvrătiţii se împiedică pe ele.

Notas al pie

  1. Osea 14:2 Drept dar, jertfă (vezi Ex. 23:15; 34:20)
  2. Osea 14:2 Sau: Îţi vom aduce drept jertfă, în loc de boi, buzele noastre (sau: lauda noastră)
  3. Osea 14:7 Cu sensul de: vor cultiva grâne
  4. Osea 14:8 TM; LXX: Ce mai are Efraim