New Living Translation

Hosea 1

1The Lord gave this message to Hosea son of Beeri during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah, and Jeroboam son of Jehoash[a] was king of Israel.

Hosea’s Wife and Children

When the Lord first began speaking to Israel through Hosea, he said to him, “Go and marry a prostitute,[b] so that some of her children will be conceived in prostitution. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods.”

So Hosea married Gomer, the daughter of Diblaim, and she became pregnant and gave Hosea a son. And the Lord said, “Name the child Jezreel, for I am about to punish King Jehu’s dynasty to avenge the murders he committed at Jezreel. In fact, I will bring an end to Israel’s independence. I will break its military power in the Jezreel Valley.”

Soon Gomer became pregnant again and gave birth to a daughter. And the Lord said to Hosea, “Name your daughter Lo-ruhamah—‘Not loved’—for I will no longer show love to the people of Israel or forgive them. But I will show love to the people of Judah. I will free them from their enemies—not with weapons and armies or horses and charioteers, but by my power as the Lord their God.”

After Gomer had weaned Lo-ruhamah, she again became pregnant and gave birth to a second son. And the Lord said, “Name him Lo-ammi—‘Not my people’—for Israel is not my people, and I am not their God.

10 [c]“Yet the time will come when Israel’s people will be like the sands of the seashore—too many to count! Then, at the place where they were told, ‘You are not my people,’ it will be said, ‘You are children of the living God.’ 11 Then the people of Judah and Israel will unite together. They will choose one leader for themselves, and they will return from exile together. What a day that will be—the day of Jezreel[d]—when God will again plant his people in his land.

Notas al pie

 1. 1:1 Hebrew Joash, a variant spelling of Jehoash.
 2. 1:2 Or a promiscuous woman.
 3. 1:10 Verses 1:10-11 are numbered 2:1-2 in Hebrew text.
 4. 1:11 Jezreel means “God plants.”

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel.[b]

Soţia şi copiii lui Osea

Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi copiii ai desfrânării, căci cei din ţară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul.

El s-a dus şi a luat-o de soţie pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel[c], căci peste puţin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt monarhiei Casei lui Israel. În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

Ea a zămislit din nou şi a născut[d] o fată. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama[e], căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu-i voi mai ierta. Totuşi, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda şi-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă şi nici prin cai sau călăreţi“.

După ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iarăşi şi a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami[f], căci voi nu sunteţi poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10 Totuşi israeliţii vor fi nenumăraţi, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Şi în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteţi poporul Meu!», acolo vor fi numiţi «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11 Fiii lui Iuda vor fi aduşi laolaltă cu fiii lui Israel, îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor ridica[g] din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel[h]!“

Notas al pie

 1. Osea 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Osea 1:1 Osea a fost contemporan cu profeţii Isaia, Amos şi Mica (vezi primul verset din fiecare carte)
 3. Osea 1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăştie [sămânţa]; numele locului unde ia naştere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)
 4. Osea 1:6 Faptul că lipseşte pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo-Ruhama şi Lo-Ami (vezi şi v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuţi în urma desfrâului
 5. Osea 1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
 6. Osea 1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu
 7. Osea 1:11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ şi va ajunge să locuiască întreaga ţară
 8. Osea 1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează)