New Living Translation

Ezekiel 6

Judgment against Israel’s Mountains

1Again a message came to me from the Lord: “Son of man, turn and face the mountains of Israel and prophesy against them. Proclaim this message from the Sovereign Lord against the mountains of Israel. This is what the Sovereign Lord says to the mountains and hills and to the ravines and valleys: I am about to bring war upon you, and I will smash your pagan shrines. All your altars will be demolished, and your places of worship will be destroyed. I will kill your people in front of your idols.[a] I will lay your corpses in front of your idols and scatter your bones around your altars. Wherever you live there will be desolation, and I will destroy your pagan shrines. Your altars will be demolished, your idols will be smashed, your places of worship will be torn down, and all the religious objects you have made will be destroyed. The place will be littered with corpses, and you will know that I alone am the Lord.

“But I will let a few of my people escape destruction, and they will be scattered among the nations of the world. Then when they are exiled among the nations, they will remember me. They will recognize how hurt I am by their unfaithful hearts and lustful eyes that long for their idols. Then at last they will hate themselves for all their detestable sins. 10 They will know that I alone am the Lord and that I was serious when I said I would bring this calamity on them.

11 “This is what the Sovereign Lord says: Clap your hands in horror, and stamp your feet. Cry out because of all the detestable sins the people of Israel have committed. Now they are going to die from war and famine and disease. 12 Disease will strike down those who are far away in exile. War will destroy those who are nearby. And anyone who survives will be killed by famine. So at last I will spend my fury on them. 13 They will know that I am the Lord when their dead lie scattered among their idols and altars on every hill and mountain and under every green tree and every great shade tree—the places where they offered sacrifices to their idols. 14 I will crush them and make their cities desolate from the wilderness in the south to Riblah[b] in the north. Then they will know that I am the Lord.”

Notas al pie

  1. 6:4 The Hebrew term (literally round things) probably alludes to dung; also in 6:5, 6, 9, 13.
  2. 6:14 As in some Hebrew manuscripts; most Hebrew manuscripts read Diblah.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 6

Profeţie împotriva idolatrului Israel

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre munţii lui Israel şi profeţeşte împotriva lor. Să spui: «Munţi ai lui Israel, ascultaţi Cuvântul Stăpânului Domn! Aşa vorbeşte Stăpânul Domn către munţi şi către dealuri, către trecători şi către văi: ‘Iată, voi aduce împotriva voastră sabia şi vă voi nimici înălţimile. Altarele voastre vor fi pustiite şi altarele voastre pentru tămâiere vor fi zdrobite. Îi voi doborî pe răniţii voştri înaintea idolilor voştri. Voi aşeza hoiturile israeliţilor înaintea idolilor lor şi le voi împrăştia oasele de jur împrejurul altarelor lor. Pretutindeni unde veţi locui, cetăţile vor fi pustiite şi înălţimile vor fi dărâmate, astfel încât altarele voastre vor fi pustiite şi devastate, idolii voştri vor fi zdrobiţi şi desfiinţaţi, altarele voastre pentru tămâiere vor fi dărâmate, iar lucrările voastre vor fi nimicite. Cel lovit de moarte va cădea înaintea ochilor voştri şi veţi şti atunci că Eu sunt Domnul. Voi lăsa însă în viaţă câţiva fugari de-ai voştri, care vor scăpa de sabie printre neamuri, atunci când vă voi împrăştia în diferite ţări. Acolo, printre neamurile unde au fost duşi în captivitate, fugarii voştri îşi vor aminti de Mine, Cel Care am fost mâhnit din pricina inimii lor adultere, care s-a depărtat de Mine, şi din pricina ochilor lor care priveau cu poftă după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de toate răutăţile pe care le-au săvârşit şi de toate urâciunile lor. 10 Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul şi că nu în zadar am zis că le voi face răul acesta.’»“

11 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Bate din palme, dă din picioare şi zi: «Vai!», din cauza tuturor urâciunilor şi răutăţilor Casei lui Israel, care va fi doborâtă de sabie, de foamete şi de molimă! 12 Cel de departe va muri de molimă şi cel de aproape va cădea răpus de sabie; iar cel ce va fi lăsat şi cruţat va muri de foame. Aşa Îmi voi domoli furia împotriva lor. 13 Şi vor şti că Eu sunt Domnul, atunci când cei străpunşi ai lor vor zăcea printre idolii lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe orice vârf de munte, sub orice copac verde şi sub orice stejar stufos, adică în toate locurile unde au ars tămâie mirositoare tuturor idolilor lor. 14 Îmi voi întinde mâna împotriva lor şi voi da ţara pradă devastării şi distrugerii din pustie până la Dibla[a], în toate aşezările lor. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

Notas al pie

  1. Ezechiel 6:14 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM: Ribla