New Living Translation

Galatians 1

Greetings from Paul

1This letter is from Paul, an apostle. I was not appointed by any group of people or any human authority, but by Jesus Christ himself and by God the Father, who raised Jesus from the dead.

All the brothers and sisters[a] here join me in sending this letter to the churches of Galatia.

May God the Father and our Lord Jesus Christ[b] give you grace and peace. Jesus gave his life for our sins, just as God our Father planned, in order to rescue us from this evil world in which we live. All glory to God forever and ever! Amen.

There Is Only One Good News

I am shocked that you are turning away so soon from God, who called you to himself through the loving mercy of Christ.[c] You are following a different way that pretends to be the Good News but is not the Good News at all. You are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning Christ.

Let God’s curse fall on anyone, including us or even an angel from heaven, who preaches a different kind of Good News than the one we preached to you. I say again what we have said before: If anyone preaches any other Good News than the one you welcomed, let that person be cursed.

10 Obviously, I’m not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ’s servant.

Paul’s Message Comes from Christ

11 Dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. 12 I received my message from no human source, and no one taught me. Instead, I received it by direct revelation from Jesus Christ.[d]

13 You know what I was like when I followed the Jewish religion—how I violently persecuted God’s church. I did my best to destroy it. 14 I was far ahead of my fellow Jews in my zeal for the traditions of my ancestors.

15 But even before I was born, God chose me and called me by his marvelous grace. Then it pleased him 16 to reveal his Son to me[e] so that I would proclaim the Good News about Jesus to the Gentiles.

When this happened, I did not rush out to consult with any human being.[f] 17 Nor did I go up to Jerusalem to consult with those who were apostles before I was. Instead, I went away into Arabia, and later I returned to the city of Damascus.

18 Then three years later I went to Jerusalem to get to know Peter,[g] and I stayed with him for fifteen days. 19 The only other apostle I met at that time was James, the Lord’s brother. 20 I declare before God that what I am writing to you is not a lie.

21 After that visit I went north into the provinces of Syria and Cilicia. 22 And still the churches in Christ that are in Judea didn’t know me personally. 23 All they knew was that people were saying, “The one who used to persecute us is now preaching the very faith he tried to destroy!” 24 And they praised God because of me.

Notas al pie

  1. 1:2 Greek brothers; also in 1:11.
  2. 1:3 Some manuscripts read God our Father and the Lord Jesus Christ.
  3. 1:6 Some manuscripts read through loving mercy.
  4. 1:12 Or by the revelation of Jesus Christ.
  5. 1:16a Or in me.
  6. 1:16b Greek with flesh and blood.
  7. 1:18 Greek Cephas.

Słowo Życia

List św. Pawła do Galacjan 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, nie zostałem powołany na apostoła przez ludzi, lecz przez samego Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wskrzesił Go z martwych. Dlatego razem z wierzącymi, którzy są ze mną, piszę do kościołów w Galicji. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Jezus ofiarował siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z tego złego świata. A dokonał tego zgodnie z planem Boga, naszego Ojca, któremu należy się wieczna chwała. Amen!

Nie ma innej dobrej nowiny

Jestem zdumiony tym, że tak szybko odchodzicie od Boga, który w swojej łasce powołał was do życia w Chrystusie, i że szukacie innej dobrej nowiny. Ale innej dobrej nowiny nie ma! Są tylko ludzie, którzy oszukują was i chcą zmienić treść nowiny o Chrystusie.

Gdyby jednak ktoś—nawet jakiś wierzący z naszego grona albo anioł z nieba!—przedstawił wam dobrą nowinę inną od tej, którą od nas usłyszeliście, niech będzie przeklęty! Jeszcze raz to powtórzę: Jeśli ktokolwiek głosiłby wam dobrą nowinę inną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty!

10 Jak myślicie? Czy mówiąc to chcę zdobyć przychylność ludzi, czy Boga? Czy chcę w ten sposób zadowolić jakiegoś człowieka? Jeśli taki byłby mój cel, nie byłbym dobrym sługą Chrystusa.

Paweł powołany przez Boga

11 Przyjaciele, zapewniam was, że głoszona przeze mnie dobra nowina nie została wymyślona przez ludzi. 12 Nie przekazał mi jej żaden człowiek ani od nikogo się jej nie nauczyłem. Objawił mi ją osobiście sam Jezus Chrystus!

13 Wiecie zapewne, że kiedyś, jako wyznawca judaizmu, bezlitośnie prześladowałem kościół Boży i próbowałem go zniszczyć. 14 Byłem chyba najgorliwszy ze wszystkich ludzi w kraju—stałem się wręcz fanatykiem tradycji naszych przodków. 15 Bóg jednak wybrał mnie jeszcze przed moim urodzeniem i przyciągnął mnie do siebie swoją łaską. 16 Uczynił to, aby przeze mnie objawić światu swojego Syna i abym przekazał poganom dobrą nowinę o Jezusie.

Gdy poznałem Jezusa, nikogo nie pytałem, co mam robić. 17 Nie poszedłem nawet do Jerozolimy—do tych, którzy zostali apostołami wcześniej ode mnie. Skierowałem się wówczas do Arabii, a potem wróciłem do Damaszku. 18 Dopiero po trzech latach udałem się do Jerozolimy, aby odwiedzić Piotra. Spędziłem z nim jednak tylko piętnaście dni. 19 Spośród innych apostołów nie spotkałem wówczas nikogo oprócz Jakuba, brata naszego Pana. 20 A Bóg mi świadkiem, że mówiąc to, nie kłamię. 21 Zaraz po tym skierowałem się w okolice Syrii i Cylicji, 22 tak że wierzący z kościołów Chrystusa w Judei nie wiedzieli nawet, jak wyglądam. 23 Słyszeli jedynie wieści o tym, że ich dawny prześladowca głosi teraz wiarę, którą przedtem zwalczał. 24 I z mojego powodu wielbili Boga.