New Living Translation

Ezekiel 7

The Coming of the End

1Then this message came to me from the Lord: “Son of man, this is what the Sovereign Lord says to Israel:

“The end is here!
    Wherever you look—
east, west, north, or south—
    your land is finished.
No hope remains,
    for I will unleash my anger against you.
I will call you to account
    for all your detestable sins.
I will turn my eyes away and show no pity.
    I will repay you for all your detestable sins.
Then you will know that I am the Lord.

“This is what the Sovereign Lord says:
Disaster after disaster
    is coming your way!
The end has come.
    It has finally arrived.
    Your final doom is waiting!
O people of Israel, the day of your destruction is dawning.
    The time has come; the day of trouble is near.
Shouts of anguish will be heard on the mountains,
    not shouts of joy.
Soon I will pour out my fury on you
    and unleash my anger against you.
I will call you to account
    for all your detestable sins.
I will turn my eyes away and show no pity.
    I will repay you for all your detestable sins.
Then you will know that it is I, the Lord,
    who is striking the blow.

10 “The day of judgment is here;
    your destruction awaits!
The people’s wickedness and pride
    have blossomed to full flower.
11 Their violence has grown into a rod
    that will beat them for their wickedness.
None of these proud and wicked people will survive.
    All their wealth and prestige will be swept away.
12 Yes, the time has come;
    the day is here!
Buyers should not rejoice over bargains,
    nor sellers grieve over losses,
for all of them will fall
    under my terrible anger.
13 Even if the merchants survive,
    they will never return to their business.
For what God has said applies to everyone—
    it will not be changed!
Not one person whose life is twisted by sin
    will ever recover.

The Desolation of Israel

14 “The trumpet calls Israel’s army to mobilize,
    but no one listens,
    for my fury is against them all.
15 There is war outside the city
    and disease and famine within.
Those outside the city walls
    will be killed by enemy swords.
Those inside the city
    will die of famine and disease.
16 The survivors who escape to the mountains
    will moan like doves, weeping for their sins.
17 Their hands will hang limp,
    their knees will be weak as water.
18 They will dress themselves in burlap;
    horror and shame will cover them.
They will shave their heads
    in sorrow and remorse.

19 “They will throw their money in the streets,
    tossing it out like worthless trash.
Their silver and gold won’t save them
    on that day of the Lord’s anger.
It will neither satisfy nor feed them,
    for their greed can only trip them up.
20 They were proud of their beautiful jewelry
    and used it to make detestable idols and vile images.
Therefore, I will make all their wealth
    disgusting to them.
21 I will give it as plunder to foreigners,
    to the most wicked of nations,
    and they will defile it.
22 I will turn my eyes from them
    as these robbers invade and defile my treasured land.

23 “Prepare chains for my people,
    for the land is bloodied by terrible crimes.
    Jerusalem is filled with violence.
24 I will bring the most ruthless of nations
    to occupy their homes.
I will break down their proud fortresses
    and defile their sanctuaries.
25 Terror and trembling will overcome my people.
    They will look for peace but not find it.
26 Calamity will follow calamity;
    rumor will follow rumor.
They will look in vain
    for a vision from the prophets.
They will receive no teaching from the priests
    and no counsel from the leaders.
27 The king and the prince will stand helpless,
    weeping in despair,
and the people’s hands
    will tremble with fear.
I will bring on them
    the evil they have done to others,
and they will receive the punishment
    they so richly deserve.
Then they will know that I am the Lord.”

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 7

Iminenţa dezastrului

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, aşa îi vorbeşte Stăpânul Domn ţării lui Israel: «Sfârşitul! A venit sfârşitul peste cele patru colţuri ale ţării! Acum sfârşitul este peste tine! Voi trimite mânia Mea împotriva ta. Te voi judeca după cum ţi-e umbletul şi voi pune peste tine povara tuturor urâciunilor tale. Nu mă voi uita cu milă la tine şi nu te voi cruţa, ci îţi voi răsplăti după cum ţi-e umbletul şi potrivit cu urâciunile care au loc în mijlocul tău. Şi vei şti astfel că Eu sunt Domnul.»

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, vine dezastru peste dezastru[a]! Vine sfârşitul! Vine sfârşitul! S-a deşteptat împotriva ta! Iată-l venind! Vine osânda peste tine, locuitor al ţării! Vine vremea! Ziua este aproape! Pe munţi este panică, nu strigăte de bucurie! Acum sunt aproape să-Mi revărs furia asupra ta şi să-Mi consum mânia împotriva ta. Te voi judeca după cum ţi-e umbletul şi îţi voi face după toate urâciunile tale. Nu mă voi uita cu milă la tine şi nu te voi cruţa, ci îţi voi răsplăti după cum ţi-e umbletul şi potrivit cu urâciunile care au loc în mijlocul tău. Şi vei şti astfel că Cel Ce loveşte sunt Eu, Domnul!

10 Iată ziua! Iat-o că vine! Vine osânda[b]! Ramura a înmugurit! Aroganţa a înfrunzit! 11 Violenţa s-a înălţat ca să slujească de toiag răutăţii: nu va mai rămâne nimic din ei, nici din mulţimea lor, nici din bogăţia lor; nu va mai rămâne nimic deosebit între ei. 12 Vine vremea! Se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, iar vânzătorul să nu bocească, deoarece mânia se va revărsa peste toată mulţimea. 13 Căci vânzătorul nu se va mai întoarce la ceea ce a vândut[c], cât timp trăiesc amândoi, fiindcă viziunea cu privire la mulţime nu se va schimba. Din cauza nelegiuirilor lor, nu-şi vor scăpa viaţa nici unul. 14 Sunaţi din trâmbiţă şi pregătiţi totul! Nici unul însă nu va merge la luptă, căci mânia Mea se va revărsa peste toată mulţimea. 15 Pe stradă va fi sabia, iar în casă – molima şi foametea. Cine va fi pe câmp va muri de sabie, iar pe cel ce va fi în cetate îl vor devora foametea şi molima. 16 Cei ce vor scăpa cu viaţă dintre ei se vor afla în munţi, ca porumbeii văilor, gemând cu toţii, fiecare pentru nelegiuirea lui. 17 Toate mâinile vor slăbi şi pe toţi genunchii se va scurge apă[d]. 18 Se vor încinge cu saci şi tremurul îi va cuprinde pe toţi. Toate feţele vor fi acoperite de ruşine şi toate capetele vor fi rase. 19 Îşi vor arunca argintul pe străzi, iar aurul le va fi ca o necurăţie. Argintul şi aurul lor nu vor putea să-i scape în ziua furiei Domnului; nu vor putea nici să le sature sufletul, nici să le umple pântecele, căci ele au fost cauza care i-a făcut să cadă în nelegiuire. 20 Se mândreau cu frumuseţea podoabelor lor, din care îşi făceau chipurile urâciunilor lor, ale idolilor lor respingători. De aceea le voi preface într-o necurăţie. 21 Le voi da ca pradă în mâna străinilor, vor fi de jaful celor răi de pe pământ şi ei le vor pângări. 22 Îmi voi întoarce faţa de la ei şi prădătorii vor întina preţiosul Meu Lăcaş; vor intra în el şi-l vor întina.

23 Pregăteşte lanţul, căci ţara este plină de vărsare de sânge, iar cetatea este plină de violenţă. 24 Voi aduce cele mai rele neamuri ca să le ia în stăpânire casele; voi pune capăt mândriei celor puternici, iar sanctuarele lor vor fi pângărite. 25 Când va veni teroarea, ei vor căuta pacea, dar nu o vor găsi. 26 Va veni dezastru după dezastru, va sosi veste după veste. Atunci vor încerca să găsească o viziune din partea profetului, dar învăţătura din Lege a preotului va fi pierdută şi sfatul bătrânilor la fel. 27 Regele va jeli, prinţul va fi îmbrăcat în disperare şi mâinile poporului din ţară vor tremura. Le voi face după umbletele lor şi-i voi judeca după legile lor. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.»“

Notas al pie

  1. Ezechiel 7:5 Câteva mss TM; cele mai multe mss TM: «Iată, vine un dezastru! Un dezastru nemaipomenit!
  2. Ezechiel 7:10 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  3. Ezechiel 7:13 Probabil cu referire la anul de veselie (vezi Lev. 25)
  4. Ezechiel 7:17 Sau: genunchii se vor înmuia