New Living Translation

Ezekiel 26

A Message for Tyre

1On February 3, during the twelfth year of King Jehoiachin’s captivity,[a] this message came to me from the Lord: “Son of man, Tyre has rejoiced over the fall of Jerusalem, saying, ‘Ha! She who was the gateway to the rich trade routes to the east has been broken, and I am the heir! Because she has been made desolate, I will become wealthy!’

“Therefore, this is what the Sovereign Lord says: I am your enemy, O Tyre, and I will bring many nations against you, like the waves of the sea crashing against your shoreline. They will destroy the walls of Tyre and tear down its towers. I will scrape away its soil and make it a bare rock! It will be just a rock in the sea, a place for fishermen to spread their nets, for I have spoken, says the Sovereign Lord. Tyre will become the prey of many nations, and its mainland villages will be destroyed by the sword. Then they will know that I am the Lord.

“This is what the Sovereign Lord says: From the north I will bring King Nebuchadnezzar[b] of Babylon against Tyre. He is king of kings and brings his horses, chariots, charioteers, and great army. First he will destroy your mainland villages. Then he will attack you by building a siege wall, constructing a ramp, and raising a roof of shields against you. He will pound your walls with battering rams and demolish your towers with sledgehammers. 10 The hooves of his horses will choke the city with dust, and the noise of the charioteers and chariot wheels will shake your walls as they storm through your broken gates. 11 His horsemen will trample through every street in the city. They will butcher your people, and your strong pillars will topple.

12 “They will plunder all your riches and merchandise and break down your walls. They will destroy your lovely homes and dump your stones and timbers and even your dust into the sea. 13 I will stop the music of your songs. No more will the sound of harps be heard among your people. 14 I will make your island a bare rock, a place for fishermen to spread their nets. You will never be rebuilt, for I, the Lord, have spoken. Yes, the Sovereign Lord has spoken!

The Effect of Tyre’s Destruction

15 “This is what the Sovereign Lord says to Tyre: The whole coastline will tremble at the sound of your fall, as the screams of the wounded echo in the continuing slaughter. 16 All the seaport rulers will step down from their thrones and take off their royal robes and beautiful clothing. They will sit on the ground trembling with horror at your destruction. 17 Then they will wail for you, singing this funeral song:

“O famous island city,
    once ruler of the sea,
    how you have been destroyed!
Your people, with their naval power,
    once spread fear around the world.
18 Now the coastlands tremble at your fall.
    The islands are dismayed as you disappear.

19 “This is what the Sovereign Lord says: I will make Tyre an uninhabited ruin, like many others. I will bury you beneath the terrible waves of enemy attack. Great seas will swallow you. 20 I will send you to the pit to join those who descended there long ago. Your city will lie in ruins, buried beneath the earth, like those in the pit who have entered the world of the dead. You will have no place of respect here in the land of the living. 21 I will bring you to a terrible end, and you will exist no more. You will be looked for, but you will never again be found. I, the Sovereign Lord, have spoken!”

Notas al pie

  1. 26:1 Hebrew In the eleventh year, on the first day of the month, of the ancient Hebrew lunar calendar year. Since an element is missing in the date formula here, scholars have reconstructed this probable reading: In the eleventh [month of the twelfth] year, on the first day of the month. This reading would put this message on February 3, 585 B.c.; also see note on 1:1.
  2. 26:7 Hebrew Nebuchadrezzar, a variant spelling of Nebuchadnezzar.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 26

Profeţie împotriva Tirului

1În al unsprezecelea an, în ziua întâi a lunii,[a] Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, Tirul a zis despre Ierusalim: «Ha! A fost zdrobită poarta popoarelor! Este rândul meu să mă îmbogăţesc, căci ea a rămas pustiită!» De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva ta, Tirule! Voi aduce peste tine multe neamuri, aşa cum îşi aruncă marea valurile. Vor distruge zidurile Tirului, îi vor doborî turnurile, îi vor răzui până şi ţărâna şi o vor lăsa stâncă goală. Va fi doar un loc în mijlocul mării de unde se aruncă năvoadele, căci Eu am vorbit! zice Stăpânul Domn. Va deveni pradă pentru neamuri. Aşezările lui de pe ţărm vor fi trecute prin ascuţişul sabiei şi va şti astfel că Eu sunt Domnul!»

Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, aduc din nord împotriva Tirului pe Nebucadneţar[b], împăratul Babilonului, împăratul împăraţilor, cu cai, cu care, cu călăreţi şi cu o oştire foarte numeroasă. El va trece prin ascuţişul sabiei aşezările tale de pe ţărm. Va zidi împotriva ta o întăritură, va înălţa împotriva ta o rampă de asalt şi va ridica scuturi împotriva ta. Va îndrepta împotriva zidurilor tale izbiturile berbecilor săi de fier şi-ţi va dărâma turnurile cu maşinile lui de război. 10 Mulţimea cailor lui te va acoperi de praf, iar zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreţilor şi al roţilor de car atunci când el va intra pe porţile tale asemenea celor care intră într-o cetate cu zidurile sparte. 11 Copitele cailor lui vor tropăi pe toate străzile tale, poporul tău va fi răpus de sabie, iar stâlpii tăi cei puternici se vor prăbuşi la pământ. 12 Îţi vor prăda avuţia, te vor jefui de mărfuri, îţi vor dărâma zidurile şi îţi vor demola casele tale plăcute, iar pietrele, lemnele şi molozul le vor arunca în mijlocul mării. 13 Voi face să înceteze zgomotul cântecelor tale, iar sunetul lirelor tale nu va mai fi auzit. 14 Voi face din tine o stâncă goală; vei deveni un loc de unde se aruncă năvoadele. Nu vei fi rezidită niciodată, căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Stăpânul Domn.»

15 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Tir: «Să nu se cutremure oare ostroavele de vuietul căderii tale, de geamătul răniţilor şi de măcelul din mijlocul tău? 16 Toţi prinţii mării vor coborî de pe tronurile lor, îşi vor îndepărta robele şi se vor dezbrăca de veşmintele lor brodate. Se vor îmbrăca cu spaima, se vor aşeza pe pământ şi vor tremura în fiecare clipă, înmărmuriţi fiind din pricina ta. 17 Atunci vor face pentru tine o cântare de jale şi-ţi vor zice:

‘Cum ai pierit, tu, cea locuită de oamenii mării,
    cetate vestită,
tu, care erai puternică pe mare,
    tu, care, împreună cu locuitorii tăi,
umpleaţi odinioară de groază
    toate ţărmurile[c].
18 Acum ostroavele tremură
    de ziua căderii tale,
iar insulele mării sunt îngrozite
    de sfârşitul tău.’»

19 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Când te voi preface într-o cetate pustiită, asemenea cetăţilor care nu sunt locuite, când voi ridica peste tine adâncul şi te vor acoperi apele cele mari, 20 atunci te voi coborî împreună cu cei ce coboară în groapă, la poporul din vechime, şi te voi face să locuieşti în tărâmul de jos, printre ruine veşnice, împreună cu cei ce se coboară în groapă, ca să nu mai fii locuită şi să nu-ţi mai dau splendoare[d] în ţara celor vii. 21 Te voi da pradă distrugerii şi nu vei mai fi. Vei fi căutată, dar nu vei mai fi găsită niciodată, zice Stăpânul Domn.»“

Notas al pie

  1. Ezechiel 26:1 Stabilirea datei exacte este dificilă, deoarece nu este indicată luna; întregul an: martie/aprilie 587 – martie/aprilie 586 î.Cr.; LXX: al doisprezecelea an (586 î.Cr.); probabil la sfârşitul anului, în luna a unsprezecea sau a douăsprezecea (februarie sau martie 586 î.Cr.)
  2. Ezechiel 26:7 Ebr.: Nebucadreţar, a cărui variantă este Nebucadneţar; în multe locuri din Ezech.; Nebucadneţar (Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) (604-561 î.Cr.)
  3. Ezechiel 26:17 Siriacă; TM: pe toţi locuitorii ei
  4. Ezechiel 26:20 TM; LXX: locuită şi să nu mai ai vreun loc