New Living Translation

Genesis 6

A World Gone Wrong

1Then the people began to multiply on the earth, and daughters were born to them. The sons of God saw the beautiful women[a] and took any they wanted as their wives. Then the Lord said, “My Spirit will not put up with[b] humans for such a long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years.”

In those days, and for some time after, giant Nephilites lived on the earth, for whenever the sons of God had intercourse with women, they gave birth to children who became the heroes and famous warriors of ancient times.

The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. So the Lord was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart. And the Lord said, “I will wipe this human race I have created from the face of the earth. Yes, and I will destroy every living thing—all the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. I am sorry I ever made them.” But Noah found favor with the Lord.

The Story of Noah

This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God. 10 Noah was the father of three sons: Shem, Ham, and Japheth.

11 Now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. 12 God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. 13 So God said to Noah, “I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth!

14 “Build a large boat[c] from cypress wood[d] and waterproof it with tar, inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. 15 Make the boat 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high.[e] 16 Leave an 18-inch opening[f] below the roof all the way around the boat. Put the door on the side, and build three decks inside the boat—lower, middle, and upper.

17 “Look! I am about to cover the earth with a flood that will destroy every living thing that breathes. Everything on earth will die. 18 But I will confirm my covenant with you. So enter the boat—you and your wife and your sons and their wives. 19 Bring a pair of every kind of animal—a male and a female—into the boat with you to keep them alive during the flood. 20 Pairs of every kind of bird, and every kind of animal, and every kind of small animal that scurries along the ground, will come to you to be kept alive. 21 And be sure to take on board enough food for your family and for all the animals.”

22 So Noah did everything exactly as God had commanded him.

Notas al pie

  1. 6:2 Hebrew daughters of men; also in 6:4.
  2. 6:3 Greek version reads will not remain in.
  3. 6:14a Traditionally rendered an ark.
  4. 6:14b Or gopher wood.
  5. 6:15 Hebrew 300 cubits [138 meters] long, 50 cubits [23 meters] wide, and 30 cubits [13.8 meters] high.
  6. 6:16 Hebrew an opening of 1 cubit [46 centimeters].

Het Boek

Genesis 6

Gods belofte aan Noach

1Het aantal mensen op aarde groeide gestadig. In die tijd lieten zonen van God hun oog vallen op dochters van mensen. Onder de indruk van hun schoonheid, namen zij hen tot vrouw. Toen zei de Here: ‘Ik kan mijn Geest niet voor altijd in de mens laten wonen, nu hij zich zo heeft misdragen. Hij zal voortaan niet ouder worden dan honderdtwintig jaar.’

In die tijd waren er reuzen op aarde, de kinderen van zonen van God en dochters van mensen. Ze zijn bekend als de helden uit het verre verleden. Maar de Here bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag Hij dat de opzet boos was. Daarom had Hij er spijt van dat Hij hen had geschapen en Hij voelde zich diep gekwetst. Hij zei: ‘Ik zal ze uitroeien. Niet alleen de mensen, maar ook alle dieren, kruipende dieren en de vogels. Ik had ze nooit moeten maken.’ Maar aan Noach had de Here welgevallen.

Hier volgt de geschiedenis van Noach, de enige rechtvaardige en oprechte man op aarde. Hij leefde in nauwe verbondenheid met God. 10 Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

11 In de loop van de tijd werden de mensen steeds slechter en gewelddadiger in de ogen van God. 12,13 Met al die slechtheid en verdorvenheid voor ogen zei Hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, Ik zal de bewoners van de aarde vernietigen. 14 Bouw een ark van acaciahout en bestrijk het hout met pek om het waterdicht te maken. 15 Verdeel hem in dekken en onderkomens. Maak hem honderdvijftig meter lang, vijfentwintig meter breed en vijftien meter hoog. 16 Maak er een lichtsleuf in die een halve meter onder het dak rond het hele schip loopt en verdeel het schip in drie dekken, een benedendek, een middendek en een bovendek. In de zijkant van het schip moet u de ingang maken.

17 Ik zal namelijk een enorme watervloed over de aarde laten gaan die alle levende wezens zal doden. Iedereen en alles zal sterven. 18 Maar met u sluit Ik een verbond: u zult veilig in het schip zijn met uw vrouw, uw zonen en hun vrouwen. 19 Voordat de vloed komt, moet u van elk dier een mannetje en een vrouwtje aan boord nemen, zodat die de vloed overleven. 20 Van elke vogel, van elk soort vee, elk kruipend of ander dier moet een paar aan boord zijn. 21 Zorg verder voor al het voedsel dat uw familie en de dieren nodig hebben.’ 22 Noach volgde alle aanwijzingen van God op.